Prawo do posiadania broni - to prawo wszystkich Polaków - zdjęcie
18.08.19, 15:00

Prawo do posiadania broni - to prawo wszystkich Polaków

97

W temacie możemy posługiwać się argumentami z różnych dziedzin: statystyki, historii, projekcją własnych obaw, przypuszczeń, opisami zamiłowania do strzelnic lub awersji do militaryzmu, możemy powoływać się na przypadki uzasadnionego lub nieuzasadnionego użycia bądź nieużycia broni itp. Dla chrześcijanina jednak najważniejszym standardem powinno być Pismo Święte. Brzmi nieco dziwnie: Biblia i dyskusja o dostępie do broni palnej? Bóg jednak nie milczy też w tym temacie ponieważ dyskusja o prawie do posiadania broni nie jest jedynie dyskusją o broni. Jest dyskusją o prawie do własności i prawie do obrony.

Skoro więc Pismo Św. jest autorytetem w każdej sferze życia, a Jezus jest Panem, a nie jedynie Ministrem ds. Religii, to powinniśmy odwołać się do Jego Słowa, które jest standardem stojącym ponad naszymi osobistymi preferencjami.

Brak broni nie jest grzechem

W Biblii posiadanie broni (np. miecza, łuku) nie było ani grzechem, ani przestępstwem. Było czymś normalnym i właściwym podobnie jak czymś normalnym i właściwym jest posiadanie pracy. Posiadanie pracy nie jest cnotą na równi ze sprawiedliwością lub miłosierdziem. Nie jest grzechem jeśli ktoś jej nie ma (chyba, że ktoś zdecydował, że będzie leniem na etacie opłacanym przez innych), ale lepiej pracę mieć niż nie mieć.

Na podobnej zasadzie: dobrze jest mieć narzędzie obrony. Jego posiadanie nie jest obowiązkiem, jego brak nie jest grzechem, ale lepiej je mieć. A powodem jest to, że jedną z odpowiedzialności, którą Bóg nałożył na ojców i mężów jest zapewnienie bezpieczeństwa własnej rodzinie. Brak broni nie przekreśla nas w tym powołaniu, ale posiadanie broni zwiększa możliwość jego wypełnienia.

Czym jest broń?

Język polski bardzo celnie oddaje tu istotę dyskusji. Mówimy o prawie do broni, a więc prawie do bronienia się. Pistolet to broń. Oczywiście bronią ktoś może nazwać np. kij baseballowy, siekierę lub wałek do ciasta. Problem w tym, że nimi… nie są. Nie po to zostały sporządzone. Bronią nazywamy przedmiot, który został skonstruowany w celu skutecznego unieszkodliwienia agresora, włącznie z możliwością uśmiercenia go jeśli zajdzie taka konieczność. Kiedy więc mówimy o broni, to mówimy o prawie do skutecznego bronienia się. Jeśli rząd odmawia obywatelowi posiadania takiego narzędzia, to tym samym odmawia prawa do skutecznej obrony przed bandytą, co jest wnioskiem przerażającym, choć całkiem logicznym.

Wbrew obawom przeciwników prawa do samoobrony dostępność do broni nie spowoduje, że trafi ona do rąk bandytów. Ci nie potrzebują zezwolenia państwa, by ją posiadać. Dostępność do broni spowoduje wyrównanie szans agresora i potencjalnej ofiary.

Argumenty za prawem do posiadania broni podzieliłem (za Douglasem Wilsonem) na trzy grupy:

  1. Argument teologiczny. Polega m.in. na wskazaniu niebiblijnych i fałszywych teologicznie założeń w poglądzie, który chce trzymać broń z dala od obywateli.
  2. Błąd egzegetyczny, który lekceważy fakt, że Biblia daje człowiekowi wyraźną przestrzeń do samoobrony.
  3. Prawo naturalne – sama natura poucza nas, że samoobrona jest prawem każdego stworzenia.

Krótko o każdym z nich.

 Fałszywa teologia

Człowiek już od upadku w grzech w Ogrodzie Eden ma tendencję do zrzucania odpowiedzialności za swoje decyzje na obiekty nieożywione. Przykładowo obwiniamy alkohol za pijaństwo, komputery za pornografię, pieniądze za chciwość i pistolety za przestępstwa. O dziwo, jeszcze nie oskarżamy samochody za wypadki na drogach, a zapałki za pożary.

Jednak to nie dana rzecz popełnia grzech. Siedliskiem zła nie jest kufel z piwem lub szybkie łącze internetowe, ale ludzkie serce. To nie rzecz produkuje w nas grzech. To raczej grzech w człowieku szuka danej rzeczy, by się uzewnętrznić. I gdy tylko zechce zawsze ją znajdzie. Gdy Kain zabił swego brata, nie miał z tym problemu mimo braku dostępu do wszystkich możliwych rodzajów broni. Narzędzie zawsze się znajdzie. Materiały do grzeszenia zawsze będą dostępne kiedy tylko grzesznik będzie chciał zgrzeszyć. Problem siedzi w sercu człowieka, nie w danej rzeczy. To człowiek klika w myszkę, to człowiek wypija za dużo alkoholu, to człowiek pociąga za spust.

Egzegeza tekstów

W Starym Testamencie, jeśli jakiś wspinacz zechciał sobie w nocy wejść do czyjegoś domu przez okno, to Izraelita miał prawo przerwać jego wędrówkę i zesłać go z powrotem w dół lub wciągnąć do domu i sprawić, że będzie to jego ostatnia wędrówka po gzymsie.

