Czy właśnie spełnia się przepowiednia o Polsce?  - zdjęcie
11.07.20, 10:08Fot. screenshot - YouTube

Czy właśnie spełnia się przepowiednia o Polsce?

160

Niesamowita wizja dla Polski mistyczki Teresy Neumann. „W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa”.

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r., /Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:
Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.
A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.
Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.
     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaśWarszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

Komentarze (160):

fhgfhg2020.07.12 23:27
Ile trzeba mieć gówna w łbie by wierzyć w takie bzdury?
Jadwiga2020.07.13 12:23
Co trzeba mieć w sercu i głowie, żeby w ten sposób skomentować
Jankes2020.07.12 20:39
Jesli ktokolwiek odnosi sie do jakiegos Boga to z gory jest to informacja wyssana z palca
Jan Radziszewski2020.07.14 8:20
żydowski amerykaninie Przygotuj się śmierć tzn zrób dokładny Rachunek Sumienia i idź do Spowiedzi św bo marnie skończyć możesz tzn w Piekle swojego żydowskiego cezara /J 19,15) Budiet . Bo Bóg NIE musi się tobie osobiście objawiać żeby ciebie osądzić Sprawiedliwym Sądem tzn potępić z powodu twojej Niewiary w Jego istnienie . Pamiętasz takich może wielkich którym nawet nóg nie umywasz miłośników Ateizmu wiary z PIEKŁA całego a którzy w PIEKLE BUDIET jak Np żydzi K. Darwin K Marks F. Engels WŁ. Lenin Jude Stalin A. Hitler Beria których nawet zobaczył znany ci Bronisław Gieremek swego czasu Min. w Polskim Rządzie jakoby zanim tam nie powrócił po samobójczej śmierci aby byś razem z tymi Lucyferami nad Lucyferami mającym osobiste spotkania z Starym tj Lucyferem /Iz 14,12-15 Sura 113,1) a którego wychwalać Bedzie w miejscu tzw Gwardii Piekielnej tj najbliższego otoczenia cezara żydów /J 19,15) gdzie także najważniejsi z Sanhedrynu żydowskiego z czasów Ewangelii - cezara wybrali zamiast Dziedzica Izraela Przebywają od 2000 lat a co gorsza cała wieczność przed nimi ani o jotę nie zmniejszoną co pewnie cię ucieszy _ bo jak toby było żeby prowodyrzy przekleństwa Bożego Izraela tj żydów natural i przysposobionych kary większej nie ponieśli tzn dłużej tu o 2000 lat.
Nauka głupcze2020.07.12 17:36
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hemolakria
Wiara, głupcze2020.07.12 18:46
a jaka choroba powoduje że nie musi się jeść ?
Nie "dla ludzi"2020.07.12 18:56
a dla zabobonów.
xXx2020.07.13 7:40
anoreksia
lilu2020.07.12 20:09
Nauka zabiła więcej ludzi niz to co ty nazwałbys pewnie zabobonem. Marksiści, Hitlerowcy z ich eugeniką, aborcja, o czym ty mówisz?
Jankes2020.07.12 20:46
A ilu ludzi zabilo nawracanie na wiare czy to na islam czy to na religie katolicka
MG2021.03.11 14:41
Nie tyle ile zabił postęp pseudo naukowy i ideologiczny.
rebeliant2020.07.12 13:14
Bóg jahwe to Bóg mamony - dlatego jednych wybiera, a innych poniża gdyż inaczej nie wyszłaby piramida władzy finansowej. Aby utrzymać władzę finansową (której jednak jednym z narzędzie jest przemoc oręża, a także destrukcja używkami) jednych trzeba permanentnie wywyższać, a innych trzymać w stanie podludzi. Konsorcjum Wyrobu Niewolników ma za zadanie dostarczyć ofiarę całopalną, czyli taką, która przyniesie największy zysk i nie będzie mieć w swojej świadomości gwałtu na swojej osobie. Stąd wielowiekowa ewolucja kanonu przebaczenia. Dziś karykatura tego kanonu rozrysowała się do takiego obrazu, który przedstawia pobożnych i wiernych Bogu jako tych, którzy nie kwestionują przebaczenia wydanego już nie przez ofiary, ale przez jakąś tam instytucję, która przebacza za ofiary - czy tego ofiara sobie życzy, czy też nie. Z Jezusa uczyniono prezesa instytucji od przebaczania za nie swoje krzywdy. Fajnie jest tak "zbawiać" "świat" kosztem cudzej d...y. Widzimy to również w sentencji "raz jeszcze ulituję się nad światem", "światem" - czyli nadludźmi czerpiącymi korzyści z podludzi. Nadludzie wychodzą bezpieczni z tego biznesu, który polegał na gwałceniu podludzi. Bezpieczeństwo to ma zagwarantować Konsorcjum Wyrobu Podludzi.
