Jak wyglądają spłaty wierzycieli

Capitea tylko w marcu b.r. zrealizowała wypłatę pozostałej części raty układowej nr 6 w wysokości ponad 40 milionów złotych, a przelewy trafiły do prawie 10 tysięcy wierzycieli – czytamy.

Afera Getback obok Amber Gold to jedna z największych tego afer w historii powojennej Polski. Firma była winna ok. 2.6 mld złotych osobom posiadającym obligacje.

Jak przekazał prezes Capitea „zgodnie z interesem wierzycieli układ z wierzycielami mówi, że grupa Capitea będzie spłacać zobowiązania dawnego Getbacku do 2028 roku, w tym 600 milionów złotych jako raty układowe oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych”

Capitea – czytamy dalej wypłaciła już "prawie 10 tysiącom wierzycieli niezabezpieczonych kwotę 104 milionów złotych a wierzycielom zabezpieczonym około 500 milionów złotych".

Capitea prowadzi mediacje

Jak z kolei przekazała Paulina Pietkiewicz, Capitea jest "w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami".

"Kilku kontrahentów zawarło z nami ugody, uzyskaliśmy kilka wyroków prawomocnych, z niektórymi prowadzimy mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej” – dodała członek zarządu spółki.

Pietkiewicz w rozmowie z PAP MediaRoom przyznała, że w wyniku decyzji sądu cywilnego Capitea otrzymała do depozytu od komornika kwotę 134 milionów złotych, co zdaniem zarządu spółki jest dobrą prognozą na wykonanie komponentu roszczeń z Planu Restrukturyzacji, a nawet na potencjalną nadwyżkę w tym komponencie.

Pietkiewicz: Ile jeszcze zostało do spłacenia

Nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa ten proces, pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych. Jeżeli wygramy ten spór i środki z depozytu wraz z odsetkami trafią do Capitea to wstępnie szacujemy, że będziemy mogli podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback z aktualnego 25% do powyżej 30% – powiedziała cytowana przez PAP Paulina Pietkiewicz.

- Zgodnie z planami spółki Capitea odnośnie wierzytelności Getback, siódma rata układowa zostanie wypłacona we wrześniu 2023 roku – czytamy.