„Jeżeli przy włamaniu złodziej zostanie złapany i pobity tak, że umrze, to nie ponosi się winy za przelanie jego krwi”. (Księga Wyjścia 22.2)

Pamiętajmy, że nie mówimy tu prawie barbarzyńskiego, dzikiego Teksasu. Mówimy o Bożej sprawiedliwości i Jego Prawie. Według Biblii to nie właściciel posesji powinien się bać z obawy, że ktoś wejdzie w nocy do salonu, a gospodarz w niewystarczającym stopniu opanował karate. To złodziej powinien się bać, wiedząc, że jeśli włamie się w nocy do cudzego salonu , to może być to ostatnie miejsce, które zobaczy w życiu. Problemem w Biblii nie jest posiadanie miecza, lecz bezprawne użycie go. Problemem nie jest posiadanie broni, lecz bezprawne użycie jej. Biblia nakazuje karać rzeczywistych, nie zaś potencjalnych przestępców. Dlatego Boże Prawo nigdy nie zakazywało posiadania broni. Bóg czyni nas istotami wolnymi i odpowiedzialnymi.

Obrona własna przed bezprawną przemocą nie jest żadnym problemem w Biblii. Salomon w Księdze Przysłów naucza:

„Źródłem zmąconym i studnią zniszczoną jest prawy, co przed występnym się chwieje”. (Księga Przysłów 25.26)

Nieustępowanie przed bezbożnym będzie dużo prostsze, jeśli mamy czym się przed nim bronić.

Co z Nowym Testamentem?

„On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy”. (Ew. Łukasza 22.36-38)

Jezus nie mówi swoim uczniom, że Wielkie Posłannictwo będzie się odbywać za pomocą miecza. Ta wypowiedź pojawia się w kontekście ekwipunku na drogę, na podróż misyjną. Uczniowie mieli wziąć torbę, pieniądze i miecz, aby móc bronić się przed bandytami. Jezus nie naucza: mieczem zaprowadzajcie wiarę. Daje natomiast do zrozumienia, aby uczniowie mieli miecz, by mogli się obronić w podróży misyjnej. Dowodem na to, że słowa Jezusa nie były figurą retoryczną była reakcja uczniów, którzy w odpowiedzi pokazali Chrystusowi dwa miecze, a także Jego reakcja: „Wystarczy”, nie zaś: „Wyrzućcie to! Nie o dosłowne miecze mi chodziło!”. Dobry misjonarz to misjonarz wyposażony w Biblię, lekarstwa i broń (ewentualnie gitarę). Zły misjonarz to misjonarz pacyfista z gitarą.

Prawo do broni to również kwestia wspólnotowej obrony.

A w całej ziemi izraelskiej nie można było znaleźć kowala, gdyż Filistyńczycy uważali, że Hebrajczycy mogliby sobie sporządzić miecze lub oszczepy. Więc cały Izrael chodził do Filistyńczyków, jeśli chcieli sobie naostrzyć swój lemiesz czy motykę, czy siekierę, czy oścień. Gdyż naprawa wyszczerbionych ostrzy lemieszów, i motyk, trójzębnych wideł, i siekier i nasadzanie ościeni na drągi u nich tylko było możliwe”. (1 Księga Samuela 13.19-21)

Filistyńczycy rozumieli, że uzbrojony Izrael to Izrael, który będzie się lepiej bronił przed napaścią. Naród rozbrojony to naród, który łatwiej podbić i kontrolować.

Naturalne prawo do samoobrony

Kiedy obecnie słyszymy o bezprawnym użyciu broni to przypadki tragedii z jej użyciem nie dotyczą kłótni na ulicy lub w tramwaju w wyniku której ktoś pod wpływem gniewu strzela do człowieka, który wepchnął się do kolejki. Zabójcami nie są ludzie, którzy legalnie posiadają broń, mają na nią zezwolenie i przeszli odpowiednie szkolenie. Zabójcami są ludzie, którzy posiadają broń nielegalnie.

Zwykle politycy dobrze to wiedzą, dlatego ich myślenie jest następujące: bandyta wejdzie do sklepu i zastrzeli kilka osób? Cóż, zdarza się. Ludzie czasami giną. Powiemy parę słów rodzinom ofiar, wyrazimy oburzenie wobec zła jakie niesie broń palna i będziemy dalej żyli nadzieją, że bandyci będą jak najmniej z niej korzystali.

Dyskusja o prawie do broni to nie jest dyskusja o tym, na co powinien zezwalać rząd. Moje prawo do obrony rodziny, włącznie z możliwością uśmiercenia bandyty nie jest czymś co daje mi polityk. To daje mi Bóg, Jego Prawo i naturalny instynkt do obrony życia, bliskich i własności. Powołaniem polityka jest strzec tych praw.

Jeśli politycy uważają, że mamy prawo do obrony własnej, ale nie pozwalają nam używać narzędzi, aby była ona skuteczna – jest to hipokryzja. Masz prawo do swoich środków z banku, ale nie wolno ci ich wypłacać. Masz prawo mieć żonę, ale nie wolno ci chodzić z nią na randki.

Kiedy ktoś twierdzi: „nie masz prawa do posiadania broni”, to tym samym wyraża przekonanie: „nie masz prawa bronić się przed intruzem w twoim domu, gdyż każdy bandyta jest pod ochroną. Możesz co najwyżej zapytać go czy przyszedł cię zabić czy tylko okraść. I módl się, by powód był ten drugi, a resztą zajmie się policja”.

