Kopalnia będzie położona w północno zachodniej Anglii. Zakład będzie wydobywał węgiel koksujący, przeznaczony dla przemysłu hutniczego w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Wydobycie ma trwać 50 lat.

Chociaż projekt ostatecznie został zaakceptowany w czasie kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie, to powstał on już w 2014 roku. Od początku był atakowany przez działaczy klimatycznych, m.in. Gretę Thunberg.