Szydło: Nie godzimy się na dyskryminację konsumentów zależnie od kraju pochodzenia - zdjęcie
13.10.17, 20:35Screenshot YouTube

Szydło: Nie godzimy się na dyskryminację konsumentów zależnie od kraju pochodzenia

Szczyt Konsumencki zgromadził przedstawicieli rządów, Parlamentu Europejskiego oraz stowarzyszeń konsumentów i producentów. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ministrowie ds. rolnictwa i gospodarki państw członkowskich Wspólnoty.

Dyskryminowanie konsumentów

Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że obywatele ze wszystkich państw Unii Europejskiej mają jednakowe prawo do dostępu do produktów oferowanych na wspólnym rynku, a różnicowanie jakości określonych produktów, zależnie od kraju ich sprzedaży, jest niedopuszczalne.

Premier oświadczyła, że Polska popiera wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, ograniczających dostęp do jakościowo dobrych produktów. Jako Grupa Wyszehradzka ściśle współpracujemy w rozwiązaniu tego problemu. Wspólnie wystąpiliśmy z apelem do Komisji Europejskiej o wnikliwe i uważne potraktowanie tematu podwójnej jakości żywności, przede wszystkim o przeprowadzenie badań na terenie UE i o analizę skali problemu – powiedziała Beata Szydło.

Szefowa rządu wyraziła zadowolenie, że Unia rozpoczęła prace, dzięki którym problem zostanie wyjaśniony. Tylko takie podejście pozwoli przywrócić zaufanie naszych obywateli do instrumentów rynku wewnętrznego i zbudować przekonanie, że Unia Europejska skutecznie dba o interesy konsumentów bez względu na miejsce ich zamieszkania – zaznaczyła Beata Szydło.

Rozmowy premierów V4

W Bratysławie odbyło się również spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Zdaniem szefowej polskiego rządu Rada Europejska powinna być miejscem kształtowania kompromisu w najtrudniejszych sprawach, które dziś dzielą Wspólnotę, a państwa członkowskie powinny decydować o przyszłości UE. Reforma Unii Europejskiej nie może polegać na dostosowaniu naszej Wspólnoty do oczekiwań tylko jednej grupy państw – podkreśliła premier. Jak dodała, zreformowana Unia musi odpowiadać na oczekiwania wszystkich w tym samym stopniu.

Premier poinformowała, że podczas spotkania premierów V4 omówiono również temat dyrektywy o pracownikach delegowanych. Polska jest zwolennikiem poszukiwania kompromisu, tak jak wszystkie pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej. Jesteśmy na dobrej drodze, aby taki kompromis został wypracowany – powiedziała Beata Szydło. Jak zaznaczyła: liczymy, że uda się go osiągnąć i będzie on uwzględniał interesy wszystkich przedsiębiorców z naszego regionu, również z sektora transportowego.

Rozmowy dotyczyły także problematyki migracji. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że najbliższa Rada Europejska skupi się na zewnętrznym wymiarze migracji i pomocy krajom, które zmagają się z tym problemem w sposób ponadstandardowy – powiedziała premier Beata Szydło.

Szczyt Konsumencki w Bratysławie był również okazją do wspólnego spotkania premierów państw V4 z Przewodniczącym Rady Europejskiej.

dam/premier.gov.pl