Jan Radziszewski2020.07.14 8:33
Głupot nie pisz bo Bogiem mamony jest LUCYFER u Ez 28, Pieczęć podobieństwa tzn rozumując współcześnie Małpa Boga Ez 28:12-19 12. Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. 13. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. 14. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. 15. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. 16. Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. 17. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko. 18. Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. 19. Wszystkie spośród narodów, które cię znały, zdumiały się nad tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze.
Jan Radziszewski2020.07.14 8:35
Handel z Patronem Lichwy, Handlu i Biznesu przyczyną upadku Izraela Prorok Ezechiel tak opisuje ów stan ducha w jakim był w czasie próby ten upadły anioł, podając przyczynę upadku Lucyfera: „Pod wpływem rozkwitu twego handlu, wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś” „Dla mnóstwa kupiectwa twego napełniły się wnętrzności twe nieprawością i zgrzeszyłeś; (Ez. 28,16 +W) Jaki to był handel: to protest przeciwko Wcieleniu Słowa Bożego. Jako Bogu - człowiekowi „Jezusowi” czyli „Chrystusowi Królowi”, Bunt przeciwko „Mesjaszowi”, a tym bardziej przeciwko człowiekowi „Maryi” Matce Wcielonego Słowa jako królowej aniołów i ludzi. Zgadzałby się jeszcze na to aby „Słowo” stało się aniołem, czyli przyjęło naturę anielską, a nie ludzką motywując - iż zrani to dumę aniołów. A najlepiej byłoby gdybym to ja był tym królem. Handel jest prostytucją Daru – Miłości, jest zaprzeczeniem tej Miłości – Daru. Miłość bowiem zawsze pragnie nieskończoności, pragnie Boga. Nie jest to Miłość Boga, za otrzymany przez niego Dar Boży – Istnienie. Jest brakiem tej miłości, dobra, tylko mój zysk się liczy. Jest to mówiąc wprost Egoizm, wybraniem siebie samego na swego Pana, zamiast Boga „Ja Jestem”. Handel to „coś za coś”. Ja tobie „coś - za coś” co ja chcę mieć, pragnę otrzymać. I może powie ktoś, że uzyskał to „coś” co tak bardzo pragnął od Boga! Niestety NIE + Bowiem Bóg nie uprawia Handlu, nie prowadzi Interesu, Biznesu z głupim, nierozumnym stworzeniem. Które nie chce przyjąć „DARU” Łaski darmo danej tzn. NIEBA! I dlatego z powodu własnej głupoty, Rewolucjonista Buntownik Lucyfer stracił NIEBO i podobnie dzieje się z Tymi, którzy z nim, pierwszą panną głupią nierozumną nieroztropną prowadzą swoje „złe” Interesy, uprawiają Handel Kupiectwo Biznes. + Lucyfer jest pierwszym kupcem - bankierem - handlowcem, pierwszym biznesmenem. Patron Lichwy, Handlu i Biznesu. Jest bogiem Fortuny, Mamony, Zysku. W Rzymie bogiem fortuny była „Junona - Iuno Moneta”, zwana też Fortuna kojarzona z bogactwem, lub Mamona kojarzona z zyskiem, Junona - Doradczyni - doradzająca Rzymianom, ludziom, jak należy w danym przypadku postąpić, uczynić, by zwyciężyć wrogów, by mieć zysk itp.. Z czym się to kojarzy? Z „Wężem” w Raju to wtedy po raz pierwszy ludziom, tu Ewie doradza. (Rdz. 3,1 nn.) W jej świątyni na Kapitolu bito monety – pieniądze; w Grecji bóg Plutos – przedstawiany, jako ślepiec, bo obdarowywał zazwyczaj złych ludzi bogactwami. ST jest Władcą władcy - króla Tyru i Sydonu. (Ez. 28,1 nn.) Nie należy zapominać o tzw. Przedstawicielach, ministrach Interesu, Handlu, Biznesu Np. bogach demonach Merkury – Hermes, Rain Man, itp.
