"Szacujemy, że ponad 8,3 mln skorzysta z tego świadczenia. Łączne środki, które w tym roku przeznaczymy to będzie ponad 11,6 mld zł. Przewidujemy, tak jak w ubiegłym roku, że wypłata będzie w jesieni" - powiedział Szwed podczas konferencji prasowej.

Ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu. Ustawa wprowadza 14. emeryturę jako świadczenie stałe.

Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.