23.04.20, 08:00

TYLKO U NAS! Grzegorz Strzemecki: Wymowne statystyki! Wszyscy chcą osiągąć to, co Polska

Epidemia koronawirusa skłania do analizowania statystyk, co często prowadzi do interesujących spostrzeżeń. Dziś będzie o USA, Francji i Polsce (a przy okazji kilku innych krajach dla porównania).

Na początek tradycyjnie przedstawmy aktualny stan epidemii w oparciu o grafiki Johna Burna-Murdocha z Financial Times - średniej  dziennej liczby zdiagnozowanych zakażeń (Ilustracja 1.)  i średniej dziennej liczby zgonów przypisywanych koronawirusowi (Ilustracja 2.).

Przypomnijmy, że w obu wypadkach jest to średnia krocząca z ostatnich siedmiu dni, co eliminuje zaburzające ogólny obraz wahnięcia tych wielkości. Różny w różnych krajach początek epidemii Murdoch eliminuje wprowadzając znormalizowaną datę zero, tj. dzień w którym odnotowano po raz pierwszy 30 zakażeń lub 3 zgony. Na grafikę Murdocha nałożona jest grafika autora dla Polski, Czech i Szwecji.

Ilustracja 1. Dzienne zakażenia, średnia krocząca z ostatnich siedmiu dni. Grafika Johna Burna-Murdocha z Financial Times (TUTAJ), na którą nałożono wykresy dla Polski, Czech i Szwecji w opracowaniu autora.

 

Ilustracja 2. Dzienne zgony, średnia krocząca z ostatnich siedmiu dni. Grafika Johna Burna-Murdocha z Financial Times (TUTAJ), na którą nałożono wykresy dla Polski, Czech i Szwecji w opracowaniu autora. (Niestety, wygląda na to, że na skali osi pionowej wykresów FT wkradły się jakieś błędy).

 

Stany Zjednoczone to obecnie kraj z największą liczbą zakażeń i zgonów. Średnia z ostatnich siedmiu dni to 28884 zakażeń i 2177 zgonów (wyliczenie na podstawie danych portalu worldometers (TUTAJ).

Oczywiście porównując te dane z innymi krajami należałoby je odnieść do populacji USA. Tu jednak zajmiemy się porównaniem ze zwyczajnym czasem, tj. kiedy epidemii nie było,  odnosząc tę średnią dzienną liczbę zgonów do średniej dziennej liczby zgonów w roku 2017, która wyniosła wtedy 7 708 (wyliczenie na podstawie danych CDC TUTAJ). Takie zestawienie pokaże, że zgony przypisywane koronawirusowi stanowiły 28,2% dziennych zgonów w 2017 r., co pokazuje na ile jest to poważna sprawa. W trzech rekordowych dniach proporcje te przekroczyły 30%: 14, 15 i 16 kwietnia wyniosły one kolejno 33,1%; 34,0% i 32,8% liczby dziennych zgonów w roku 2017.

Żeby mieć świadomość na ile łagodniej przechodzimy epidemię warto podać analogiczne dane dla Polski. W 2017 r. odnotowano 402 852, zaś w 2018r. 414 200 zgonów, co odpowiada średnio 1104 i 1135 zgonom dziennie (dane dostępne TUTAJ). Największa dzienna liczbę zgonów przypisanych koronawirusowi to 30 (z 8.04), zaś średnia z ostatnich 7 dni to 19,71. Liczby te stanowią odpowiednio 2,7% i 1,8% średniej dziennej liczby zgonów w 2017 r. Są to zatem liczby kilkanaście razy mniejsze niż w USA.

Wracając do danych amerykańskich, tabela 1. pokazuje, jak ten procent zgonów przypisywanych koronawirusowi ma się do innych przyczyn zgonów w USA. Tabelę opracowano na podstawie danych CDC (dostępnych TUTAJ), FBI (dostępnych TUTAJ) oraz  NRLC (dostępnych TUTAJ).

 

Prawdziwa przyczyna największej liczby zgonów

Według przedstawionych wyżej danych, w szczycie epidemii (zakładając, że ma on obecnie miejsce) koronawirus przewyższył śmiertelnością wszystkie schorzenia łącznie z chorobami serca i rakiem.

To zestawienie skłania jednak do jeszcze innej refleksji, pokazując że w USA zakażenie koronawirusem tylko na moment - owych trzech rekordowych dni - pozbawiło pierwszeństwa w zabijaniu stałego rekordzistę. Ten rekordzista, to aborcja, czyli proceder uśmiercania nieurodzonych jeszcze ludzi. Pozwala na to zbrodnicze prawo, które odmawia tym ludziom prawa do człowieczeństwa i prawa do życia z racji ich wczesnego etapu rozwoju, wbrew marksistowskim, rzekomo anty-dyskryminacyjnym standardom, które nakazywałyby uznać to za tzw. ageizm - dyskryminację ze względu na wiek, i to w skrajnie okrutnym, morderczym wydaniu. Bo czy nie jest okrutne to, że żyjąca i czująca, niewątpliwie ludzka istota jest rozszarpywana na części przez śmiecionośne narzędzia przed którymi bezskutecznie próbuj uciec?

Dołączona również statystyka FBI pokazuje, że żadne masowe morderstwa psychopatów z karabinami maszynowymi nie są w stanie w najmniejszym stopniu dorównać skali tej makabrycznej, masowej jatki dokonywanej na nieurodzonych ludziach, rzekomo "w imię praw i wyzwolenia kobiet" oraz "przeciw dyskryminacji". Jak pisał Sołżenicyn, ideologia skutecznie zabija sumienia, usprawiedliwiając największe niegodziwości wobec ludzi.  . Dzięki temu, głosząc  prawa zwierząt, roślin, ogólnie rozumianej przyrody, planety lub klimatu, można "usuwać" miliony odczłowieczonych, pozbawionych praw "płodów", tak jak inni ideowi oprawcy mogli "usuwać" miliony swoich ofiar jako podobnie odczłowieczonych "wsteczników" i "podludzi".

Pandemia skłania do refleksji, a pozornie suche dane statystyczne pozwalają zobaczyć wiele rzeczy we właściwych proporcjach i czasem mają wręcz dramatyczną wymowę.