rebeliant2020.07.14 14:30
Od tego co naćkałeś większą wartość czynność wykonaną przez wiejską babę, która polega na wydojeniu krowy. Gdy jedni zostali zepchnięci do wyrobniczych podludzi nadludzcy wyzyskiwacze mieli całą masę czasu na pisanie próżnych pism. Pierwszą ewangelią uczciwego człowieka jest praca i to fizyczna - tak by z innymi ludźmi stać w sprawiedliwości wysiłku: owoc za owoc. Jeszcze raz to napiszę: szczyty systemów religijnych zajęte są przez Konsorcja Wyrobu Podludzi. Ich cechami charakterystycznymi są: 1 - zero ponoszenia ciężaru pracy, 2 - tomy próżnych "mądrości".
rebeliant2020.07.12 11:48
KK powinien zmienić nazwę z "konsorcjum wyrobu niewolników", na "konsorcjum wyrobu podludzi".
rebeliant2020.07.12 13:55
Wiem, że teraz każdym się nie spodobałem i tym z lewa i tym wywijającymi krzyżem. Marksistowskie żydostwo również upatruje dla siebie raj ufundowany przez Konsorcjum Wyrobu Podludzi.
Jaro2020.07.12 17:10
...ale u Ciebie pogardy dla ludzi
rebeliant2020.07.12 11:46
"Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci" - to jest pieczęć dla podludzi, na którą wszyscy wyznawcy boga mamony czekają. Od wyzyskiwaczy, poprzez sutenerów, po handlarzy organami ludzkimi oczekiwanie jest jedno: aby ofiara nie była świadoma ponoszonego gwałtu na jej osobie. Nie ma czegoś takiego jak odpuszczanie win za krzywdy, które spadły na innych. Kaszpirowski też chyba do pewnej kobiety wmawiał: "nie czujesz bólu!!!". Sprawiedliwość domaga się zawleczenia sprawcy przed jego ofiarę i wydania go na łaskę woli ofiary. Wielkim kłamstwem jest, że "Jeżeli Zbawiciel wam przebaczył, to i wy macie bezwzględnie przebaczać" - On się ofiarował bezwzględnie, a ci którzy do dziś już wręcz karykaturę uczynili z kanonu przebaczenia celowo to czynią dla swojej przewrotnej taktyki zysku.
lilu2020.07.12 20:11
A ciebie osądzą wg sprawiedliwości czy wg miłości?
rebeliant2020.07.12 20:33
A Ty chociaż wiesz o czym piszesz ? Bo mi się wydaje, że "miłość" już od bardzo dawna funkcjonuje jako magiczna gumka do wycierania wyrządzonych krzywd. Cudowny lek na ponoszenie sprawiedliwej reakcji - a taką byłoby dokładnie wydanie krzywdzicieli na łaskę ofiary. No proszę bardzo określ tą tzw. miłość.
Jan Radziszewski2020.07.14 9:24
pisałem ci wyżej że Bogiem Niewolników jest Pierwszy Rewolucjonista świata do którego wielkości nie umywają się nawet tacy jego naśladowcy jak żydzi Wł Lenin Jude Stalin K Darwin K Marks F Engels i nie zapomniany przez żydów żyd Adolf Hitler brat w loży żydowskiej B'nai B'brith podobnie jak wcześniej wymienieni żydzi z Stalinem na czele słynny Wąż z Raju który do Piekła pędzi od tego czasu Ludzi z tobą również Mośku parchu żydowski niewolniku cezara żydów /J 19,15) który na frondzie głosisz jego miłość wolności ludzi od niegodziwego wg ciebie Boga Lahwe wg żydów Jahwe Stworzyciela NIEBA i ziemi /Rdz 1,1) pocieszę cię bardzo już przygotował ci dobre miejsce w PIEKLE tzn dla wielce zasłużonych żydów dla PIEKŁA Pa pa na drogę do tego miejsca radości dla żydów i sodomitów
Wyszukaj film2020.07.12 11:05
Nowa Wyszukiwarka filmów i seriali online! https://vod-sfera.pl/ Znajdziesz tam 365 dni Polityka Czy serial Żywe trupy! A to wszystko z dożywotnim dostępem za parę zł! Zapraszam
jezus2020.07.12 8:51
a srała przez 40 lat ?
Marcel2020.07.12 10:48
Lecz się Nienawistniku!
SriRafAngel2020.07.12 14:17
Serio? I tylko to Ci przyszło na myśl po przeczytaniu skróconej biografii Teresy Neumann? Poczytaj sobie co przezywała mistyczka w trakcie krwawienia ran. Może wtedy inaczej spojrzysz na otaczający Cię świat.
