Nowa ustawa, określana jako "Pomagać, nie szkodzić", zakazuje podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną przeprowadzania operacji zmiany płci lub leczenia hormonalnego u osób poniżej 18 roku życia. Ponadto zabrania ona publicznego finansowania takich procedur w ramach państwowych programów opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, ustawa zobowiązuje władze szkół publicznych do informowania rodziców o kwestiach związanych z postrzeganiem płci przez ich dzieci. Ma to zapobiegać ukrywaniu takich informacji przed opiekunami.

Lekarze, specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym lub inni pracownicy służby zdrowia, którzy złamią ten zakaz, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, z karą do 20 lat więzienia włącznie.

Nowe przepisy przewidują jednak wyjątki - nie będą one dotyczyły pomocy osobom cierpiącym na przedwczesne dojrzewanie płciowe, raka prostaty, raka piersi, endometriozę lub tym, którzy urodzili się z medycznie potwierdzonymi zaburzeniami rozwoju seksualnego.

Karolina Południowa dołącza w ten sposób do 24 innych stanów w USA, które już wcześniej zakazały lub ograniczyły możliwość dokonywania operacji zmiany płci u nieletnich.

Decyzja ta wpisuje się w szerszy trend obserwowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie coraz więcej stanów podejmuje działania mające na celu ochronę nieletnich przed nieodwracalnymi zabiegami. Zwolennicy tych przepisów argumentują, że osoby niepełnoletnie nie powinny podejmować tak istotnych decyzji dotyczących zmiany płci.