Święta Katarzyno, wzorze czystości, módl się za nami! - zdjęcie
25.11.19, 08:10Fot. via Wikipedia, CC 0

Święta Katarzyno, wzorze czystości, módl się za nami!

18

Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzyna przede wszystkim na Wschodzie należała do najbardziej znanych świętych. Mało jednak o niej wiemy, a tak wiele powstało o niej legend, że niektórzy hagiografowie nawet powątpiewali w jej historyczne istnienie. Zachowały się dwa opisy męki i śmierci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale pochodzą one dopiero z wieku VI i są pełne legend. Mamy jednak świadectwa już z wieku IV - a więc bardzo wczesne, bo sięgające prawie czasów Świętej. Wspominają bowiem o niej Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.

Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu, jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo - jak wiele chrześcijanek - złożyła ślub dozgonnej czystości.

Wkrótce wybuchło najdłuższe i najbardziej krwawe w dziejach Kościoła prześladowanie chrześcijan - za panowania cesarza Dioklecjana i jego współrządców: Galeriusza Maksymiana i Konstancjusza I. Szczególną nienawiścią do chrześcijan wyróżniał się Maksymian, władca wschodniej części Imperium Rzymskiego. Przybył on osobiście do Aleksandrii, by dopilnować realizacji prześladowczych edyktów.

Jedną z jego ofiar miała być Katarzyna. Po pojmaniu była przymuszana do złożenia ofiary bogom. Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Jedynego. Wówczas cesarz zarządził dysputę między Katarzyną a pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami i retorami. Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa, i doprowadziła wielu z nich do wiary w Chrystusa. Miała wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na tortury: smagano ją żyłami wołowymi tak, że jej ciało było jedną wielką raną; morzono ją głodem; łamano jej kości. Modlitwa Katarzyny sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono w rękach kata. Na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilkuset żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie prawdopodobnie między rokiem 307 a 312.

Męczeństwo św. Katarzyny musiała być czymś niezwykłym, skoro została ona wyróżniona tak wielką czcią. Ciało jej od setek lat znajduje się na Górze Synaj, przeniesione tam zapewne z Aleksandrii, kiedy Arabowie, a po nich Turcy najechali Egipt. Jest tam klasztor prawosławny i kościół, do którego podążają pielgrzymi. Klasztor ten wystawił cesarz Justynian w wieku VI.

Katarzynie poświęcili swoje arcydzieła najwięksi artyści: Hans Memling, Correggio, Tintoretto, Dawid Aubert, Masolino di Panicale, Jan Provost, Caravaggio i Raffael. Św. Joanna d'Arc zaliczała Katarzynę do swoich trzech głównych patronek. Na Zachodzie uważano ją za jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Św. Katarzyna z Aleksandrii była patronką wielu miast i związków katolickich. Jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu, Dzierzgonia i Cypru; nauki i uniwersytetów, w tym paryskiej Sorbony; adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, fryzjerów, modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów. Dawniej w Polsce istniał zwyczaj, że w wigilię św. Katarzyny chłopcy wróżyli sobie, który z nich jako pierwszy ożeni się i jakie imię będzie miała wybranka. Popularne też było powiedzenie: "Święta Katarzyna Adwent zaczyna".

W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, na którym była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.

Brewiarz.pl


 

Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

 

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu. Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Katarzyno,
Święta Katarzyno, panno i męczenniczko,
Święta Katarzyno, Oblubienico Chrystusa,
Święta Katarzyno napełniona darami Ducha Świętego,
Święta Katarzyno, wzorze czystości,
Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu pogan do świętej wiary,
Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach,
Święta Katarzyno, szczególna patronko uczącej się młodzieży,
Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami na drogę prawdy,
Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa cesarzową i filozofów aleksandryjskich o wierze z nią rozprawiających,
Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami,
Święta Katarzyno, pogrzebana na górze Synaj,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:
Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech nam wszystkim, którzy radują się jej chwałą, wyprasza łaskę do przezwyciężenia pokus. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Komentarze (18):

andrzejhahn32019.11.25 22:45
UWAGA...............wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
Tylko_gość2019.11.26 20:24
A ty jaką ciemnotę wyznajesz? Lenin wiecznie żywy! Stalin jest bogiem! Gender jest nauką. Seks jest bogiem. Forsa rządzi. Władzy, władzy ... Nie wiem czy pamiętasz, jak półki w bibliotekach uginały się pod ciężarem bogów komunizmu: Lenina, Marksa, Engelsa. To były tomy w twardych okładkach. I po naukowym komunizmie a te tomy mole zjadły.
to pewne2019.11.25 9:39
Wszyscy bluźniercy otrzymają swoja zapłatę
skuter2019.11.25 9:38
Św Katarzyna modli się za wszystkich a za bluźnierców którzy wpisali się powyżej szczególnie Albowiem napisane jest módlcie się za nie przyjaciół swoich i nie przyjaciół kościoła świętego
J.P\360\237\247\2662019.11.25 10:51
Tu się modliła, tam suedzu i się modli, przecież to cholernie nudne i smutne, a miało być tak radośnie tam.. A! I Kościół piszemy dużą literą!
anonim2019.11.25 11:08
Głowa ciebie boli ,nie wytrzeźwiałeś jeszcze czy co ,bo strasznie bredzisz.
J.P🧶2019.11.25 12:28
A konkretnie? Chodzi o Kościół z dużej..?
anonim2019.11.25 8:50
Kaśka jest kryształowo czysta jak Banaś i jego interesy!
anonim2019.11.25 10:27
Święta Katarzyno módl się za tym biednym człowiekiem ,wyproś mu łaskę nawrócenia.
Bez żadnego trybu2019.11.25 10:44
Obawiam się, że Banasiowi modlitwy już nie pomogą.
Bez żadnego trybu2019.11.25 8:43
Ja naiwny żyłem w przekonaniu że wzorem czystości jest Marta Kaczyńska-Suniewska-Dubienicka-Zielińska. I oczywiście jej ojciec Zawsze Dziewica Jarosław.
anonim2019.11.25 10:11
Marta Kaczyńska -Suniewska -Dubieniecka-Zielińska nie jest kandydatką na ołtarze i nie będzie,za swoje życie odpowiadać będzie przed Bogiem nie przed tobą .Spójrz na swoje życie i żyj lepiej od Marty i innych grzeszników ,masz szansę być wzorem dla innych ,zacznij od siebie , Ojcem Marty nie jest Jarosław
Marek212019.11.25 8:25
Głoszenie wzorów dziewictwa, wyrzeczenia się posiadania potomstwa a jednocześnie wieszczenie katastrofy demograficznej Polaki, atakowanie kobiet, które nie chcą (jak twierdzi Fronda - z lenistwa i egoizmu) mieć dzieci..... I wszystko pasuje?
anonim2019.11.25 10:25
Przerasta to ciebie ,poczytaj dokładniej może coś tatrze do ciebie i nie będziesz takich głupot pisał.
Marek212019.11.25 10:47
Co to znaczy tatrze? I co to ma wspólnego z moim pytaniem?
BrakorobaPrzenieśćDoInnychZakładówPaństwowych2019.11.25 8:23
Kato-pierdo-legendy o łamaniu kołem wadliwie wykonanym przez Państwowe Zakłady Wytwarzania Pojazdów na Kołach URSUS.
sdf2019.11.25 10:03
Zamilcz idioto !
anonim2019.11.25 10:31
Nie wiem na co chorujesz ,ale udaj się czym prędzej do specjalisty ,może jest jeszcze szansa na to że ci pomoże jakiś dobry psychiatra,