06.11.19, 18:57(fot. wikipedia/Domena publiczna)

Ordo Iuris: Trybunał Konstytucyjny zwleka z potwierdzeniem ochrony życia

Poselski wniosek w sprawie orzeczenia niezgodności z Konstytucją przepisu znoszącego kary za aborcję eugeniczną wciąż nie został rozpatrzony przez Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie prawdopodobnie nie pochylą się nad nim w czasie dobiegającej końca kadencji Sejmu. Oznacza to, że wniosek, który czeka na rozpatrzenie od czerwca 2017 r., przepadnie. Instytut Ordo Iuris w ubiegłym roku złożył do Trybunału dwie opinie „amicus curiae” w tej sprawie.

OPINIA POLSKA

OPINIA MIĘDZYNARODOWA

Wniosek poparła grupa ponad stu posłów. Ich zdaniem przepis umożliwiający uśmiercenie nienarodzonego dziecka jest sprzeczny z Konstytucją, która nie pozwala na dyskryminację ze względu na niepełnosprawność oraz wiek. Nieprecyzyjne są również kryteria dopuszczające aborcję eugeniczną, takie jak „duże prawdopodobieństwo” czy „ciężkie upośledzenie”. Stanowisko wnioskodawców podzielili pozostali uczestnicy postępowania – Sejm i Prokurator Generalny.

Instytut Ordo Iuris w przesłanej opinii podkreślił, że Konstytucja RP i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę wprowadzają pełną ochronę życia i nie uzależniają jej od wieku i stanu zdrowia. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie przypominał o zapisanej w ustawie zasadniczej ochronie życia każdego człowieka. W orzeczeniu z 28 maja 1997 r. stwierdził, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”. Trybunał uznał, oprócz tego, iż „nie można decydować o posiadaniu dziecka w sytuacji, gdy dziecko to już rozwija się w fazie prenatalnej i w tym sensie jest już posiadane przez rodziców”. Z kolei w postanowieniu z 18 kwietnia 2018 r. zaznaczył, że do zasad polskiego systemu prawnego należy „prawo zarodka do życia” oraz „zakaz przedmiotowego traktowania jakiegokolwiek zarodka”.

O konieczności życia nienarodzonych dzieci przypomniał także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 26 października 2006 r. Podkreślono w niej, że „polskie ustawodawstwo karne chroni życie ludzkie od momentu poczęcia do śmierci”, a także, iż „ochrona prawnokarna dziecka poczętego jest w Polsce konsekwencją traktowania jako zasady zakazu przerywania ciąży”. Istotne znaczenie ma także ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, która wprost stwierdza, że dzieckiem jest „każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”.

Ochrona życia każdego człowieka jest też zagwarantowana przez liczne akty prawa międzynarodowego. Zapewnia ją m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Akty te nie różnicują w żaden sposób tej ochrony w zależności od stadium rozwoju i stanu zdrowia człowieka. W szczególny sposób stwierdza to Konwencja o Prawach Dziecka stanowiąc, że „Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. Zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Także Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych zaznaczył, iż „przepisy, które wyraźnie dopuszczają aborcję z powodu upośledzenia, naruszają Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”.

„Dzisiaj nie budzi już wątpliwości sprzeczność aborcji eugenicznej z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony życia, zakazem dyskryminacji z powodu choroby czy wieku, czy wreszcie z podstawową zasadą niezbywalnej godności każdego człowieka. Ta jednoznaczność oceny prawnej jest źródłem nadziei nie tylko polskiej opinii publicznej, ale także obrońców życia na całym świecie. Trybunał ma bowiem szansę na wydanie epokowego orzeczenia, które stanowiłoby wielki krok na drodze ku zniesieniu aborcyjnych praktyk eugenicznych, stanowiących jaskrawy przykład dyskryminacji z powodu choroby i stanu zdrowia. Umorzenie wniosku 107 posłów z powodu upływu kadencji będzie również ostatecznym dowodem na polityczną zależność Trybunału, gotowego na poświęcenie wartości konstytucyjnych i ogólnoludzkich dla politycznych korzyści swych mocodawców” – zaznaczył adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

Opinię „amicus curiae” Instytutu Ordo Iuris poparł szereg międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną życia. Dokument zaaprobowały stowarzyszenia m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Węgier.

