Funkcjonariusze Straży Granicznej w Białowieży zatrzymali 4 obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej oraz jednego obywatela Syrii.

Kolejnych dwóch obywateli Somalii zatrzymali funkcjonariusze SG z placówki w Narewce.

Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze doszło natomiast do niepokojącego incydentu. Białoruskie służby wystrzeliły kilka petard, na następnie wróciły w głąb swojego kraju.