 

Czy koronawirus powiększa liczbę zgonów?

Czy jednak koronawirus faktycznie powiększa liczbę zgonów? Od dłuższego czasu słychać głosy, że tak nie jest. Bazując na najnowszych danych statystycznych z Francji, Maciej Pawlicki przedstawił (TUTAJ) informacje, które po uzupełnieniu własnymi przeliczeniami przedstawiłem w tabeli 2.

 

 

Tabela 2. Liczba zgonów we Francji w okresie 1.01-6.94 w latach 2018, 2019 i 2020. Bezwzględne i procentowe zmian tej liczby. Dwie ostatnie rubryki to różnice w stosunku do roku 2018. Średnie uwzględniają różne liczby dni w lutym.

 

Dotąd uznano, że z powodu koronawirusa we Francji zmarło 18,7 tys. osób - pisze Pawlicki i dodaje, że w roku 2018, gdy umierało więcej Francuzów niż w roku 2020, pandemii we Francji nie orzeczono i nie stosowano żadnych restrykcji.

Faktycznie w latach 2018-20 liczba zgonów zmieniała się w granicach poniżej 2%, a podane przez Pawlickiego 18,7 tys. zgonów na koronawirusa (10,2% wszystkich zgonów do 6.04 br.) nie spowodowało żadnej adekwatnej zmiany w tej ogólnej statystyce.

W rzeczywistości, podając liczbę 18,7 tys. Pawlicki nieco się zagalopował. Według worldometers (TUTAJ) 18681 zgonów łącznie odnotowano dopiero 17 kwietnia (zgony z 7-17.04 nie zaliczają się zatem do zgonów z ogólnej statystyki okresu.

Dlatego te jakościowo słuszne spostrzeżenia trzeba skorygować ilościowo: według tego samego źródła, do 6 kwietnia odnotowano we Francji 8911 zgonów przypisywanych koronawirusowi co stanowi 4,8% wszystkich zgonów w okresie 1.01-6.04 w tym roku.

Mimo, że zgony z powodu koronawirusa stanowią 4,8% (nie 10,2% jak chciał Pawlicki) ogólnej liczby zgonów w tym okresie, to jednak w stosunku do 2019 r. wystąpił tylko lekki wzrost (+1,1%) liczby zgonów, a wobec 2018 nawet spadek (-0,6%). Nie widać adekwatnego wzrostu  ogólnej liczby zgonów, którego można byłoby oczekiwać.

Skłania to do ważnych pytań: Czy i dlaczego tak znaczna liczba zgonów przypisywanych nowej chorobie nie zmienia znacząco statystyk umieralności? Czy i dlaczego przypisywane tej chorobie zgony "zawierają się" w dotychczasowych, nie zmienionych statystykach umieralności, a nie "dodają się" do nich? Jeśli tak, to czy mamy rozumieć, że - statystycznie rzecz ujmując -  z powodu koronawirusa umierają ludzie, którzy umarliby również wtedy, gdyby epidemii nie było? (Brzmi to równie nieładnie jak "oczekiwana dalsza długość trwania życia", ale taka jest materia statystyki).

Te same pytania możemy zadać w odniesieniu do podanych wcześniej danych z USA. Czy i w jakim stopniu obecne dzienne zgony z powodu koronawirusa sięgające 34% zwyczajnych dziennych zgonów w 2017 r. powiększają ogólną statystyczną liczbę zgonów w tym okresie? Czy może się w tej ogólnej liczbie "zawierają" i wcale nie zmieniają tych zwyczajnych statystyk?

Szybkie udostępnienie danych o ogólnej liczbie zgonów dla krajów najbardziej dotkniętych epidemią pomogłoby odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy koronawirus faktycznie powiększa liczbę zgonów, a co za tym idzie, na ile konieczne są wszystkie obecne ograniczenia naszej wolności.

 

Jak Polska przechodzi epidemię

Podane na wstępie ilustracje 1. i 2. pokazują Polskę na tle innych krajów. Jesteśmy na szczęście poza konkurencją w porównaniu z USA, Niemcami czy Wielką Brytanią. Wykres ten jednak umożliwia tylko orientacyjnie porównanie z krajami takimi jak Czechy, Austria, Norwegia, ponieważ przedstawione na nim liczby bezwzględne (średnich) zakażeń i zgonów  nie uwzględniają różnic w liczbie ludności tych krajów, kilkakrotnie mniejszych od Polski. Uważa się, że kraje te coraz lepiej radzą sobie z epidemią.

Takie porównanie umożliwiają natomiast wykresy przedstawione na ilustracjach 3. i 4. pokazujące średnie liczby zakażeń i zgonów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. Punkt startu dla wszystkich krajów przyjęto wg zasad z ilustracji 1. i 2. Można powiedzieć, że są to wykresy wg Johna Burna-Murdocha przeliczone na 1 mln mieszkańców. Uwaga: w odróżnieniu od ilustracji 1. i 2. wykresy na il. 3. i 4. są w skali liniowej. Na wykresie 4. zwraca uwagę wyraźnie większy, szybki wzrost liczby zgonów w Szwecji. Czy oznacza to fiasko szwedzkiej koncepcji walki z koronawirusem, czy po prostu realizację planu według którego "umierają ci, którzy i tak by umarli"?

Ogólna wymowa tych wykresów zaprzecza wielu krytycznym (a czasem hejterskim) uwagom na temat Polski. Wszystkie "dobrze sobie radzące" kraje, jak na razie ciężko pracują nad tym, żeby osiągnąć poziom zakażeń i zgonów taki jak w Polsce.

 

 

 

Grzegorz Strzemecki

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 1 ---] Czy walka z wirusem nie jest gorsza od samej choroby?

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 2 ---] O co toczy się gra

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 3 ---] Czyżby najlepszy dzień w walce z wirusem?

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 4 ---] Światełko w tunelu

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [---5---]. Trajektoria epidemii naprawdę się zmienia! Nowa prognoza

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 6 ---] Grzegorz Strzemecki: Epidemia naprawdę zwalnia i to trzeba pokazać!