Problem w tym, że zadaniem policji nie jest bronić nas przed każdą losową sytuacją, która nas spotyka. Jeśli uważamy, że policja ma chronić każdy dom, każdą ulicę w mieście, każdą wracającą z dyskoteki kobietę i być na czas gdy grozi nam niebezpieczeństwo – to domagamy się państwa policyjnego. To oznaczałoby, że obecność policji będzie stała i despotyczna. Oczywiście policja ma obowiązek interweniować, gdy dociera do niej wiadomość o napadzie, porwaniu, rozbojach, usiłowaniach gwałtu. Jednak w sytuacji, gdy stajemy oko w oko z napastnikiem liczy się każda sekunda, podczas gdy obecność policji to zwykle kwestia kilkudziesięciu, co najwyżej kilkunastu minut, o ile bandyta pozwoli nam wybrać numer 997 i zgłosić napad.

Kodeks cywilny

Debata o posiadaniu broni powinna być połączona z debatą o zmianach w kodeksie karnym. Jeśli ludzie posiadają broń, to owszem, zawsze istnieje zagrożenie bezprawnego jej użycia. Jednocześnie państwo powinno komunikować: wiedzcie, że jeśli jej bezprawnie użyjecie, to skończy się komedia z dziesięcioma latami więzienia za zabójstwo. Czyli aby postawić ochronny płot dla bezpieczeństwa obywateli lub zminimalizować zagrożenie zabójstw z użyciem broni – powinna być przywrócona kara śmierci za zabójstwo.

Broń – jak nazwa wskazuje – ma służyć do bronienia się, nie do przemocy. Jeśli ktoś używa pistoletu by zamordować człowieka, Bóg odpowiada:

„Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka”. (Księdza Rodzaju 9.6)

Przeciwko absolutyzowaniu polityki

Jako chrześcijaninie powinniśmy opowiadać się przeciwko absolutyzowaniu polityki i władzy polityków. Ich władza nie jest absolutna i nie sięga zawartości szuflad lub sejfów obywateli. Sięga natomiast sytuacji przekroczenia granicy nietykalności fizycznej. Niestety historia uczy nas, że rządzący posiadają naturalną (i grzeszną) pokusę stawiania siebie w miejsce Pana Boga lub Jego uosobienie na ziemi., np. faraon, Cezar, niektórzy królowie. Wyznanie chrześcijanina brzmi: Jezus jest Panemnie Cezar. Władza cezara nie sięga zawartości mojej szafy. Władza Jezusa – owszem.

Kiedy faryzeusze zapytali Pana Jezusa czy wolno płacić podatki cesarzowi nasz Pan spojrzał na monetę i odpowiedział, żeby oddawać cesarzowi to co cesarskie. Jednak ten wniosek sformułował po tym, gdy wskazał na podobiznę cesarza na monecie (Mt 22.18-22). To, co nosi wizerunek cesarza należy do niego. Natomiast to, co nosi na sobie wizerunek Boga nie należy do cesarza, lecz do Boga. Do tej grupy zalicza się każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko. Należymy do Boga ponieważ nosimy na sobie Jego wizerunek. Jeśli cesarz żąda czegoś, co należy do Boga lub do czego prawo daje mi Bóg (np. do posiadania i – w razie konieczności – użycia narzędzia do samoobrony), to odpowiedź brzmi: żądasz za wiele. Uważaj, bo pewnego dnia staniesz przed Bogiem i być może zapyta cię: dlaczego ukradłeś mu prawo do czegoś, co pozwoliłem mu posiadać? Dlaczego pozwoliłeś, by zabójca z zimną krwią zastrzelił rodzinę, którą rozbroiłeś? Dlaczego nie pozwoliłeś bronić się ofiarom masakry zastrzelonym przez uzbrojonego bandytę?

pastor Paweł Bartosik/forum Frondy

Inspiracją do niniejszych rozważań stał się wpis Douglasa Wilsona (z jego bloga), od którego zaczerpnąłem większość myśli.

Artykuł ukazał się na portalu antyteza.org

Komentarze (97):

