Michał Barcikowski dla Fronda.pl: Nie wzmacniajmy Episkopatów - zdjęcie
29.11.13, 10:41Michał Barcikowski (fot. archiwum autora)

Michał Barcikowski dla Fronda.pl: Nie wzmacniajmy Episkopatów

10

Czy błędy w polskim tłumaczeniu adhortacji nie są skandalem? Tak określił to "Tygodnik Powszechny".

Po pierwsze nie wiemy, która wersja językowa jest oryginałem. I to oryginałem nie w sensie pierwszeństwa powstania, ale oryginałem w sensie edycją obowiązującą oficjalnie. Przekonamy się o tym, gdy adhortacja zostanie opublikowana w Acta Apostolicae Sedis. Wresja z AAS będzie obowiązującym oryginałem, do którego odnosić się powinny tłumaczenia.
Oczywiście przyczyną zamieszania jest przedziwna praktyka Stolicy Apostolskiej publikowania równocześnie tłumaczeń na różne języki bez wskazania, która wersja ukaże się w AAS. Może się okazać, że to żadna z wersji dotychczas opublikowanych.

Ta dziwna praktyka doprowadziła swego czasu do wypuszczenia w świat nieoficjalnej wersji encykliki Jana Pawła II “Evangelium Vitae” z doktrynalnie błędnym zdaniem o pewności zbawienia małych dzieci zmarłych bez chrztu. Wersja oficjalna, która potem ukazała się w AAS tego zdania nie zawierała, ale do tej pory funkcjonuje ono w obiegu medialnym. Protestów Tygodnika Powszechnego wówczas nie słyszałem.
To samo dotyczy błędnych tłumaczeń dokumentów II Soboru Watykańskiego, np. tego, w którym ryt mszy zamiast “przemyślany na nowo, przejrzany” (recognoscatur) ma być “przerobiony”.

Na marginesie: nie wiem, czy większym skandalem jest błędne tłumaczenie z hiszpańskiego czy interpertacja, jaką temu fragmentowi adhortacji próbuje się nadać: zamiast zwykłych świeckich, którzy czasami lepiej potrafią  zrozumieć doktrynę Kościoła i być jej gorącej wierni niż niejeden biskup, mamy sugestię, że to zwykli świeccy mają określać co jest prawdą.

Co myślisz o idei decentralizacji Kościoła, której propozycja jest podejmowana także w adhortacji Evangelii Gaudium?

Zakres władzy papieskiej jest prawdą wiary wyłożoną nieomylnie w konstytucji I Soboru Watykańskiego “Pastor Aeternus”. Wszystko, co mieści się w tej definicji może być przedmiotem uprawnionej debaty. Tak traktuję papieską sugestię z adhortacji by wzmocnić uprawnienia Konferencji Episkopatów.

I jako swój głoś w tej dyskusji powiem tyle: jest to pomysł delikatnie mówiąc nierozsądny. Kościół lokalny to diecezja z biskupem diecezjalnym na czele. To on jest ośrodkiem Kościoła lokalnego i to on otrzymał z ustanowienia Bożego rządy w swoim Kościele lokalnym. To on powinien być strażnikiem wiary wobec swoich i wodzem swojego duchowieństwa. To on powinien być ojcem.

Pomysł, by konferencje episkopatu, dwudziestowieczny twór mający piewotnie na celu stworzenie biskupom pola do wzajemnych konsultacji i wymiany doświadczeń - twór nie mający żadnego umocowania w Tradycji Kościoła ani żadnego uzasadnienia teologicznego, z pomocniczego stał się organem stanowiącym ośrodek władzy w jakimś Kościele lokalnym. To nie jest pomysł na decentralizację, ale na centralizację na poziomie państw. Będzie to kolejny krok do rozmywania odpowiedzialności za Kościół i sprowadzenie biskupów do roli wykonawców decyzji podjętych kolegialnie.

Nie warto iść tą drogą.

not. ToR

Komentarze (10):

anonim2013.11.29 11:07
To prawda, myślę że zwiększenie kompetencji struktur lokalnych może wprowadzić gigantyczny chaos interpretacyjny... Wydaje mi się że to może zniszczyć hierarchiczną budowę Kościoła czyli całą konstrukcję jego struktur... (a już na pewno rangę Papiestwa...) Czy "Skała" na której wznoszony jest ten "nowy- otwarty kościół" to oby nie PIASKOWIEC?
anonim2013.11.29 11:08
No tak, bez obsługi naziemnej to Bóg z legionami aniołów to może najwyżej objawienia robić na brudnej szybie.
anonim2013.11.29 11:10
...ale jazda..."Ta dziwna praktyka doprowadziła swego czasu do wypuszczenia w świat nieoficjalnej wersji encykliki Jana Pawła II “Evangelium Vitae” z doktrynalnie błędnym zdaniem o pewności zbawienia małych dzieci zmarłych bez chrztu...." ktoś tu upadł na mózg i z Pana Boga robi księgowego. Konto : ma chrzest-x...zbawiony konto : bez chrztu-0-potępiony. I to są autorytety większe od Jana Pawła II?
anonim2013.11.29 11:11
tomtom: takie myśli też pojawiają mi się w mojej głowie!
anonim2013.11.29 11:13
@pablo81 Czyżbyś sugerował że obecny pontyfikat to Boskie "objawienie"? Nie za wcześnie to na ołtarze?...
anonim2013.11.29 11:38
@ tomtom Rzeczywiście-kruszejacą Opokę Autorytetu należałoby wzmocnić, najlepiej żelbetowym gorsetem. Warto odnieść się do wzorców budowlanych (a może i ideowowych) betonowych schronów pod Gierłożą.
anonim2013.11.29 11:43
@janek_kloss Myślę że lepiej jest jednak po prostu NIE NISZCZYĆ bo Kościół to solidna konstrukcja i nie wymaga wzmocnień...
anonim2013.11.29 17:23
@ tomtom Spoko-albowiem Kościoła założonego na Opoce, nie zmogą żadne bramy piekielne. Pozostaje tylko kwestia tego, co jest tą Opoką, bo jedni mówią "Petrus", a drudzy mówią "Słowo". Kościół jako wspólnota wiary a wspólnota religijnej korporacji-abstrakt i konkret (w jednym stali domu...)
anonim2013.11.29 19:09
myślę, że Redakcja Frondy powinna swoim redaktorom wręczyć podręczne słowniczki ortograficzne. Wstyd. ..... która wersja UKARZE się w AAS. Może się okazać, że to żadna z wersji dotychczas opublikowanych....
anonim2013.11.30 0:44
Literówki Pana Redaktora poprawione. Nie chcąc się czepiać,należy zbadać całość. Braki w polskiej ortografii są nadal zauważalne. Ale.. ren margines Panie Redaktorze jest bardzo ważny z punktu widzenia, świeckiego pseudo-katolika ... cyt. "Na marginesie: nie wiem, czy większym skandalem jest błędne tłumaczenie z hiszpańskiego czy interpertacja, jaką temu fragmentowi adhortacji próbuje się nadać: zamiast zwykłych świeckich, którzy czasami lepiej potrafią zrozumieć doktrynę Kościoła i być jej gorącej wierni niż niejeden biskup, mamy sugestię, że to zwykli świeccy mają określać co jest prawdą...." Brawooo