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 7 ---] Epidemia zwalnia drugi dzień z rzędu!

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 8 ---] To już widać - wygaszamy epidemię

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 9 ---] Postępuje wyraźne wygaszanie epidemii

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 10 ---] Epidemia przyspieszyła.  Zmiana trendu czy chwilowe zakłócenie trajektorii?

 


KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 11 ---] Epidemia przyspieszyła.  Zmiana trendu czy chwilowe zakłócenie trajektorii?Komentarze

anonim2020.04.23 23:42
Grzegorz Strzemecki: Wymowne statystyki! Wszyscy chcą osiągąć to, co Polska. Oczywiście, że wszyskto zależy od statystyki, szczególnie tej nakazanej przez PiS. Jeżeli ktoś umiera na koronawirusa, a miał też chorobę współtowarzyszącą, to do statystyki nie wchodzi, bo w akcie zgonu jest widnieje choroba współtowarzysząca. To tyle jeżeli chdzi o te cudowne statystyki.
Totustuus2020.04.23 19:42
OBJAWIENIA Z TREVIGNANO ROMANO. Sa one uznawane za prawdziwe zaròwno przez miejscowego Biskupa oraz innych teologòw badajacych objawienia w Fatimie.. - Po wlosku wszystkie oredzia- https://www.lareginadelrosario.com/ - Wersja polska wybranych oredzi - https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2020/04/23/trevignano-romano-przeslanie-z-21-04-2020-duch-swiety-dziala-nadal-a-moje-niepokalane-serce-wkrotce-zatriumfuje/
Władysław2020.04.23 19:26
Zachodni liberalizm pokazał się z najgorszej swojej strony. Serce człowiekowi się kraje, jak widzi ten armagedon starych ludzi. Liberalizm odsunął się od Boga - Bóg opuści liberałów. "W przyrodzie nic nie ginie wszak to tylko kwestia czasu" P. Gintrowski
precz z banksterami2020.04.23 17:42
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27849&Itemid=100
alfons "Leszek" Keller-Krawczyk oferuje: 2020.04.23 16:54
Chcesz zobaczyć tłustą i brudną larwę kremlowską? Jestem tutaj: exslove.com.pl Chcesz nawet przez internet złapać syfa kremlowskiego? Jestem tutaj: exslove.com.pl Chcesz zostać impotentem do końca życia? Obejrzyj mnie tutaj: exslove.com.pl Jesteś pedałem i chcesz nim pozostać? Obejrzyj mnie tutaj: exslove.com.pl Syf i coronavirus na mojej "koronie" tylko tutaj: exslove.com.pl Jako bonus dorzucę malware i wirusy aby ci się komputer sperd......lił!
Chcesz sie umowic na SZYBKI SEKS BEZ ZADNYCH ZOBOW2020.04.23 16:47
Seks Kamerki, Randki online, Randki w Realu , Skype i więcej! Nie siedź samotnie w domu daj upust swoim fantazją Live lub w realu! www.exslove.com.pl ======================= Tysiące Kobiet czeka aż ktoś napisze do nich. Nie daj im dłużej czekać!
e-Hesus2020.04.23 16:37
Panie, zamieszczając takie wykresy to albo pan jesteś manipulant albo zwykły głupek. Prawdę może każdy zobaczyć na własne oczy https://ourworldindata.org/grapher/total-cases-covid-19?time=2020-03-02..&country=CZE+ISL+NOR+POL+AUT
Autor2020.04.23 17:18
Proszę się nie kompromitować, bo podana przez Pana stronie potwierdza to co piszę, a zaprzecza temu do czego Pan przekonuje. Uwaga! Przytaczam przypadek Czech, które najbardziej zbliżyły się do Polski. Oto zaczerpnięte z tej strony dane na dziś, tj. 23.04: Wykryte zakażenia: Czechy: 8,87 - Daily confirmed COVID-19 cases per million people Polska: 8,27 Daily confirmed COVID-19 cases per million people Zgony: Czechy: 0,84 daily confirmed deaths per million Polska: 0,66 daily confirmed deaths per million Proszę lepiej analizować odczytywane dane. Pozdrawiam
Autor2020.04.23 17:22
Proszę się nie kompromitować, bo podana przez Pana stronie potwierdza to co piszę, a zaprzecza temu do czego Pan przekonuje. Uwaga! Przytaczam przypadek Czech, które najbardziej zbliżyły się do Polski. Oto zaczerpnięte z tej strony dane na dziś, tj. 23.04: Wykryte zakażenia: Czechy: 8,87 - Daily confirmed COVID-19 cases per million people Polska: 8,27 Daily confirmed COVID-19 cases per million people Zgony: Czechy: 0,84 daily confirmed deaths per million Polska: 0,66 daily confirmed deaths per million Proszę lepiej analizować odczytywane dane. Pozdrawiam P.S. Nie dość, że popełnia Pan pomyłki, które odwracają na opak rzeczywistość, to jeszcze próbuje Pan obrażać. Proponuję poważną refleksję nad własnym postępowaniem.
Nie2020.04.23 16:31
te wszystkie wiadomości to z mediów dla Polaków ;TVN ,gazeta , bo do kościoła przecież nie chodzicie
BOB2020.04.23 15:44
Brawo Panie Grzegorzu za pokazanie jak bestialski jest ten swiat dla najbardziej bezbronnych
Maria Blaszczyk2020.04.23 14:40