Mirek2019.08.19 14:53
Przed II wojną każdy kto chciał mieć broń mógł ją mieć i nie było w Polsce strzelanin . Dzisiaj bandyci mogą mieć broń natomiast zwykli ludzie mieć broni nie mogą . Mój dziadek przed wojną posiadał dwa pistolety i rewolwer . Gdy wybierał się kiedykolwiek w podróż brał spluwę i czuł się pewnie . Nigdy nikt na niego nie napadł .
Justyna S2019.08.19 7:55
Rozumiem, że cel uświęca środki dla frondowych katolików? Do obrony osobistej wystarczy paralizator i umiejetne jego wykorzystanie lub pistolet na gumowe kule, nie zabiją ale powodują wystarczająco dużo bólu by ktoś odpuścił atak, może być też gaz. Policja mimo iż posiada broń, wykorzystuje ją tylko i wyłącznie w ostateczności, a wy chcecie by każdy mógł posiadać i korzystać z broni.
anonim2019.08.19 7:31
.
Piotr 2019.08.18 23:38
Polacy powinni umieć strzelac z karabinu, wyspecjalizowac sie w broni snajperskiej. Posiadać pistolety. Natomiast chyba prawdą jest ,że broń szybkostrzelna, karabinki to w warunkach pokojowych nie słuzy do obrony, bo i przed tym nie ma jak się obronić. Może czegoś nie rozumiem, ale do obrony przed serią z karabinka nie służy karabinek tylko ukrycie się za jakąś osłoną, ucieczka. I dopiero wtedy mozna się zacząć bronić. Ale jeżeli to atak z zaskoczenia , to już nie zdążyłeś.
JONASIK2019.08.18 23:49
A przed serią twoich genialnych wpisów obroni nas tylko Najświętsza Panienka Orędowniczka snajperskich karabinków szybkostrzelnych z zaskoczenia, Ramen.
Beno2019.08.18 22:10
I bez broni jest dosyć agresji, zła, napadów, morderstw.... Autor artykułu to jakiś półgłówek. Kto będzie kontrolował sprzedaż broni, ile powstanie mafii, ile broni dostanie się w niewłaściwe ręce, ile będzie broni na czarnym rynku (już dzisiaj jest, ale będzie jej jeszcze więcej)... Nie zabijaj. Autorowi chyba chodzi o jedno: biznes ze sprzedaży broni, ogromny biznes i ogromne zło. No cóż, głupota ludzka nie ma granic.
witek2019.08.18 21:15
Wreszcie super analiza, brawo! A co na to lewaccy pacyfisci tak czesto powolujacy sie na Bible? Amerykanie to dobrze zrozumieli, a w Europie - Szwajcarzy (z tego co mi wiadomo tam kazdy obywatel ma lub moze miec bron).
Maria Blaszczyk2019.08.19 0:37
Może, jak jest przeszkolony. Ale bez amunicji. Żeby mieć broń z amunicją w Szwajcarii trzeba mieć zezwolenie. Bardzo trudne do uzyskania. A Amerykanom zazdrościsz liczby trupów, jak sądzę? W zeszłym roku niemal 40 tys. osób zginęło tam od broni palnej...
ZERR02019.08.19 3:13
Wikipedia twierdzi cos całkowicie innego. Szwajcar nie ma najmniejszego problemu z nabyciem amunicji. Amerykanom nie ma co zazdrościć 'uchodźców' którzy wchodzą na 'rynek pracy', sory, nie uchodźców tylko murzynów i portotyków. Ta liczba zbrodni wynika wprost z odsetka ludności afrykańskiej, co teraz WY lewacy chcecie zaimportowac do europy. Pewnie po to, aby i w europie co roku afrykańczycy mordowali z 60 tysięcy ludzi, biorąc poprawke na całkowita ludnośc europy. No, ale lewacy zawsze byli znani z totalnej pogardy dla ludzkiego życia.
minddancer2019.08.18 21:15
https://www.meoso.com/the-genocide-chart/
ZERR02019.08.18 21:21
dobre i celne broń odbiera sie obywtelom w tych krajach, gdzie Władze chcą mieć otwartą opcję na ludobójstwo lokalnej ludności.
ZERR02019.08.18 20:49
Są trzy państwa w Europie ze społeczeństwem totalnie rozbrojonym: Litwa, Ruminia i Polska W Polsce do podbicia miasta średniej wielkości nie potrzeba wojska. Wystarczy stu bandytów uzbrojonych w broń lekką piechoty i po tym jak spalą te kilka komisariatów MO, po tym jak ostrzelają je z RPG-7 i wjadą do nich samochodami z benzyną, będa mogli z mieszkańcami zrobić WSZYSTKO.
J.P2019.08.18 21:01
Znasz podobne przypadki gdzie coś taniego miało miejsce w Europie? Myślisz, że Polacy dorośli mentalnie jak Szwajcarzy? Bo ja myślę, że specyfika rodzimych umysłów spowoduje tylko większe przychody firm pogrzebowych.
ZERR02019.08.18 21:10
Przypadki? Całkiem niedawno, w Bośni. Jeszcze krew dobrze nie obeschła.
J.P2019.08.19 8:19
Czy ty byłeś chociaż w wojsku? Bośnia?? Ty nie masz pojęcia o czym piszesz.
JONASIK2019.08.18 21:07
Zerro, MO to już jest na ... "sołowkach" :)
Kubu2019.08.18 20:38
Broń w posiadaniu obywateli to kraj który sam się obroni
JONASIK2019.08.18 21:10
No pewnie. Szczególnie jak spadnie na nas bomba atomowa, będzie atak rakietowy, nalot bombowców strategicznych, albo atak wojsk pancernych. Ale z drugiej strony podoba mi się twoje infantylne podejście, dlatego zaproponuję reaktywację kawalerii, no i ... husarii, a co jak ginąć to z fasonem 44.
ZERR02019.08.18 21:27
Jaki odsetek wojen i ofiar z ostatniego półwiecza to działania reguralne, pełnoskalowe z uzyciem lotnictwa i altylerii rakietowej? Jaki odsetek ofiar to ofiary działań nieregularnych, para-partyzanckich lub ofiary maruderów? Co jest obiektywnie bardziej prawdopodobne w Europie - atak dywizji pancernych czy Wołynka?
