Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej alarmuje w sprawie rażących nieprawidłowości po stronie podległych prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu służb odpowiedzialnych za przekazywanie zapotrzebowania na wypłatę świadczeń. Chodzi o program Rodzina 500 Plus. 

Resort zwrócił się do Trzaskowskiego o wypłatę wszystkich należnych świadczeń z programu Rodzina 500 Plus jeszcze w tym miesiącu- informuje kierownictwo MRPiPS, dodając, że środki na realizację wypłat – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez władze stolicy – zostały przekazane do 19 września. Resort zwraca ponadto uwagę na rażące nieprawidłowości po stronie podległych Trzaskowskiemu służb, które „zajmują się przekazywaniem zapotrzebowania na wypłatę świadczeń”.

Jak poinformowało kierownictwo ministerstwa, w piśmie do prezydenta stolicy wskazano, że zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkie środki na realizację świadczeń we wrześniu zostały przekazane do 19 września tego roku we wnioskowanej przez prezydenta wysokości.Dotyczy to zapotrzebowania zgłoszonego przez m. st. Warszawa w wysokości ok. 67 mln zł (wniosek z 26 sierpnia), jak i kolejnego zwiększenia zapotrzebowania na wypłatę świadczeń 500 plus w wysokości 35 mln zł (wniosek z 10 września).

Władze MRPiPS zwracają się do Rafała Trzaskowskiego także o podjęcie działań, "aby w przyszłości składane przez m.st. Warszawę zapotrzebowanie na środki odpowiadało faktycznym potrzebom". 

"Istotne jest również podjęcie działań w celu przyspieszenia procesu przekazywania środków na wypłaty świadczeń do poszczególnych dzielnic realizujących świadczenia wychowawcze”-podkreśla resort. Ministerstwo w piśmie do prezydenta stolicy nadmienia ponadto, że „w ponad 3-letniej historii realizacji świadczenia wychowawczego nie doszło bowiem jeszcze do sytuacji, by gmina po kilku czy kilkunastu dniach kolejny raz zwiększała w tak istotnym zakresie zapotrzebowanie na środki”, a „wskaźnik realizacji programu Rodzina 500 plus (stosunek liczby złożonych wniosków do liczby zakończonych postępowań) w Warszawie jest na poziomie 80 proc., podczas, gdy w innych największych miastach w Polsce przekracza on 90 proc. (np. Łódź – 95 proc., Kraków – 93 proc. czy Gdańsk – 92 proc.). Skąd wynikają te nieprawidłowości? W ocenie kierownictwa resortu, przyczyną tego, że  „pracownicy m.st. Warszawy informują, że w bieżącym miesiącu nie zostaną wypłacone świadczenia z programu Rodzina 500 plus ma być rzekome nieprzekazanie przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji na sfinansowanie wrześniowych świadczeń”.

Ministerstwo przypomina władzom Warszawy, że program 500 Plus realizowany jest przez samorządy, w charakterze zadania zleconego przed administrację rządową. W związku z powyższym, środki na jego finansowanie są zagwarantowane przez Skarb Państwa i przekazywane "bez zbędnej zwłoki". 

yenn/PAP, Fronda.pl