No nie. To nie tak. Polska ma mało zachorowań i niewiele zgonów - ale jakim kosztem? To nie jest tak, że gdzie indziej nie da się zamknąć ludzi w domach. Tzn. może się nie da, ale nikt nie próbuje. Bo ile można by ich tam trzymać? Inne kraje próbują utrzymać liczbę zakażeń na takim poziomie, by ich ochrona zdrowia nie uległa przeciążeniu. We Włoszech, Hiszpanii czy Francji sytuacja wymknęła się spod kontroli i tego inne kraje chciałyby uniknąć. Ale jednocześnie próbują zachować tyle normalności, ile się da. Tak więc Polska, przy minimalnej liczbie zakażeń, wprowadziła restrykcje jak Włochy. Ale Niemcy, Holandia czy Szwecja nie pozamykały ludzi w domach. Owszem, nie wszystko działa normalnie - ale dzieci bawią się na ulicach, w Szwecji i Holandii działają podstawówki - w pierwszej w ogóle ich nie zamknięto, w drugiej - zamknięto później niż gdzie indziej i gdyby nie to, że akurat są wakacje, już by otworzono, działają sklepy, indywidualne uprawianie sportu jest zalecane ze wszystkich stron - w Holandii wręcz mam wrażenie, że jestem na jednej wielkiej siłowni, prawie wszyscy są ubrani na sportowo i właściwie, nie licząc dzieci, które się po prostu tabunami bawią na ulicy, wszyscy oddają się uprawianiu sportów. Cała ta sytuacja nie jest więc przedmiotem zazdrości, tylko współczucia, z powodu niewydolnej ochrony zdrowia. I ludzi, którzy tysiącami zostają bez środków do życia. Aha... W Holandii średni wiek śmierci z coronavirusem to 82 lata. I to już spowoduje znaczne obniżenie średniej długości życia w skali kraju. W Polsce ludzie żyją średnio 77 lat...
Autor2020.04.23 17:38
Droga Pani Mario Bardzo lubię Pani kompetentne komentarze, bo rzeczywiście jest się nad czym zastanowić. Jak może Pani zauważyła w pierwszym artykule pytałem, czy walka z koronawirusem nie jest gorsza od samej choroby. Odpowiedź nie jest łatwa, ale rzeczywiście trzeba zacząć wracać do normalnego życia. Jednak bronię swoich tez przed Pani "No nie. To nie tak." Jest tak jak piszę, przynajmniej jeśli chodzi o dostępne dane. Osobna kwestia to wnioski jakie z tego wyciągniemy. Wydaje się, że strategia chronienia najbardziej zagrożonych i możliwie najbardziej normalne życie pozostałych to najwłaściwsza koncepcja. Nawet jeśli przesadziliśmy (tzn. rząd przesadził), to nie wiem czy nie lepiej było takie podejście niż za luźne. Myślę, że dwu-, trzy- lub pięcio-krotnie liczniejsze zakażenia i zgony totalna opozycja wykorzystałaby jako wehikuł do władzy, a to byłaby katastrofa, bo jej władza jest katastrofą dla Polski. Może niedługo o tym napiszę Pozdrawiam P.S. Na Pani komentarz do poprzedniego (lub przed-poprzedniego) artykułu odpisałem dość obszernie, ale jakiś komputerowy chochlik mi go zżarł i nie miałem już czasu jeszcze raz go pisać.
Maria Blaszczyk2020.04.24 0:45
Prawdę mówiąc, odebrało mi rezon. Myślałam, że przyglądamy się tym danym, analizujemy, porównujemy dlatego, że świat znalazł się w paskudnej sytuacji - skądinąd na własne życzenie, ale stało się i teraz trzeba posprzątać. I teraz szukamy najlepszego sposobu wyjścia z tego bagna. I naiwnie sądziłam, że "najlepsze" oznacza takie, które się będzie wiązało z najmniejszą liczbą zgonów, cierpienia, ludzkich dramatów. A tu się okazuje, że chodzi o to, by "totalna opozycja" nie doszła do władzy.... Jest to perspektywa, której nie brałam pod uwagę. Nawet nie dlatego, że dobro formacji rządzącej nie leży mi na sercu - choć nie leży, a nawet wbrew przeciwnie - tylko dlatego, że ciągle mnie zdumiewa, że ktoś może mnie tak nienawidzić, że gotów jest tyle poświęcić - być może - wiele żyć, tylko po to, by ci, na których ja głosuję, nie wygrali przypadkiem wyborów (ponieważ "totalna opozycj"a to pojęcie stosowane w różnych znaczeniach, dla jasności dodam - nie, nie głosuję na PO, tylko na lewicę, co i raz zresztą inną, bo oni się kłócą i pączkują...) Wypłaszczenie tej krzywej może prowadzić do wielu nieszczęść - ludzie będą umierać z innych powodów, bo nawet samotność moze człowieka zabić, a tu dochodzi jeszcze to, że rodziny nie mają pełnego wglądu w to, jak funkcjonują te najsłabsze osoby, jeżeli mieszkają oddzielnie, więc nie zareagują wtedy, kiedy normalnie szukaliby pomocy, a także przeciążenie systemu ochrony zdrowia, bankrutować, zostawać bez środków do życia, popełniać samobójstwa, umierać w osamotnieniu itd. Gra warta jest świeczki, jeśli dzięki temu tych nieszczęść będzie mniej. Ja tego nie wiem i przyglądam się różnym wyliczeniom, opiniom i analizom. Ale szczerze zdumiewa mnie, że po to, by moi - czy czyikolwiek kandydaci - nie wygrali wyborów można zaryzykować wiele śmierci, nieszczęść i samotnych agonii jest to warte...
Dell2020.04.23 17:42
"W Holandii średni wiek śmierci z coronavirusem to 82 lata. I to już spowoduje znaczne obniżenie średniej długości życia w skali kraju. W Polsce ludzie żyją średnio 77 lat..." Jak długo Holandia była sowiecką kolonią?
Maria Blaszczyk2020.04.23 18:58
Myślę, że nie w tym rzecz. To nie sowiecki kolonializm pasie nas i nasze dzieci - za sowieckiego kolonializmu Polacy byli szczuplejsi. Nie sowieccy kolonialiści kazali lekarzom jechać. Nie sowieci twierdzą, że największym skarbem Polski jest węgiel. Sami wybieramy sobie kolejne ekipy, konsekwetnie od 30 lat, które pogarszają jakosc ochrony zdrowia, a także oświaty, oraz stawiają na węgiel. W Holandii ochrona zdrowia to prawie 11% PKB, W Polsce - 6,5. Już nawet pomijając wartość PKB - używając języka mediów "nie ma woli politycznej" by dbać o zdrowie Polaków. Holendrzy tymczasem wybierają polityków, którzy inaczej zarządzają publicznymi pieniędzmi... No i grzecznie płacą składki na ubezpieczenia zdrowotne, rozumiejąc, że za darmo się tego nie zrobi.