JONASIK2019.08.18 23:42
Co tam półwiecza, większość wojen w Europie w ostatnim tysiącleciu, odbyła się za pomocą miecza, maczugi i krucyfiksu. Zbrójmy się więc w maczety, tarcze, łuki i wodę święconą. Masz rację, Zerrusiu, ruscy jak nas napadną, to napadną nas konno. :)
ZERR02019.08.19 3:17
Wierzysz w bełkot jankeskiej, sory pisiackiej propagandy? Jacy ruscy? Nikt nie odpali konfliktu pełnoskalowego, tylko wojny jak to mówia teraz 'asymetryczne', czyli partyzantka i ludobójstwo siłami lokalnych warlordów, jak w byłej Jugosławii.
J.P2019.08.18 19:36
Ile szaleńców w szkołach obstawiacie w ciągu roku?
Max Fiend2019.08.18 19:26
Przecież w Polsce nie ma ograniczenia w dostępie do broni. Każdy, kto spełnia określone warunki, bez większych problemów dostaje pozwolenie na broń i wielu ją posiada. Po co ten żałosny pitolet?
JONASIK2019.08.18 20:09
Problem w tym, że katolicy mający wyimaginowanego przyjaciela, sterowani wolą bóstwa, wierzący w siłę sprawczą swojego mamrotania NIE spełniają podstawowego warunku ... racjonalności. Dlatego nie dostają broni z czym się w 100% zgadzam, bo większość zabójców ma tego typu zaburzenia. Podsumowując, broń tak, ale tylko dla normalnych.
ZERR02019.08.18 21:16
Ateiści, sory, teofobi to 1% ludzkości na przestrzeni dziejów. Trudno taką złośliwą mniejszość pomawiać o 'racjonalność', choc oni mocno sobie muszą ten brak kompensować zaklinaniem rzeczywistości. W istocie jest inaczej - teofob wierzy, ze wystarczy wykiwać policję, która z oczywistych powodów nie widzi wszystkiego, i mozna bezkarnie rżnąć i mordować. Katolik wierzy, ze Bóg widzi wszystko i wie, że wykiwanie gamoniowatej policji nie uchroni go przed karą (dla pogan - karmą) katolik wierzy, że może ryzykowac i poświęcać życie dla obrony najsłabszych, bo czeka za to nagroda w Niebie. Ateista wierzy, że jedyne co go czeka to dół z wapnem, i dlatego ateista chętnie porzuca najsłabszych i sam przyłącza się do morderców. Z ateistycznego punktu widzenia to racjonalne. Dlatego to właśnie ateistom broni do rąk absolutnie dac nie wolno - bo to urodzeni mordercy.
ZERR02019.08.18 20:42
To jest po prostu nieprawda. Broń w Polsce posiada bardzo, bardzo niewielu, a w ciągu ostatnich 4 lat, za pisu, ODEBRANO ludziom 26194 pozwolenia na broń do celów samoobrony. Polascy mają praktycznie najmniej broni w całej Europie. Nie wiem co trzeba miec w głowie aby napisac w tej sytuacji "wielu posiada". No, ale wlewaków nic nie przekona, ze czarne jest czarne, widzą świat przez ideologiczne okulary, fakty mają za nic.
Max Fiend2019.08.19 22:28
Nie spełnili ustawowych warunków, to im odebrano. Tak samo odbiera się pozwolenie tym, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądowym. Nie ma żadnego problemu z dostępem do broni. Kto chce, dostanie pozwolenie. Potem tylko trzeba wydać kilka tysięcy na pistolet np. krajowej produkcji, amunicję i kasetę. Tylko tyle i aż tyle :-D
t.m.2019.08.19 9:00
Dostawanie pozwolenia bez większych problemów- to właśnie są warunki!
koniecznie im dac!2019.08.18 19:26
Kędzierzyn-Koźle: Ustawka pseudokibiców. Ponad sto osób biło się na ulicy https://dorzeczy.pl/kraj/111292/kedzierzyn-kozle-ustawka-pseudokibicow-ponad-sto-osob-bilo-sie-na-ulicy.html
matis892019.08.18 18:29
Lewakoateiści są odpowiedzialni za islamizację UE i całą falę terroryzmu, gwałtów. To się dzieje bezwzględu na prawo do broni, a odpowiada za to celowa islamistyczna, fanatyczna polityka lewakoateistów z UE przeciwko Europie. Jeżeli bandyta chce zabić jedną czy wiele osób zrobi to i tak, a metod jest wiele. Dlatego prawo do broni by się bronić powinni mieć zwykli ludzie chcący skutecznie się bronić przed bandytami.
JONASIK2019.08.18 18:10
Zdjęcie, jak zwykle zresztą, nie pasuje do treści. To chyba jest M249, więc broń wojskowa, niedostępna dla cywilów.
Torchwood2019.08.18 18:00
Tak, posiadanie broni ze względów teologicznych. A potem drugie Stany Zjednoczone, gdzie co dzień (czasem nawet 2 razy dziennie) dochodzi do "mass shooting". Kochający bóg tego chce!
gość2019.08.18 17:55
wy Polacy możecie nie posiadać broni ze strachu przed samymi sobą ale co jeśli wszyscy sąsiedzi dookoła was będą ja posiadać? czy nadal będziecie wmawiać sobie że jesteście niedojrzali jak Niemcy i Czesi posiadają broń w domach? a co jeśli przyjdzie wojna ze wschodu?wolicie pójść jak barany na rzeź czy wolicie zginąć jednak z bronią w ręku? nie mając broni nie macie wyboru. pójdziecie do bydlęcych wagonów i na Sybir.
JONASIK2019.08.18 17:38
