„Tym razem M. Piskorski, przedstawiany stale jako „polski politolog”, przekonuje, że Polacy z zadowoleniem przyjęli decyzję władz Białorusi o zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli RP udających się na Białoruś” – napisał w mediach społecznościowych Żaryn.

Zdaniem Piskorskiego działania białoruskiego reżimu są „rodzajem…pomocy humanitarnej dla Polaków znajdujących się w trudnej - z powodu inflacji i nałożonych na Rosję sankcji – sytuacji” – relacjonuje rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego.

Kilka dni temu Piskorski wygłosił antypolskie tezy twierdząc, iż zarówno Polska, jak i Kraje Bałtyckie rzekomo nie są suwerenne w podejmowaniu decyzji odnośnie swojej polityki zagranicznej, a kraje anglosaskie sterują państwami Europy Wschodniej.

„To już kolejna aktywność Mateusza Piskorskiego, która wpisuje się w działania informacyjne Kremla wymierzone w Polskę i Zachód. Wystąpienia Piskorskiego korespondują z głównymi tezami Rosji – mają na celu oczernianie Polski poprzez kreowanie fałszywego obrazu rzeczywistości” – skonkludował Stanisław Żaryn.