Władysław2020.04.23 19:34
Nie spieszmy się z opiniami. Poczekajmy i wtedy oceńmy, jak poszczególne kraje poradziły sobie z wirusem, z gospodarką, z bezrobociem, z nauką czy kulturą. Ze swojej strony widzę tylko jedną nadgorliwość polskiego rządu - zamknięcie lasów. Na szczęście na krótko. Dla mnie życie człowieka ma wartość największą. A z zapaści gospodarczej cały świat będzie się i tak długo dźwigał.
Maria Blaszczyk2020.04.24 0:51
Tylko że działania muszą być podejmowane teraz. Też wolałabym, żebyśmy wiedzieli, jak najlepiej działać, by jak najwięcej żyć uratować - dla mnie również życie ma największą wartość. Problem w tym, że decyzje trzeba podejmowac teraz, w sytuacji bardzo niepełnych danych. I nie, to chyba nie jest jedyna nadgorliwość. Bo czemu zamknięto parki? Czemu nie wolno biegać? Jeździć na rowerze? Czemu pozamykano place zabaw?
anonim2020.04.23 14:27
Proponuję, by Fronda darowała sobie tytuły, które jasno wskazują, że nie jesteśmy katolikami. "Dzięki Ci Panie, że nie jestem jak tamci" oraz "Wszyscy chcieliby tego co mam" to nie jest katolicka retoryka. szczególnie gdy dodatkowo zawiera życzenie a nie deklarację. Proszą dodać do wykresów następujące kraje - Sudan, Laos, Namibia, Czad, Syria, Uganda, Zambia. Togo, Etiopia... Mają setki razy mniej przypadków od Polski. Czemu ich nie ma na wykresie? Z podobnego powodu, dla którego na innych wykresach nie ma Polski.
Autor2020.04.23 17:51
Myślę, że Pan przesadza. Pisałem już (link poniżej), że w Afryce epidemia dopiero się zaczyna, być może dlatego z opóźnieniem, bo jej mieszkańcy nie jeżdżą tak dużo po świecie jak Europejczycy i Amerykanie z USA lub Kanady. Oczywiście mogę się mylić w tych przypuszczeniach. Wyrażałem tam również obawę o skutki rozwoju epidemii w znacznie biedniejszych krajach. Pozostawiam do Pańskiej oceny, na ile to katolickie lub nie. https://www.fronda.pl/a/tylko-u-nas-grzegorz-strzemecki-najbogatsze-kraje-probuja-hamowac-epidemie-ale-w-skali-swiata-ona-dopiero-sie-rozpedza,143099.html
Fergal2020.04.23 13:15
Mierny artykuł dobry dla osób kompletnie bezmyślnych.
KATOLIK2020.04.23 13:13
Panie Strzemecki, w USA kwalifikują większość chorych jako zarażonych na koronawirusa, bo do każdego takiego pacjenta szpital dostaje spore dofinansowanie, a jeśli jeszcze podłączą go do respiratora, to dofinansowanie się podwaja. I ma pan odpowiedź dlaczego USA przoduje w liczbie chorych.
Klapaucjusz2020.04.23 13:24
Na każdego zmarłego też jest dofinansowanie i dlatego USA przodują w liczbie zmarłych. I pewnie dlatego administracja szpitali wydaje pielęgniarkom specjalne poduszki do "poprawiania funkcji płuc".
Ksiądz Bartold2020.04.23 12:31
Strzemecki dalej zaklina rzeczywistość xD Mam dla Polaków jeszcze lepszą wiadomość - jak rząd w ogóle przestanie testować na koronawirusa, to liczba zakażonych spadnie do zera!
Autor2020.04.23 13:50
Rozumiem, że oprócz rządu, także większość lekarzy uczestniczy w tym oszustwie, a liczby są niskie bo nie ma dofinansowania, o jakim pisze Katolik poniżej. Nie jestem magikiem wyciągającym liczby jak króliki z kapelusza. Biorę oficjalne liczby i je analizuję. Każdy może interpretować te liczby jak chce, z tych danych wynika to co napisałem - tyle. Proszę podać wiarygodne dane , udokumentować je i przedstawić swoją analizę. Zachęcam i pozdrawiam.
Klapaucjusz2020.04.23 12:05
Nie tak dawno pan Strzemecki dowodził, że około 13 kwietnia 2020 procent zakażeń w Polsce spadnie do zera a nawet osiągnie liczby ujemne. Co się stało, panie Strzemecki?
Autor2020.04.23 14:06
Przedstawiałem dostępne dane, a na ich bazie formułowałem hipotezy o tym co będzie kiedy kontynuowane będą chwilowe trendy, które w tych danych można było dostrzec. Życie zweryfikowało hipotezy i obecne dane są takie jakie są. Coś się udało osiągnąć, a czegoś się nie udało. Jak to w życiu. Chyba osoba o tak przenikliwym umyśle jak Pański takie rzeczy jest w stanie zrozumieć?
Klapaucjusz2020.04.23 19:12
Kochany Panie Autorze, Każdy kto ma dostęp do danych i MS Excel może się bawic formułowaniem hipotez na podstawie chwilowych trendów. Niedalej jak wczoraj skakałem ze schodów i po obserwacji chwilowego trendu doszedłem do wniosku, że najpóźniej za tydzień spadnę na antypody. Życie zweryfikowało moją hipotezę po ułamku sekundy, gdy zamiast w Nową Zelandię spadłem na podłogę. Może następnym razem sbróbuje skoczyć z balkonu? Pan się bawi ekstrapolowaniem trendów przy pomocy linijki i żółtego flamastra, a ja się bawię z pana wniosków. A prognozowanie przebiegu epidemii zostawmy prawdziwym specjalistom od epidemiologii.
Tfu2020.04.23 11:30