Tyle, że mamy już kilkaset tysięcy sztuk w pełni funkcjonalnej, celnej i mocnej broni palnej w rękach Polaków, bez zezwolenia, bez nawet rejestracji. I co? I nic specjalnego się nie dzieje. https://wolnosc24.pl/2017/10/27/mamy-w-polsce-200-tysiecy-czarnoprochowej-broni-w-rekach-obywateli-i-nie-ma-zadnego-zagrozenia-zobacz-jak-artur-jablonski-z-wolnosci-rozwala-lewackie-mity-video/
Micek2019.08.18 17:46
No właśnie, czarnoprochowce. Wiesz ile trwa nabicie i przeładowanie takiej broni?
JONASIK2019.08.18 18:06
Wiem. Po załadowaniu strzela się praktycznie tak szybko jak z broni współczesnej. Mając zapas naładowanych bębnów (np do Remika 1885, w którym wymiana bębna jest błyskawiczna) można oddać kilkadziesiąt strzałów. Strzałów bardziej groźnych niż ze współczesnej broni. Przypominam, że we współczesnej broni też trzeba zmieniać magazynek. Różnica jest iluzoryczna. Piszesz też coś o "przeładowaniu" , hmmmm chyba dawno nie byłeś na strzelnicy i dawno temu strzelałeś z czarnucha.
JONASIK2019.08.18 18:08
Aaaa, dodam tylko, że regularnie strzelam zarówno z broni współczesnej jak i czarnoprochowej.
ZERR02019.08.18 21:01
Chcesz dać słabej kobiecie do torebki czarnoprochowca? Oczywiście że się nie dzieje, dlaczego miałoby się dziać? W Niemczech czy Francji jest 20x tyle broni co w Polsce i co? Niebo nie pękło.
JONASIK2019.08.18 21:04
A po co? Ale derringer się ewentualnie nada: http://skawinski-bron.pl/pistolet-czarnoprochowy-pedersoli-derringer-great-gun-kal-45-pproduct-2147.html
ZERR02019.08.18 21:18
każdy czarnoproch to broń dla amatora lub entuzjasty. Obrona cywilna społeczeństwa nie może opierac się na 1% mniejszości entuzjastów, tylko na działaniach systemowych i powszechnych.
JONASIK2019.08.18 21:32
Oczywiście. Nikt nie postuluje oparcia OC na 100 letniej archaicznej broni. Ja tylko napisałem, że Polacy w ilości setek tysięcy posiadają w pełni funkcjonalną, śmiercionośną broń palną bez zezwolenia i rejestracji i ... nic się nie dzieję, więc można nam udostępnić też bezpieczniejszą, łatwiejszą w obsłudze broń nowoczesną. Tylko tyle.
Zenon2019.08.18 17:34
Każdy Polak powinien mieć prawo do posiadania broni. Polakiem jest każdy, kto chodzi do kościoła. Wyjątkiem są Tatarzy. Oni są Polakami.
JPIII2019.08.18 17:15
To słuszny postulat. Szybciej pozbędziemy się katopedophilów w czarnych kieckach.
JanP2019.08.18 17:12
Dureń z tego miłośnika zabijania. Nikt mu nie zakazuje posiadania broni ale dlaczego chce zrobić nam w Polsce drugą Amerykę tego nie rozumiem. Artykuł sponsorowany przez lobby zbrojeniowe i to nie z Polski.
tt: @PromocjaPWS2019.08.18 17:09
Cała prawda o UE, historii integracji europejskiej i ideologii, która za nią stoi. historiasztuki.com.pl/strony/021-11-00-ANTYKULTURA-EUROKOMUNIZM.html , historiasztuki.com.pl/strony/021-12-00-ANTYKULTURA-SYSTEM.html , NOWA WĘDRÓWKA LUDÓW historiasztuki.com.pl/025-00-06-WEDROWKA-LUDOW.php Polecam też kanał Pana Karonia: youtube.com/HISTORIASZTUKI2011 i wiedzaspoleczna.pl
Sławek2019.08.18 15:50
W niemal każdym domu w Szwajcarii jest broń i amunicja i nie ma strzelanin. Gdybym miał broń czułbym się pewniej, że żaden łobuz nie odważy się zaatakować mojego domu i dostać kulkę jak posunie się za daleko. A jakby sam miał broń to musiałby wtedy pozabijać wszystkich ale daleko by nie uciekł i został by stracony. Opłaca się to komuś ??? Jednak jak wyznawca Jezusa, Jemu oddaję moje życie, a przez szkaplerz Matce Bożej. Tam i tylko tam najlepiej szukać obrony. Pozdr. Sławek
antek.b2019.08.18 17:33
W szwajcarii nie ma kościoła i polskich biskupów napuszczających brata na brata,sąsiada na sąsiada,siejących nienawisć.Dlatego nie ma strzelanin.Broń dostępna w polsce to zrządzenie losu dla kościoła w polsce,wszak nic tak nie zapełnia kościołów jak wojna,choroba i zaraza.
Maria Blaszczyk2019.08.19 0:32
No i znowu kompletnie bezsensownay argument ze Szwajcarii... Tak, strzelanin na ogół tam nie ma , ostatnia duża 18 lat temu, 14 trupów, co to komu szodzi, nieprawdaż?, ale po pierwsze - broń podlega tam bardzo restrykcyjnej reglamentacji - może ją mieć w domu tylko taki obywatel, który ma za sobą przeszkolenie wojskowe, powtarzane zresztą co roku. Po drugie - w wielu domach jest broń, ale przecież bez amunicji,więc bzdury wypisujesz, a po trzecie - i tak liczba ofiar broni palnej jest dużo wyższa, mimo ogólnie niższej liczby zabójstw, niż w takiej np. Polsce...
ZERR02019.08.19 3:07
No i co z tego że 14 trupów? Jakby było i 140 to też co z tego? Nic zgoła. Tak to juz jest, że z dobrobytu wynikają różne konsekwencje... np z powodu posiadania prądu elektrycznego ginie co roku kilkadziesiąt osób. Dobrze jest tez pamiętać, że w porównaniu do wypadków z bronią, posiadanie basenu przy domu powoduje wielokroć więcej wypadków, ale jakoś lewacy nie dostaja hercklekotów na mysl o basenie przydomowym.
Ben2019.08.18 15:35