źródło: ordioiuris.pl

Komentarze

Jasiek2019.11.6 20:42
Cyt. "Trybunał Konstytucyjny zwleka z potwierdzeniem ochrony życia" To zdanie nie polega na prawdzie. Jest kłamliwe! To nie Trybunał Konstytucyjny zwleka z potwierdzeniem ochrony życie, tylko Prezes Jarosław Kaczyński! Tak jest prawda! I nie ma co jej ukrywać.
Mirek T2019.11.6 21:42
Jasiek pierwszy raz napisałeś coś sensownego.
Janusz Pawilon 3a2019.11.6 19:58
DZIĘKI PIS TA FUNDACJA ISTNIEJE, ILE MILIONÓW Z NASZYCH PODATKÓW DOSTALI? NO WŁAŚNIE. TA ORGANIZACJA POWINNA BYĆ ZDELEGALIZOWANA ZA SIANIE NIENAWIŚCI, I NISZCZENIE POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.
JPIII2019.11.6 19:43
To niech ordo iouris zajmie się wychowaniem tychże dzieci, skoro matka nie chce. I nie dawać te dzieci wychowawcom w czarnych kieckach bo to pedophile.
Foster2019.11.6 19:34
Czy ewentualny wyrok tzw.TK ma jakiekolwiek znaczenie ?. Trzeba ludzi przekonać do bezwzględnego zakazu usuwania płodu, a nie zmuszać ich do tego prawem karnym.
Mirek T2019.11.6 20:04
Przekonywać to Ty możesz takich Kato- Talibów jak Ty których IQ jest równe temperaturze Twojego ciała.
Lech Keller-Krawczyk żyd homo pedofil2019.11.6 19:31
Był "dzielnicowy" z radziecką muchą. Mucha smrodu nie wytrzymała. Był "PolishPatriot", "Poliamorysta", byl "Słowianin", "Sarmata" ... Jest 𝐁𝐣𝐨𝐫𝐧 𝐊𝐚𝐫𝐥𝐬𝐬𝐨𝐧 (jak długo?) - gudłaj 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣𝐡𝐚𝐡𝐧 - 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈 - 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏 (co za żart? żyd-pedał "oficer"), 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚 ... i dziesiątki innych "symbolicznych" pseudonimów. 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 żyd - "genetyk słowianszczyzny" 𝐧𝐢𝐤𝐭 (tu ma racje) żyje w tzw. lala land. Jest tak przewidywalny jak spłuczka u mnie domu, jest jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny.
Mirek T2019.11.6 20:00
Jak by Twój ojciec ktokolwiek nim był bo tego Ty nie wiesz, a i mamusia do końca nie jest pewna, wiedział że spłodzi coś takiego jak Ty to by się za tapczan spuścił.
Katolik2019.11.6 19:21
https://youtu.be/M9nae58k31Y
anonim2019.11.6 19:15
PiS to mordercy dzieci nienarodzonych! a najśmieszniejsze jest to że kościół wspierał tych morderców w kampanii wyborczej!
Mirek T2019.11.6 19:10
To może zorane Kato- talibskie łby zaczniecie finansować te biedne kalekie dzieci i ich rodziców.Zaopiekujecie się człowiekiem z zespołem downa kiedy jego rodzice umrą! Będzie wegetował w jakimś przytułku i spał we własnych odchodach.Może grupa ponad 100 posłów przygarnie te dzieci pod swój dach? Zakłamani hipokryci!!!!!!!!
Dam2019.11.6 19:09
Dlaczego zwlekają? Bo mogą. A dlaczego mogą? Bo i tak zagłosujecie na PIS, no bo na kogo innego? Dlatego politycy mogą s.ać swój betonowy elektorat.
Ura-Bura - syn Baby Jagi2019.11.6 20:16
Konstytucja - art. 38 - "RP zapewnia każdemu CZŁOWIEKOWI prawną ochronę życia". - nie zarodkowi, nie płodowi.
Mirek T2019.11.6 21:45
W końcu Cię oświeciło? Do tej pory pisałeś same bzdury.