Rozpoczęcie ramadanu stało się dobrym momentem dla patriarchy Kościoła chaldejskiego do wezwania irackich muzułmanów, aby ci wykazali się konkretnymi gestami braterstwa.

Jak dowiadujemy się na portalu Vaticannews.va, w podręcznikach szkolnych tamtejszych muzułmanów chrześcijanie są przedstawiani w nieprawdziwym i złym świetle.

Do naszych braci i sióstr muzułmanów kieruję szczere życzenia i błogosławieństwo, prosząc wszechmogącego Boga, aby pobłogosławił ich post i dał im cieszyć się zdrowiem i bezpieczeństwem, a także, aby uchronił ich wraz z całą ludzkością od niebezpieczeństwa pandemii Covid-19 – napisał na wstępie kard. Louis Sako.

Kard. złożył także życzenia wyznawcom islamu z okazji rozpoczynającego się postu, by ten okres „modlitwy i jałmużny stał się okazją do pogłębienia więzi braterstwa, przyjaźni i wzajemnego szacunku”.

Patriarcha Sako zwrócił także uwagę na to, że podręczniki, które są w irackich szkołach publicznych obowiązujące, zawierają błędne i nieakceptowalne treści dotyczące chrześcijan, w tym m.in. nazywają chrześcijan niewiernymi, politeistami albo błądzącymi.

Patriarcha zaapelował, aby te treści zostały zmienione, ponieważ chrześcijanie są „ludźmi księgi” i osobami wirzącymi.

 

mp/vaticannews.va