Emka2020.07.12 15:35
Coś mi się wydaje gościu,że możesz mieć problemy ze stolcem. Obyś nie musiał chodzić z workiem, albo twoje dzieci. W najlepszym przypadku porobisz się w trumnie. Bo widzisz, są ludzie i rzeczy z których kpić nie wolno. A ty posuwasz się za daleko. Pókiś młody to sobie robisz co chcesz, ale przyjdzie pora. Nie Bóg, ale ten któremu służysz przez swoje rozpasanie, załatwi cię tak, że możesz się nie pozbierać. Wtedy wspomnisz swoją głupotę.Oby ci zostało przebaczone, bo przegiąłeś.Ogarnij się i przestań robić z siebie bydło pozbawione jakichkolwiek zasad.
Dell2020.07.12 20:50
Jezus pisze się wielką literą. Jak każde imię (wiem, że wiesz). Nie bluźnij.
koko2020.07.11 22:31
zamiast babę chorą na hemolakrię leczyć...to lekarze woleli ogłosić cud stygmatów...zacofanie jak u jaskiniowców sprzed 2 tyś lat
Jan Radziszewski2020.07.11 22:49
tyś podobnie zacofany jak K Darwin który mądrością nie grzeszył bo gdyby był faktycznie mądry toby teraz nie płonął w małpim futerku w jeziorze Ognia i siarki + Ap 21:8 -. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
marian2020.07.12 0:44
a jak wytłumaczyć życie jedynie za Komunią Świętą?
Danuta2020.07.12 1:12
No właśnie ! Niech jakiś ateista to wytłumaczy ! Naukowcy tego mogli pojąć! Przecieź ta Niemiecka Mistyczka- Teresa Neuman, PRZEZ 40 LAT ŻYŁA WYŁĄCZNIE DZIEKI CODZIENNEJ KOMUNII ŚW.! PO LUDZKU TO JEST NIEMOŻLIWE! ALE DLA BOGA NIE MA RZECZY NIEMOZLIWYCH! Ateiści, żeby lata myśleli o tym, to nic nie wymyślą!
yfrjuh2020.07.12 23:34
Ciekawe kto to widział? xd
lilu2020.07.12 20:14
Prawdziwy ateista wierzy, że to o czym piszesz nie miało miejsca, a my niestety wiemy, że miało. Dlatego nie wychodzę z podziwu nad wiarą ateistów nie w to co potrzeba wierzyć.
Klio...2020.07.12 1:03
koko! Cienko piszesz! Uuuu! Tylko na tyle cię stać...! Poszoł...!
Po 11 ...2020.07.11 20:37
Jak patrzę na to epickie zdjęcie, to mam wrażenie, że ktoś tej pani wyrwał tablet, albo pada od playstation. Te krwawe smutne oczy i brak zabawki w rękach jest oczywisty.
Jan Radziszewski2020.07.11 21:15
to ty jesteś durakiem bo Teresa Neuman wśród Serafinów tj. bezpośrednio przed Bogiem w NIEBIE Budiet a właściwie już jest - Przebywa + a gdzie ty budiet ? Bo możesz i do PIEKŁA też trafić
Po 11 ...2020.07.11 23:05
To chyba nie tablet, bardziej Viva, albo Twój Weekend:))
Po 11 ...2020.07.11 23:10
A to czasem nie Niemka???
Anonim2020.07.12 1:19
Po 11... Lechu...Tak to, Niemka! Dlaczego nie czytasz artykułu ! Piszesz i nie wiesz o kim??? Ale sobie strzeliłeś! Myslisz, że w innych krajach nie ma świętych ludzi? U nich nie byli tylko hitlerowcy! Poczytaj jak pisze o Polsce, a jak o Niemcach! Ważne....
Po 11 ...2020.07.12 11:40
Generalnie nie czytam artykułów na fradlu. Szkoda czasu - są 95% przewidywalne.
Piotr2020.07.12 14:28
To po co komentujesz???
Idiota ?2020.07.12 14:49
Nie czyta a komentuje . Idiota tak czyni .
Dell2020.07.12 20:54
On nie jest, niestety, idiotą. Jest prowokatorem.
Styki2020.07.11 19:43
Kto ma zetrzec glowe Szatana? Katolicy wiedza ,ze Maryja. Wazne zeby Polska byla Maryjna, w zadnym innym kraju Maryja nie jest tak czczona jak w Polsce, Ona kazdego zaprowadzi do Chrystusa. Wierzmy w Jej Niepokalane serce.
