HAŃBA! Komisja PE przyjęła antypolską rezolucję!!! - zdjęcie
29.01.18, 18:32Zdj. Inyucho, CC BY SA 2.0, Wikimedia Commons

HAŃBA! Komisja PE przyjęła antypolską rezolucję!!!

W poniedziałek Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 unijnego traktatu wobec Polski.

33 posłów komisji opowiedziało się za rezolucją, natomiast 9 zagłosowało przeciw. Według informacji służb prasowych Parlamentu Europejskiego, rezolucja została przygotowana po decyzji KE o uruchomieniu wobec Polski jako kraju "uważanego za wyraźnie zagrożony naruszeniem europejskich wartości" artykułu 7 unijnego traktatu. 

W przegłosowanej rezolucji komisja europarlamentu „z zadowoleniem przyjmuje" decyzję KE z 20 grudnia ubiegłego roku o uruchomieniu art. 7. ust. 1 Traktatu o UE "w odniesieniu do sytuacji w Polsce", wyraża również poparcie dla wezwania KE skierowanego do polskich władz "w celu rozwiązania problemu". Rezolucja wzywa Radę Unii Europejskiej do "podjęcia szybkich działań" zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 7., a także „do pełnego i regularnego informowania Parlamentu o poczynionych postępach i działaniach podejmowanych na każdym etapie procedury”. To drugie wezwanie dotyczy również Komisji Europejskiej.

yenn/PAP, Fronda.pl