Prezydent RP Andrzej Duda skierował przesłanie do osób i środowisk honorujących żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Prezydent dziękuje wszystkim, którzy przechowują i upowszechniają – poprzez różnorodne inicjatywy i wydarzenia – pamięć o Żołnierzach Wyklętych –Niezłomnych. Wyraża uznanie i wdzięczność osobom i instytucjom, dzięki którym uczestnicy drugiej konspiracji towarzyszą nam, współczesnym, w naszej codzienności jako symbole żywej tradycji i dziedzictwa ważnego dla nas, Polaków.


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy w rocznicę męczeńskiej śmierci siedmiu przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Święto państwowe, przypadające 1 marca, zostało ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego.

Żołnierze i działacze drugiej konspiracji, walczący o wolność narodu polskiego i suwerenność Rzeczypospolitej, byli bezwzględnie zwalczani przez władze komunistyczne przy użyciu regularnych oddziałów wojska, milicji i aparatu bezpieczeństwa, ściśle współdziałających ze stacjonującymi w kraju siłami sowieckiej Armii Czerwonej i NKWD. Terror i represje stosowano także wobec wspierającej podziemie antykomunistyczne ludności cywilnej.

Mimo kilkakrotnie ogłaszanych amnestii ujawniający się żołnierze i działacze byli nadal prześladowani i skazywani na karę śmierci lub długoletniego więzienia. Aż do roku 1989 szykany spotykały weteranów podziemia i ich rodziny, a prawda historyczna o Niezłomnych była fałszowana.

Dopiero wolna Polska przywróciła im dobre imię i cześć.

Przesłanie Prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent.pl