IKE – czym jest, warunki, limity

IKE i IKZE to pomysł na inwestycję, którą możemy wykonać w ramach trzeciego filaru planu emerytalnego. Głównym założeniem Indywidualnego Konta Emerytalnego (właśnie tak brzmi rozwinięcie skrótu IKE) jest udostępnienie obywatelom możliwości zbudowania finansowej poduszki bezpieczeństwa na okres przejścia na emeryturę. Oczywiście ta opcja w żaden sposób nie wyklucza się z tym, co ma nam w tym zakresie do zaoferowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych – IKE jest zupełnie dobrowolne i ma stanowić uzupełnienie do państwowej emerytury.

Oczywiście do pełnego skorzystania z różnych zalet IKE konieczne będzie spełnienie pewnych warunków. Nie ma ich szczególnie dużo. Pierwszy z nich dotyczy ukończenia odpowiedniego wieku. W związku z tym, że IKE ma stanowić suplement do emerytury państwowej, żeby wypłacić nasze środki, musimy mieć ukończony sześćdziesiąty rok życia. Istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty, jednak będzie się ona wiązała z większym obciążeniem podatkowym. Drugi warunek dotyczy ciągłości wpłat – od momentu założenia konta należy wpłacić tam pieniądze przynajmniej w pięciu latach, jednak nie muszą one występować po sobie.

Największą korzyścią związaną z kontem IKE jest ulga podatkowa pod postacią zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych w momencie wypłaty zgromadzonych funduszy. Oczywiście nie wygląda to w ten sposób, że na IKE możemy umieścić zupełnie dowolną sumę pieniędzy. Wysokość maksymalnej wpłaty każdego roku jest powiązana ze średnim krajowym wynagrodzeniem i wynosi jego trzykrotność.

IKZE – informacje ogólne

Skoro wiemy już nieco dokładniej, czym jest IKE, warto teraz przyjrzeć się IKZE. Pełna nazwa tego finansowego produktu to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Ten produkt nie jest zupełnie czymś innym niż IKE – jego głównym zadaniem także jest możliwość pomocy nam przy inwestowaniu kapitału na emeryturę. Pomiędzy IKE i IKZE występuje jednak kilka różnic – dostępne ulgi podatkowe, limity, czy wiek, w którym możemy wypłacić zgromadzone środki z konta przy pełni oferowanych przez nie korzyści.

W przypadku IKZE jesteśmy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, tak samo jak w momencie wypłaty środków z IKE. IKZE ma nam do zaoferowania jednak trochę więcej w tym zakresie, gdyż odkładane tam pieniądze możemy odliczyć od podatku dochodowego. W związku z tym można powiedzieć, że IKZE już od samego momentu jego założenia będzie generowało pierwsze korzyści.

Inne są także limity wpłat, które możemy spotkać w przypadku obu tych opcji. Przy prowadzeniu IKZE nasz roczny limit będzie zależał nie tylko od średniej krajowej, ale także od formy naszej pracy. Jeśli prowadzimy przedsiębiorstwo, będzie on nieco wyższy niż w przypadku, kiedy wykonujemy pracę etatową.

Jeśli ktoś zastanawia się nad otwarciem konta IKE lub IKZE, zdecydowanie nie powinien się niczego obawiać. Te dwa sposoby na gromadzenie kapitału na przyszłość mogą nam zaoferować wiele różnych korzyści, zwłaszcza w momencie, kiedy zdecydujemy się na oba rozwiązania. Co jeszcze warto wiedzieć o IKE i IKZE, zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję?

III. filar a wolne zawody i bezrobotni

Czy żeby zdecydować się na IKE lub IKZE, musimy dysponować stałym dochodem? Nie – oba te konta stanowią zupełnie dobrowolny sposób inwestowania pieniędzy na okres emerytury, co więcej, osoby bez stałych dochodów powinny się nimi jeszcze mocniej zainteresować niż te, które pracują na etacie. Dlaczego?

Ze względu na to, że osoby wykonujące wolne zawody, lub pracujące sezonowo zazwyczaj rozliczają się ze swoimi pracodawcami w oparciu o umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło, lub umowa zlecenie, IKE lub IKZE może być w ich przypadku świetnym pomysłem. Składki odkładane przez naszego pracodawcę do ZUS są wtedy przeważnie mniejsze i mniej regularne, co w negatywny sposób może przełożyć się na finalną wysokość świadczeń emerytalnych. Jeśli więc ktoś wykonuje swoją pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne może za pomocą IKE i IKZE zabezpieczyć swoją emeryturę w jeszcze lepszy sposób niż podczas pracy etatowej.

Czy można mieć więcej niż jedno IKE lub IKZE?

W związku z tym, jak kusząca może wydawać się propozycja inwestycji powiększona o ulgi podatkowe, wiele osób może zastanawiać się, czy możliwe jest założenie więcej niż jednego konta IKE lub IKZE. Niestety – nie ma takiej możliwości. Zarówno jedno, jak i drugie konto może założyć każda osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, jednak nie może tego zrobić więcej niż raz.

Oznacza to również, że IKE i IKZE nie może być współdzielone przez małżonków. Mąż i żona mogą mieć swoje osobne konta IKE i IKZE, jednak będą one stanowić ich indywidualną inwestycję.

Co jeśli ktoś będzie chciał zmienić podmiot, który prowadzi jego IKE lub IKZE?

Ani IKZE ani IKE nie jest jednolitym produktem finansowym. W ramach tych kont możemy zdecydować się na różne formy inwestycji kapitału, takie jak lokaty bankowe, czy rachunki w domach maklerskich. W związku z tym co w sytuacji, kiedy ktoś z nas stwierdzi, że podjął niewłaściwą decyzję i będzie chciał przekazać swój zgromadzony tam kapitał innemu podmiotowi?

Wybór instytucji finansowej, która zajmie się obsługą naszego IKZE bądź IKE nie jest ostateczna. Możemy ją zmienić w dowolnej chwili, jednak w wielu wypadkach zależy to także od konkretnego podmiotu. Musimy mieć świadomość, że chociaż taki transfer będzie zwolniony z obciążeń podatkowych, to niektóre instytucje mogą naliczyć sobie związane z tym koszty. Miejmy na względzie także to, że IKE i IKZE to z założenie inwestycje długoterminowe, więc nie powinniśmy przenosić swojego kapitału tylko jeśli nie przyniósł nam szybkiego zysku z inwestycji.