"Po kilkaset osób zgromadziły protesty w kilku miastach w USA przeciwko rygorom związanym z pandemią koronawirusa. Protestujący domagali się przede wszystkim zniesienia zakazów dotyczących wychodzenia z domów. Wiece żądających powrotu do normalności odbyły się m.in. w Annapolis w stanie Maryland, w Austin w Teksasie, w Concord w New Hampshire. W tym ostatnim stanie uczestnicy protestów domagali się zniesienia zakazu wychodzenia z domów dla 1,3 mln mieszkańców, argumentując, że liczba zakażeń i zgonów w tym stanie nie uzasadnia tak drakońskich rygorów, godzących w konstytucyjne prawa obywateli. W New Hampshire jak dotąd jest 1287 zarażonych, zmarło 37 osób. Demonstrujący maja poparcie prezydenta Donalda Trumpa, który opowiada się za jak najszybszym powrotem do normalności, przede wszystkim ze względu na straty, jakie ponosi amerykańska gospodarka. Największy jak dotąd protest miał miejsce w środę w stolicy Michigan, Landsing, gdzie ok. 3 tys. osób demonstrowało przeciwko nakazowi pozostania w domach, wydanemu przez gubernator stanu Gretchen Whitmer." w w w.msn.com/pl-pl/wiadomosci/koronawirus/amerykanie-m%C3%B3wi%C4%85-do%C5%9B%C4%87-rygorom-pandemii/ar-BB12QCc0?ocid=BingHPC w w w. youtube.com/watch?v=gsplpCIw4v4
Władysław2020.04.23 19:21
Na efekty tych publicznych protestów nie trzeba będzie długo czekać. Prawdopodobnie powtórzy się sytuacja z 8 marca z Madrytu, gdzie dobrze się bawiło ponad 100 tys. LGBT-ów z wielu zachodnich krajów...
America f*****g first yeah!2020.04.23 11:18
Nowa Zelandia też? Czechy też? Skup się człowieku na pisaniu o "genderze" - wtedy przynajmniej jest śmiesznie.
ktoś tam2020.04.23 13:19
To ile tam w Nowej Zelandii jest ludności ogółem i w przeliczeniu na jednostkę powierzchni?
damian2020.04.23 11:00
Do karty zgonu gdy został zdiagnozowany wirus zawsze jako przyczynę zgonu wpisywany jest koronawirus bez względu na faktyczną przyczynę śmierci z powodu np; zawału, niewydolności nerek czy udaru.
Izydor2020.04.23 10:42
Jeszcze kilka miesięcy takich analiz I może w końcu prawdę Pan napiszę. Trzymam kciuki.
ia22020.04.23 10:42
Cała para opieki medycznej poszła w gwizdek koronawirusa. Tymczasem ludzie umierają tysiącami osób na różne inne choroby, nie otrzymują pomocy medycznej z powodu zamrożenia służby zdrowia.
Katolik2020.04.23 10:37
Brawo Pis. Zdusimy tą zarazę w zarodku. Więcej modlitwy do najświętszego Serca kochani i jesteśmy w domu.
prawdziwy Polak2020.04.23 10:36
Coraz więcej osób podświadomie czuje iż z tą "pandemią" jest coś nie tak. Umiera mniej osób aniżeli na nowotwory czy obrażenia w wyniku wypadków drogowych. To wszystko ma drugie dno. Komuś zależy na upadku gospodarki, a zwłaszcza małej, rodzinnej przedsiębiorczości. Mamy być niewolnikami u Bezosów bądź wegetować za gwarantowany dochód podstawowy. Dlaczego Polska która ma tak mało zgonów wciąż utrzymuje paraliż gospodarki, a Szwajcarzy, Niemcy czy Austriacy wracają do pracy? Czyżby PIS to kolejna partia zdrady narodowej?
Maria Blaszczyk2020.04.23 17:30
Dlatego, że Szwajcarzy, Niemcy i Austriacy mają działającą ochronę zdrowia, więc nie ma potrzeby aż takiego wypłaszczania krzywej zachorowań. Jeśli PiS byłoby "partią zdrady narodowej", to raczej nie dlatego, że teraz robi to, co może, by ratować ludziom życie. To akurat, pomijając już, czy chodzenie po lesie albo bieganie w parku nie jest jednak niegroźne, wydaje się słuszne, Tylko dlatego, że przez 5 lat systematycznie prywatyzował ochronę zdrowia, lekarzom kazał jechać, a seniorów wpychał w nędzę.
Polak2020.04.23 10:34
Może Strzemeckiemu chodzi o to że inne rządy też chciałby w środku pandemii wydawać dziesiątki milionów na kupowanie sobie 210 limuzyn z wolnej ręki i zakup ponaddwudziestoletnich ręcznych wyrzutni żeby amerykanie nie musieli ponosić kosztów złomowania?
jurek2020.04.23 10:31
Panie Grzegorzu z pana opracowania wynika ,że koronawirus leczy wszystkie choroby współistniejące i w/w pacjenci zamiast na udar,raka czy zawał umierają na koronawirusa .
Urszula2020.04.23 10:31
Osiągną to co Polska jak ograniczą testy do liczby testów wykonywanych u nas. " Z analizy portalu Euroactiv wynika, że Polska jest dopiero na 23. miejscu wśród państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów w przeliczeniu na milion mieszkańców."
anonim2020.04.23 15:43
to jest o umieralności z powodu cov19, czy wg ciebie gdy zwiększymy liczbę testów to zwiększy się też liczba zmarłych z powodu epidemii? to oczywiście pytanie retoryczne. Aha, nie oglądaj TVN bo źle ci wpływa na procesy myślowe
jula2020.04.23 10:30
Bardzo dziękuję.
ia22020.04.23 10:11
Z braku wykonywania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce (skupienie się tylko na koronawirusie) umierają tysiące ludzi na różne choroby, nie otrzymują pomocy medycznej ratującej im życie.
ladychapel2020.04.23 9:58
Sprzęt z Chin nie przeszedł żadnych testów. Podobne transporty do innych krajów były utylizowane. Przed Polską to Holandia i Finlandia sprowadziły z Chin sprzęt ochronny dla pracowników służby zdrowia. I musiały spisać go na straty, bo okazał się nie spełniać wymaganych norm. W Polsce sprzęt witany z pompą na lotnisku trafił już do medyków, wcześniej nie przechodząc żadnych testów.
