Musisz wybrać komu służysz. Niema dziś już wolnej przestrzeni duchowej. Nie można mieć dwóch panów.

Na Męskim Różańcu w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie ojciec Mariusz Balcerak opowiadał o rekolekcjach Ignacjańskich:

"Chcecie formacji duchowej, oto najlepsza droga nakreślona przez rycerza, tytana duchowego Ignacego Loyolę. Z najdziecie tam n.in. rozważanie o dwóch sztandarach."

W rozważaniu tym Ignacy ukazuje dwa rzeczywiste "wezwania" skierowane do każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim stanie życia się znajduje. Jedno wezwanie pochodzi od Chrystusa, drugie od szatana. Wezwaniom tym odpowiadają dwa przeciwstawne sposoby i style życia. Dwa różne finały.

Mężczyźni zgromadzeni na MR jak co miesiąc modlili się odpowiadając na wezwanie Maryi z Fatimy, by wynagradzać jej za zniewagi, których doznaje Ona we współczesnym świecie.

"Modlimy się też o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników i tych, którzy odeszli od Boga" - podkreślają uczestnicy.

Wybrali sztandar Chrystusa, miłość do Maryi i ludzi.

Dziękujemy Panowie.