Styki2020.07.11 19:17
" Z Polski wyjdzie iskra ,ktora przygotuje swiat".... Co moze zrobic Szatan, zeby to proroctwo sie nie spelnilo? Musi sprawic ,zeby Polski nie bylo, tak jak kiedys przez 150 lat.Zobaczcie ilu juz przekonal to widac najlepiej w polityce.Iskra moze byc symbolem swiatla, ale tez i ognia. Jak widac to proroctwo jest chyba tez warunkowe. Pytanie co wybiora Polacy.
503🏴‍☠️2020.07.11 20:24
Zawsze można jakąś karczmę nazwać ,,Polska".
Arabella2020.07.11 18:42
'W języku polskim głoszone będą najmądrzejsze prawa'... Serio? Prawa PiSowskie, jak rozumiem? No bo skoro teraz 'przepowiednia' się spełnia? Boże, mamy XXI wiek, a polski ciemnogród wierzy w takie rzeczy. Ręce opadają...
ada2020.07.11 18:59
Ja wierzę .To wiara moich przodków,mojej rodziny.Nigdy nie prześladowałam,nie mówiłam,nie krytykowałam innej wiary ,a także ateistów.Takie podejście oraz poszanowanie wynosi się z rodzinnego domu.To w rodzinnym powinno uczyć tolerancji dla innych.Takie jest moje zdanie.
Irek2020.07.11 19:01
" Arabelko"..Tak ! Dobrze liczysz! To jest już XXI wiek! Czyli tyle wieków istnieje już Kościół, utworzony przez Pana Jezusa ! Przypominam ci co Pan Jezus wtedy powiedział na Ostatniej Wieczerzy!..." Oto tworzę Mój Kościół , a bramy piekielne Go nie przemoga...!! Będzie do skonczenia Świata. Więc niech ci ręce opadają, ale nie nam !
Anonim2020.07.12 1:35
Arabello! Czy widzisz teraz już swoją wielką głupotę? Spójrz na łapki!
Styki2020.07.11 18:06
Bylo wiele proroctw o Polsce, co ciekawe nie pochodzacych z Polski. Wszystkie one sa jednak warunkowe bo wszyskto zalezy od tego, czy dochowamy wiernosci Bogu.
Krusader2020.07.11 17:34
Być może rzeczywiście zostaniemy ocaleni w dniu Ostrzeżenia, tylko błagam, jako Polacy nawracajmy się, odwracajmy się od naszych grzechów, bo jak zaznacza Teresa Neumann i wielu innych mistyków, Naród Polski tylko gdy wejdzie na ścieżkę pokuty może zostać ocalony. Głowy do góry, moi ukochani rodacy! Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię!
Pisbusters2020.07.11 15:35
Wstydźcie się kto ją tak obsmarował i takiego pajaca z biednej kobiety zrobił
Kamil2020.07.11 18:35
"Pisbusters", ....vel .. Lechu Keller! TO TY SIĘ POWIENIENEŚ, LENIU WSTYDZIĆ! GDYBYŚ NAPRAWDĘ CHCIAŁ WIEDZIEĆ, TO PRZECZYTAŁBYĆ TEN POWYŻSZY ARTYKUŁ! ... TAM PISZE, ŻE TO SĄ STYGMATY I WYPŁYWAJĄCA KREW! A tak jeszcze bardziej się sam ośmieszasz! No, ale ty tak lubisz, jesteś masochistą! Zawsze się sam ośmieszasz i sam się poniżasz! Nic nowego!
Pisbusters2020.07.11 19:28
Jaki Keler? Idź się leczyć, co ty wymyślasz
sdf2020.07.12 1:39
Ot, !No i jeszcze się ze swojego nicka teraz wymiguje!
Pisbusters2020.07.11 19:47
Jeżeli to jest wypływająca krew to ta kobieta powinna natychmiast znaleźć się w szpitalu i otrzymać środki na krzepnięcie krwi, jest to choroba zagrażająca życiu
Karol2020.07.12 1:47
No widzisz jak to się wszystko dzieje ?! Po ludzku tego nie zrozumiemy! Ciekła jej krew tylko w piątki. Nie jadła ani nie piła przez 40 LAT ! Żyła tylko jedynie dzięki codziennej Komunii św! Organizm normalnie funkcjonował. To jawnie widać znak od Boga dla niewierzących! Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych! Nic dodać. Ciekawy artykuł! Poczytaj.