Ramirez2020.04.23 10:59
W sytuacji braku wszystkiego, tylko debil może utylizować sprzęt ochronny "niespełniający norm". Nawet dziecko wie, że lepsza jest nawet połowiczna ochrona niż całkowity jej brak.
Ziomal2020.04.23 9:51
Swoją drogą jak się popatrzy na zdjęcie przy tytule to widać zadziwiające podobieństwo...
Autor2020.04.23 12:17
Może jestem kostropaty, ale chyba nie aż tak. Pozdrawiam
ergo2020.04.23 9:42
Brytyjscy naukowcy twierdzą, że wirus już działał u nich w lutym. W Polsce w lutym odnotowano 820500 przypadków grypy. Może to był szczyt? Koronawirusy są aktywne od grudnia do kwietnia, dlatego tzw. pandemia wygasa. https://emedicine.medscape.com/article/227820-overview Wszędzie przebieg tzw. pandemii jest taki sam - czy schłodzili gospodarkę, czy nie. Wykresy na stronie: https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/ Ciekawe, kto za te nieodpowiedzialne działania (a może kłamstwa) poniesie odpowiedzialność? W Niemczech i Austrii powoli budzą się nawet politycy, gdyż naukowcy dawno zwracali uwagę, żeby nie rozpowszechniać. https://lockdownsceptics.org https://www.youtube.com/watch?v=3gH4zH4Cp9Q
Andrzej J.2020.04.23 9:27
Jak porównywać się to do najlepszych. Korea Północna nie zgłosiła ani jednego przypadku koronawirusa.
STANISLAW2020.04.23 9:12
W Nowej Zelandii, gdy zauważono poteżne działanie koronowirusa, na poruszanie się w miejscu publiocznym narzucono sobie hasło : "Jestem zarażony" (Uważam, żeby kogoś nie zarazić!), a więc takie altruistyczne, inaczej niż u nas(?): "Inni są zarażeni" (Uważam, żeby się nie zarazić!)
gnida koszerna albo bolszewicka2020.04.23 9:17
icek unas to znaczy gdzie w izraelu niemczech czy rosji
Tom2020.04.23 9:57
Przyjdzie taki czas, że staniesz przed Bogiem, twarzą w twarz i nie będzie dla Ciebie ratunku. Pomodliłem się za Ciebie.
Może tak by nie klamac 2020.04.23 9:11
Szumowski: Jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań
Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.04.23 9:06
Wszyscy chcieliby chorować w Polsce.
Ciekawski2020.04.23 9:05
To nic trudnego osiągnąć taki wynik, wystarczy zrobić tak jak polski rząd - ograniczyć ilość robionych testów, albo tak je utrudnić żeby lekarze nie mogli ich zlecać. Nie ma testów - nie ma zarażonych, a ci co umierają, to z powodów chorób współistniejących. Propagandą można zdziałać cuda. Wiedział to Goebbels, Stalin, wie i Kaczor.
gnida koszerna albo bolszewicka2020.04.23 9:09
icek gdzie sie pojawisz wszedzie pomowienia i klamstwo
gnida koszerna albo bolszewicka2020.04.23 9:13
Gdyby rzadzila partia oszustow z tygryskiem to dzis rownalbysmy do"najlepszych" z europy zachodniej.
Ciekawski2020.04.23 9:42
Teraz za to gonimy do najlepszych np. Korei Północnej i Turkmenistanu. Tam nie ma zakażeń.
ktoś tam2020.04.23 13:18
To z którego obozu piszesz? Że Ci na to pozwolił Twój oficer prowadzący, no, no, no... Nie ma zaostrzonego rygoru, czy już zostałeś zresocjalizowany?
Jacek Placek2020.04.23 12:51
Testów robi się u nas zdecydowanie za mało.
STANISLAW2020.04.23 9:04
ŚMIERTELNOŚĆ w chorobie COVID-19 świecie, Europie lub w danym kraju moża znaleźć po linkami kraju na aktualnej tabeli Worldometer: https://www.worldometers.info/coronavirus/ Jeżeli pod linkiem kraju brak takiego obliczenia, trzeba samemu obliczyć procet Deaths (zmarłych) z Closed Cases (byłych chorych). Closed Cases (byli chorzy) to na tabeli suma Deaths (zmarli) plus Recovered (wyzdrowieni). Jednak niektóre kraje nie podają liczby Recovered (wyzdrowialych), więc obliczamy: Recovered (wyzdrowieni) to All Cases (wszystkie przypadki) minus Closed Cases (byli chorzy) i minus Deaths (zmarli)
gleen2020.04.23 9:02
Wszyscy chcą osiągnąć to co nowa zelandia poczytajcie bbc etc a nie te głupoty
Moshe Cvel2020.04.23 20:11
Dla czego głupoty. To jest bardzo rzetelne opracowanie. Moim zdaniem najlepsze W Polsce. Porównanie z Nową Zelandią są całkowicie chybione gdyż jest to wyspa oddalona od najbliższej cywilizacji o ponad 2000 km. Na dodatek nie spotyka sie w Polsce osób które z maszynowego karabinu wymordowały by 70 osób tylko dlatego że mają inne poglądy,
Ciekawy2020.04.23 8:53
Jak się spojrzy na stronę koronawirus .pl to te wykresy wyglądają zupełnie inaczej Czy można być taka szmata aby tak klamac i preparować wykresy na użytek pisiej biomasy
xyz2020.04.23 8:56
......biomasą to niestety jesteś ty
Michał Jan2020.04.23 9:41
Może nie dla "biomasy", ale jakoś dziwnie nie zaprezentował wykresu z przyrostami procentowymi. A tu niespodzianka: średnia z ostatnich 7 dni dla Polski i Szwecji jest taka sama: +4,3% dziennie.
ja2020.04.23 8:52
Dlaczego ludzie w Anglii, Holandii i Norwegii nie zdrowieją ?
xyz2020.04.23 8:54
....szpitale nie wyrabiają na zakrętach.
bolus lewa noga2020.04.23 9:06
ba tam dla wladzy tj pozytywna aborcja ludzi starych schorowanych