Jestem szalenie sceptyczny tutaj. Stany mają pozwolenia na broń a potem oskarżają gry video o strzelaniny, nie sprzedawców broni (można dostać broń w WALMART), nie rodziców którzy nie opiekują się swoimi dzieciakami itp...
anonim2019.08.18 15:52
"można dostać broń w WALMART" nie można !
Torchwood2019.08.18 18:04
Można! https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2019/08/15/business/walmart-gun-control/index.html
Reytan2019.08.18 15:30
Komunisci sie boja,a to zawsze dobry znak.
Grzegorz2019.08.18 15:27
Zapomnieli dopisać " Artykuł sponsorowany"
Daniel K2019.08.18 15:16
Tak jest!! I prawo każdego Polaka do zabijania polskich ateistów! Tak jak Hitler wprowadził prawo do zabijania przez Niemców niemieckich żydów! Mamy wzorce!! Gott mit uns!!!
Karol2019.08.18 16:47
Wy za to jako "polscy ateisci " domagacie sie prawa zabijania nienarodzonych dzieci !!!!!!!! Szczyty hipokryzji przekroczone !!!! Mordercy najmniejszych, bezbronnych ludzi !!!!, To dopiero "bohaterstwo " !!!Rzygac sie wami chce !!!!!
Daniel K2019.08.18 17:05
Nikt nie ma prawa zabijać nienarodzonych dzieci. Ale kobiety mają prawo ratować swoje własne życie gdy np. donoszenie ciąży grozi śmiercią matki. Kościół chce wprowadzenia takiego prawnego przymusu umierania kobiet, a katolicy to w ciemno popierają. Popierają dopóty, dopóki taki przypadek nie zdarzy się w ich rodzinie. Wtedy to jest "przypadek wyjątkowy" Każdy przypadek usunięcia ciąży jest wyjątkowy i dramatyczny dla matki i jej rodziny! I nie biskupom o prawach matki decydować! Oni dzieci nie muszą rodzić! Pozdrawiam.
K.2019.08.18 17:17
A co to za matka która nie chce poświęcic swojego życia dla swojego dziecka? to suka jest lepsza. gdyby moja żona tak zrobila to by nie miala poco wracac do domu. morderczynia.
Daniel K2019.08.18 17:23
Twoja żona nie wróciłaby do domu bo umarłaby przy porodzie. Ty pewnie byłbyś szczęśliwy, mógłbyś sobie wziąć młodszą....
ZERR02019.08.18 20:58
Jesteś głupszy niż ustawa przewiduje. Kościół i katolicy uznaja prawo do ratowania życia matki "gdy np. donoszenie ciąży grozi śmiercią". Szerzysz kłamstwa i oszczerstwa mające przypisać katolikom cechę zbrodniczości. Oczekuje przeprosin. No i dlaczego jawnie kłamiesz, że 'każdy przypadek'? Lewako-feministki jak Natalia Przybysz jawnie temu zaprzeczają. Dlaczego je obrażasz pomawiając o emocje których one sie mocno wypierają? Musisz i je przeprosić.
Daniel K2019.08.19 4:14
ZERRO Nie kłamię. Jeden z trzech warunków, który aktualnie dopuszcza prawnie przerwanie ciąży jest: "Gdy ciąża i jej donoszenie bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu kobiety" Kościół, poprzez organizację Ordo Iuris, zlożył w sejmie obywatelski projekt CAŁKOWITEGO ZAKAZU ABORCJ także w przypadku punktu o zagrożeniu życia kobiety. Nie zarzucaj mi kłamstwa. Nie mam za co Cię przepraszać.
Albert2019.08.18 17:31
Jakby ministranci zachodzili w ciążę, toby aborcja nie była grzechem, ale sakramentem.
ZERR02019.08.19 3:19
Przecież gosposie, chórzystki i ministrantki jak najbardziej 'zachodza w ciążę'... Wychodzi na to, że piszesz wulgarne głupoty.
szcze na PiS i rydzykowi prosto w ryj2019.08.18 15:10
niech sobie autor artykułu kupi broń i strzeli w pusty łeb! odda przysługę Polsce bo jednego debila będzie mniej...
Karol2019.08.18 16:40
Ty jako" dzielnicowy "na pewno bron posiadasz wiec daj przyklad, oddaj przysluge Polsce !!! Pajacu !
wacula2019.08.18 17:41
dzielnicowy--Ale super odpowiedź BRAVO.......
ASTOM2019.08.18 23:59
Piszę pod tą opinią żeby widniało wysoko: po jaką cholerę katolicki portal przedrukowuje wypociny heretyków? To wydrukujcie też, że Jezus zakazuje odprawiania żony, chyba w wypadku nierządu, czyli, jak tłumaczy protestancka brać, rozwody SĄ DOZWOLONE!
Sebastian Lorenc2019.08.18 15:04
Tylko nie to. Polacy i broń! Wystarczy poczytać to forum, i zobaczyć ile tu jest takich, którzy będą walczyć z ideologią do ostatniej kropli krwi, którzy chcą wykonywać wyroki na ludziach o odmiennych poglądach i którym marzą się obozy dla homoseksualistów. Naprawdę tacy ludzie powinni mieć broń?
K.2019.08.18 15:21
będziesz pierwsza antypolska dziwko
Daniel K2019.08.18 15:39
K.dlaczgo obraziłeś Agnieszkę? Przecież ona nikogo nie obraziła. Wyciągnęła tylko wnioski z aktualnej debaty społecznej narzuconej przez partię i kościół i przedstawiła swój punkt widzenia odnośnie prawa Polaków do posiadania broni. Można się z Agnieszką zgadzać lub nie, ale od razu grozić śmiercią i wyzywać od dziwek? Ochydne. I chyba groźby karalne, Frondo.
K.2019.08.18 15:47
nikt jej nie grozi zboku śmiercią. obozy pomieszczą wielu
Daniel K2019.08.18 15:54
Dlaczego nazywasz mnie zbokiem? Czemu mnie obrażasz? Proszę przeproś mnie. Pozdrawiam.
Daniel K2019.08.18 16:06
