Przypominając słynne wypowiedzi Donalda Tuska i Janusza Palikota, prof. Andrzej Nowak zwrócił uwagę na zjawisko „apostazji od polskości”. W ocenie historyka, opublikowany przez Donalda Tuska w 1987 roku na łamach „Znaku” artykuł jest obrazem ducha Polaków chcących odchodzić od polskości.  

- „Deklaracja, którą wtedy złożył Donald Tusk, iż polskość to nienormalność, nie ogranicza się tylko do tego stwierdzenia, ale do pewnego rodzaju namiętnej polityki z pustką – jaką ją określa Donald Tusk – którą polskość tworzy. (…) Polskość to same klęski – to ważna część tej tezy, która prowadzi do ucieczki od klęski, jaką jest polskość”

- powiedział prelegent.

Później jeszcze dobitniej do apostazji od polskości wezwał Janusz Palikot, stwierdzając w 2012 roku, że „przyszedł czas, by powiedzieć Polakom, że muszą wyrzec się swojej polskości”.

Zastanawiając się nad przyczynami takiego stanu ducha, prof. Nowak przywołał opublikowany na łamach „Frondy” w latach 90. wywiad Grzegorza Górnego z Aleksandrem Duginem. Ideolog Kremla przekonywał wówczas, że Polacy mogą żyć dalej, ale muszą wyrzec się chrześcijaństwa, wrócić do pogaństwa i zrezygnować z niepodległości.

Prof. Nowak podkreślił, że „nie ma polskości przed chrześcijaństwem i nie ma polskości bez chrześcijaństwa”, zaznaczając, że nie chodzi o to, iż każdy Polak musi być chrześcijaninem.

- „Nie można uczestniczyć w polskości, jeśli się chrześcijaństwa, wyboru chrześcijaństwa i tego, co chrześcijaństwo zrobiło z naszą tożsamością nie szanuje. Nie można. Szczególną cechą polskości wydaje mi się to, że w odróżnieniu na przykład od Francji, Niemiec, Węgier, od Szwecji czy innych krajów skandynawskich, od Rusi, Polska nie ma historii przedchrześcijańskiej. Nie ma polskości przed przyjęciem chrztu. Mamy ślady tego, czym żyli Słowianie na tym terenie, ale na pewno nie nazywali się Polakami, nie czuli się nimi. Słowo Polska zostaje sformułowane po raz pierwszy w roku 1000 w Żywocie św. Wojciecha napisanym na Awentynie w Rzymie”

- wyjaśnił.

- „Nie ma alternatywy dla polskości poza chrześcijaństwem. Nie może być Polski niechrześcijańskiej”

- dodał.