Elektor2020.04.23 8:38
Paru kaszlących gości i panikarze zamknęli kraj. PiS nas zniszczył gospodarczo. Załatwili nas. Przy okazji wyszło na jaw że wystarczył miesiąc bez wpłacania ZUS i podatków i kasa pusta. Przeżarli i rozdali kupując głosy wszystko! Tak antypolskiego rządu jak PiS nie było od Stalina!
xyz2020.04.23 8:52
....gdyby nie te działania rządu ,tych ,,paru kaszlących gości'' zaraziłoby dziesiątki tysięcy osób.Zobacz USA,i tych paru kaszlących gości.........życie ludzkie jest ważniejsze niż pusta kasa.
Elektor2020.04.23 8:56
Na ile więc wyceniasz życie ludzkie?
anonim2020.04.23 11:54
A czemy tem rząd nie dba o innych chorych ,na raka umiera więcej osób niż na koronowirusa i na inne choroby więcej umiera ludzi codziennie. Przez te lata nie wiele zrobił dla chorych . Teraz też wstrzymane są badania ,ilu ludzi nie ma robionych badań i przez to nie jest diagnozowanych ,żeby jak najszybciej podjąć leczenie .
Zatroskany obywatel2020.04.23 13:59
Ten rząd ogranicza dostęp do testów, pozbawia możliwości części osób zarażonych do wiedzy o ich stanie zdrowia, a ty ich chwalisz, że mało testów. Z wyliczeń Sośnierza (PiS, były szef NFZ) wynika, że liczba zakażonych jest mocno niedoszacowana. Jeśli nawet przyjąć śmiertelność na poziomie 1%, to z liczby osób zmarłych można wyciągnąć wniosek, że było/jest w Polsce przynajmniej 40 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Jak nie testujesz, a pozwalasz takiej masie ludzi zakażonych być w społeczeństwie, to trudno się dziwić, że liczba epidemia nie wygada.
gnida koszerna albo bolszewicka2020.04.23 9:02
was ubekow icek jest trudno zniszczy bo wy macie w zanadrzu zakopame miliardy
ak2020.04.23 8:35
Megaloman
wicek2020.04.23 8:34
Wszystko na ten temat. Tym nie mniej zaraz trafią się mędrcy, którzy będą udowadniać, że Covid-19 nie zabija, tylko ludzie panikują i dziennikarze nakręcają panikę. Na przykład taki Cejrowski który się gdzieś zadekował i rżnie bohatera.
mir2020.04.23 8:33
polak to brzmi dumnie !!!!! polski my naród polski ród .........szczep piastowy
prosty2020.04.23 8:31
Ciekawe zestawienia, warto popatrzeć na epidemię w szerszym kontekście. Także aborcji. Co do powiększenia śmiertelności, na pewno w skali miesiąca będzie to widoczne przynajmniej dla kilku lat. Kilka lat temu zaatakowała nas silniej grypa. W miesięcznej liczbie zgonów, podawanej w biuletynach statystycznych GUS było to widać, nawet bez rozbicia na przyczyny zgonów. W lutym zmarło ponad 40 tysięcy osób, średnia miesięczna wynosiła wtedy poniżej 30 tysięcy. Jako że wszyscy umrą, a epidemia dotyka najbardziej najsłabszych, skutkiem będą nieco niższe liczby zgonów w kolejnych miesiącach.
prosty2020.04.23 13:50
Wyższa śmiertelność w skali miesiąca będzie widoczna dla kilku państw (nie lat) oczywiście. dla całego 2020 wzrost będzie niewielki, po pandemii może być minimalnie niżej.
ZERRO2020.04.23 8:13
Ksiądz z parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu, podczas mszy nie tylko nie odczytał wskazanych przez KEP zaleceń, ale dowodził, że epidemia jest karą za homoseksualizm.
Ciężarny gej przejechany na pasach przez Biedronia2020.04.23 8:21
A nie jest?
Dam2020.04.23 8:36
Tak jak tornada w USA są karą za homoseksualizm, chyba że takie zdarzy się w Texasie, wtedy kaznodzieje milczą. Słyszałem już, że epidemia jest karą za homoseksualizm, homofobię,niszczenie środowiska i krytykowanie Rosji. A może po prostu niektórzy są powaleni i gadają od rzeczy.
mir2020.04.23 8:36
no !!!! ja sobie nie wyobrażam żeby normalny face! chciał być księżuchem
gnida koszerna albo bolszewicka2020.04.23 8:59
oczywiscie biedron smiszek to ludzie normalni?
anonim2020.04.23 11:48
To sobie wyobraź ,że tak jest ,a nawet nie musisz wyobrażać sobie tylko poznać tych facetów i przekonać się ,że to są normalni faceci ,pewnie normalniejsi od ciebie.
xyz2020.04.23 8:47
I miał rację
Kubiak2020.04.23 8:48
I karę za to ponoszą najczęściej bezbronni starsi ludzie? Księża głupoty takie prawią, że aż wstyd. Epidemia to zjawisko na naszej Ziemii porównywalne do zjawisk fizycznych jak wiatr, wybuch wulkanu albo przypływ.
Katolik2020.04.23 9:33
To jest kara za homoseksualizm wśród duchownych.
Katolik2020.04.23 11:10
ktośsię podemnie podszywa :(
ZERR02020.04.23 11:02
Ja bym tak tego nie ujął. Tzw epidemia ma te same przyczyny, co szaleństwa Sekty LGBT - tych samych bankierskich sponsorów. Najpierw przerabiają ludzi na guano, potem, gdy już nie są zdolni do samoobrony, aplikują im panikę i kryzys. Poza tym przestań używać cudzego nicka, lewaku.
Joanna2020.04.23 13:43
W tym przypadku oryginał i fałszywkę dzieli nie tylko jedna literka, ale intelektualna przepaść.
anonim2020.04.23 11:44
Ojej straszna sensaja jak ten ksiadz mógł nie przeczytać wskazań KEP ,o których wszyscy wiedzą przecież ,bo trąbi się wszędzie i pewnie na dzwiach kościoła informacja wisi ,no i jeszcze ,że to kara powiedzieć za homoseksualzm ,oj co za zgorszenie straszne .