Czy Twoim marzeniem jest powrót obozów śmierci? Jeśli tak to dla kogo? Dla np. niewierzących Polaków? I kto by miał decydować kogo tam posyłać? Biskupi? Może Ty? Jestem ciekawy, proszę o odpowiedź.
K.2019.08.18 16:16
To oczywite. Dla wszelkiej maści odmieńców,zboków, homosi, transów, dla kobiet rozwiązłych, cudzołożnic, żyjących bez ślubu, dla prostytutek i dla rodzących dzieci bez ślubu. wystarczy?
Daniel K2019.08.18 16:23
Ooooo. To Marta Kaczyńska się do nich zalicza. Żal mi jej.... No a kto miałby o tym decydować?
Daniel K2019.08.18 16:32
Dla odmieńców... Czy ja, ateista, nieobdarzony łaską wiary przez Boga zasługuję na obóz śmierci? Jestem odmieńcą? I kto o tym zdecyduje? Czekam na odpowiedź.
leszczyna2019.08.18 16:43
Bóg wszystkich obdarza łaską wiary, ale nie wszyscy tę łaskę przyjmują.
Sebastian Lorenc2019.08.18 16:54
...co nie czyni ich gorszymi ludźmi.
leszczyna2019.08.18 16:53
Dla klientów prostytutek i sprawców nieślubnych ciąż też przewidujesz miejsce w takim obozie wyrzutków? PS. Wiesz, dlaczego Pan Jezus odpuścił jawnogrzesznicy? Bo oskarżyciele nie przywiedli do osądzenia jawnogrzesznika, któremu też się należał kamień w łeb. Skazywało się oboje winnych wg prawa Mojżeszowego.
Albert2019.08.18 17:28
To się nazywa "katolicka miłość bliźniego". Przywyknij.
ZERR02019.08.18 22:00
To sie nazywa reakcja Klas Wykluczanych. Wykluczacie, stygmatyzujecie, poniżacie i odczłowieczacie - więc nie ma się co dziwić, że osoby "z mniejszych ośrodków, gorzej wykształcone" (to nie jest prawda, ale tak je poniżacie) czasem stają się agresywne.
ZERR02019.08.18 20:52
Sto razy prędzej ty sam wylądujesz w obozie reedukacyjnym, i jest to bliżej niż się komukolwiek wydaje, 447 Pozostało ci tylko pyskowanie i przekleństwa.
t.m.2019.08.18 16:12
Polacy? - naprawdę powinni mieć broń! Ludzie których cytujesz to nie Polacy.
Daniel K2019.08.18 16:19
t.m. Kto będzie decydował którym Polakom należy się broń? Biskupi? Proboszczowie? A może ty? A ci Polacy co będą posiadać broń będą mogli zabijać tych Polaków którzy do niej nie mają prawa? Jestem ciekaw, proszę Cię o dokładną odpowiedź. Pozdrawiam.
t.m.2019.08.18 16:36
Nikt. Posiadanie broni powinno być PRAWEM.
Daniel K2019.08.18 16:47
Ale wcześniej napisałeś że pewna grupa Polaków nie jest Polakami. Oni też mają prawo do broni? Jeśli nie, to kto będzie o tym decydował czy np. ja ateista jestem Polakiem i mam prawo do broni? Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.
t.m.2019.08.18 16:57
Nie są Polakami - mają swoje prawo. Ty Polaku ateisto też powinieneś mieć prawo do posiadania broni-KONSTYTUCYJNE. Nawet jeżeli zdecydujesz się być katolikiem, prawosławnym itp!
Daniel K2019.08.18 17:20
Dzięki za odp. Póki co w konstytucji nie ma zapisu o prawie do posiadania broni. Ale konstytucja jeszcze coś znaczy???
t.m.2019.08.19 8:53
Znaczy, znaczy-niestety.
Albert2019.08.18 17:30
Danielu, to nie jest portal, na którym możesz trollować. Tutejsi fanatycy są zbyt durni, żeby cokolwiek z sensem napisać.
Wierzący2019.08.18 19:47
Nie dumni, lecz zaślepieni, zindoktrynowani, primitywni, nietolerancyjni, niepoczytani, jednym słowem przygłupi. Kupieni za 500+.Manipulowani prze pazerny kler, nie dopuszczający myśli, że ktoś może mieć inny światopogląd lub nie uznawać autorytetu kościoła a mimo to wierzyć w Boga.
leszczyna2019.08.18 16:48
Tym bardziej nie powinien mieć broni transwestyta, który ciął w gardło kukłę abp Jędraszewskiego. Na tym forum pisze ktoś zaliczający ks. Zielińskiego jako następnego do powieszenia. Dostęp do broni zwiększyłby ilość przestępstw podobnie jak strzelaniny w Ameryce, bo zajazdy jak ten opisany w "Panu Tadeuszu" to polska nostalgiczna tradycja, niestety.
Sebastian Lorenc2019.08.18 16:53
Oczywiście, to też jakiś psychopata, jak też zresztą ci narodowcy od szubienic. Jestem bardzo przeciwna powszechnemu dostępowi do broni. Nie chcę kupować dzieciom kuloodpornych tornistrów.
ZERR02019.08.18 21:33
Czy we Francji kupowałabyś tornistry z kevlarowa wkładką? A tam mają ponad 20x (24x?) więcej broni niż w Polsce. W Niemczech, Austrii, Szwecji, Norwegii podobnie, ponad 20x więcej. Nawet w rygorystycznej Wielkiej Brytanii mają pięć razy więcej.
ZERR02019.08.18 21:57
https://www.bulletblocker.com/bulletproof-school-safety-protection.html
matis892019.08.18 18:11
A od kiedy to forum internetowe pełne lewackich płatnych troli jest wiarygodnym źródłem czegokolwiek. Nikt normalny, zdrowy psychicznie nie zabija bez względu co ma w ręce. A bandyta, psychopata zabije obojętnie co ma pod ręką. A prawo do broni by się bronić ma każdy człowiek. Jeżeli znasz troli którzy chcą dokonywać wyroków za poglądy to idź z tym na policję a nie walisz lewackie głupoty i ciemnotę.
J.P2019.08.18 19:33
Matis89 przecież jesteś po jednych pieniądzach z tym idiotą K.