W ramach programu "Kościuszko" Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zachęcić polskich naukowców pracujących za granicą do powrotu do kraju.

Resort obrony chce ułatwić polskim naukowcom pracę w naszym kraju poprzez finansowanie badań w takich instytucjach, jak np. Wojskowy Instytut Medyczny.

"Założenia programu sprowadzają się do tego, by stworzyć warunki powrotu do kraju Polakom pracującym obecnie w instytucjach naukowych za granicą, tak by mogli tu realizować swoje pomysły"- poinformował w rozmowie z PAP dyrektor WIM, gen. prof. Grzegorz Gierelak.

Program "Kościuszko" zakłada tworzenie przez przyjeżdżających do Polski naukowców zespołów badawczych na bazie tutejszych jednostek, co ma pozwolić pracownikom na uzyskanie nowych kompetencji, a w dalszej perspektywie- zwiększyć potencjał placówki.

Generał Gierelak poinformował, że w Wojskowym Instytucie Medycznym od nowego roku projekt będzie realizować prof. Claudine Kierak.

"Pani profesor zajmowała się w Orleanie m.in. zagadnieniami dot. genetyki nowotworów. Podobnego rodzaju temat będzie realizować w Wojskowym Instytucie Medycznym. Otrzymała wsparcie finansowe z MON w kwocie 1,5 mln zł m.in. na stworzenie zespołu badawczego"- powiedział PAP dyrektor WIM.

Program został zgłoszony jako projekt naukowo-badawczy w trybie kokursowym.

"Program „Kościuszko” jest podobny w założeniach do projektu „Homing” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, bo w obu przypadkach chodzi o ”ściąganie” naukowców do kraju, ale w programie MON nie ma ograniczeń wiekowych - liczy się pomysł i dobry projekt"- podkreśla gen. Grzegorz Gierelak.

JJ/PAP, Fronda.pl