LITANIA DO ŚWIĘTEGO NORBERTA - zdjęcie
06.06.15, 08:52

LITANIA DO ŚWIĘTEGO NORBERTA

0

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże


Święta Maryjo, módl sie za nami.

Królowo Wyznawców

Święty Norbercie

Święty Norbercie, cudem uchroniony od śmierci

Święty Norbercie, wyrwany z drogi zatracenia

Święty Norbercie, owocu łaski Bożej

Święty Norbercie, oddany życiu pokutnemu

Święty Norbercie, żarliwy w modlitwie

Święty Norbercie, mężu surowych obyczajów


Święty Norbercie, oddany surowej ascezie

Święty Norbercie, gardzący zaszczytami świata

Święty Norbercie, wędrowny apostole

Święty Norbercie, płomienny kaznodziejo

Święty Norbercie, wytrwały siewco słowa Bożego

Święty Norbercie, głoszący pokute i nawrócenie

Święty Norbercie, nawołujący do zmiany obyczajów

Święty Norbercie, niestrudzony misjonarzu

Święty Norbercie, pełen troski o zbawienie dusz

Święty Norbercie, oddany pracy apostolskiej

Święty Norbercie, reformatorze życia kleru i wiernych

Święty Norbercie, zwalczający błędnowierstwo

Święty Norbercie, zwalczający wrogów Kościoła

Święty Norbercie, obrońco Kościoła i jego praw

Święty Norbercie, gorliwy o sprawy Boże

Święty Norbercie, niedościgniony przykładzie pokory

Święty Norbercie, wzorze czystości

Święty Norbercie, przykładzie posłuszeństwa

Święty Norbercie, miłośniku ewangelicznego ubóstwa

Święty Norbercie, wielki czcicielu Eucharystii

Święty Norbercie, założycielu zakonu

Święty Norbercie, niestrudzony w pracy duszpasterskiej

Święty Norbercie, promotorze życia zakonnego

Święty Norbercie, wzorze kapłanów i biskupów

Święty Norbercie, pokorny i gorliwy w służbie Bożej

Święty Norbercie, wierny Synu Kościoła

Święty Norbercie, Ojcze ubogich

Święty Norbercie, jaśniejący duchem miłosierdzia Bożego

Święty Norbercie, wielki Cudotwórco Boży

Święty Norbercie, możny Orędowniku przed Bogiem

Święty Norbercie, cierpliwy w przedsięwzięciach

Święty Norbercie, nasz możny Patronie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sie nad nami.


Módl sie za nami święty Norbercie,

Abyśmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy sie: Boże, Ty sprawiłeś, ze święty Norbert, biskup, odznaczał sie w służbie Kościoła duchem modlitwy i pasterska gorliwością, daj, aby lud Twój, za jego wstawiennictwem cieszył sie pasterzami według Serca Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen

za: diecezja.waw.pl