Jan Radziszewski2020.07.11 21:12
to ty jesteś pajacem bo Teresa Neuman wśród Serafinów tj. bezpośrednio przed Bogiem w NIEBIE Budiet a właściwie już jest - Przebywa a gdzie ty budiet ? Bo możesz i do PIEKŁA też trafić
OOOOOO!!!2020.07.11 21:56
Przygłup Radziszewski się odezwał
Jan Radziszewski2020.07.11 22:56
co jak Wł. Lenin masz głowie zamiast szarych komórek zielonuj galaretu lu jak Belzebub mówiąc o ateistycznych naukowcach że mają w głowie gówna sieczkę słomę lub siano
Woy2020.07.12 0:45
Zadko komentuje , ale tym razem cos ci podpowiem -lecz sie
Woy2020.07.12 1:27
rzadko
Marian2020.07.11 15:25
Właśnie prawami napisanymi po polsku należy przywołać do porządku żydów, Niemców i ruskich.
ja2020.07.11 15:46
Tak właściwie to w orginale brzmi to inaczej no ale jeżeli wolicie swobodne tłumaczenie
***2020.07.11 15:46
A ty co?...p_o_j_b_a_ł_o cię?
czy warto było dla nich ryzykować życiem?2020.07.11 15:03
Czy sa grupy etniczne, religijne mające genetyczna nienawiść w sobie do innych? Nie potrafię na to odpowiedzieć, ale tu na forum jest dwóch Żydów. Trudno byłoby znaleźć większe kanalie, opętane wręcz slepą nienawiścią. Klapaucjusz-OBOJETNY to jeden z nich. Keller-Krawczyk najbardziej wulgarny znany jako "kretynizacja". I tylko rodaku, etniczny Polaku pomyśl, co by było gdyby wojny nie było. ILU TAKICH POLSKA BY MIAŁA?
Jan Radziszewski2020.07.11 16:41
masz rację żydzi zginęli z powodu własnej nienawiści tj nienawiści do nas dlatego Bóg dopuścił że Nienawiść żydowska spotkała się z Nienawiścią Niemiecką + jedna nienawiść wymordowała drugą tj żydowską Nienawiść+ zło zawsze spodka się z innym Złem A tak stało się z dopustu Bożego Jedna z naszych mistyczek mieszkając naprzeciw Getta żydowskiego modliła się o ocalenie Powstańców w Getcie warszawskim wtedy Pan jej powiedział żeby nie modliła się o ocalenie żydów tylko o ich zbawienie mówiąc dalej gdyby ci żydzi przeżyli wojnę toby stali się przyczyną wymordowania Polaków gdy władzę w Polsce obejmą komuniści ż żydzi by stali się zbyt silni aby tego nie dokonać do współki z z żydami z importu tj Rosji ! bowiem zawsze opętanym przez demony Diabeł pomaga w czynieniu zła i mordu I należy dodać że to dokonaliby za aprobatą zachodu. Podobnie jak teraz zachód popiera żydów grabieniu Polski z bogactw narodowych i nie tylko!! także w demoralizacji w myśl + "„Moi ludzie w ciągu kilkunastu lat doprowadzili do tego , że naród ten, pod naszym dyktandem – idzie do Unii Europejskiej jak nasza zawszona hołota szła (też pod dyktando) do „łaźni” hitlerowskich .” (…) nasi niepoprawni ortodoksi – na rozkaz rabinów - szli bez oporu do obozów śmierci. (…) W ciągu jednego pokolenia moi ludzie „wyprali” mózgi temu narodowi. Już nawet wielu Polaków wierzy w to że ich ojcowie mordowali naszą hołotę. (…) - Moi ludzie zamieniają katolikom Dekalog na sodomię i eutanazję (…) - Genialność moich ludzi doprowadziła do tego, że nasi wrogowie sami się wyniszczają. Nie musimy zadawać sobie trudu, aby ich wieszać, aby ich torturować, jak to robiliśmy w Rosji i wszędzie tam, gdzie zdobyliśmy władze „pod hasłem wyzwolenia ludu.” (…) W narodzie polskim ciągle zauważamy tu i ówdzie odruchy buntu (…) Nasi ludzie ciągle rozładowują te odruchy buntu, ale dopiero wejście tego bydła do Unii Europejskiej obezwładni ich całkowicie. W Unii Europejskiej Polacy będą tak jak, - wynędzniała mysz w pazurach wielkiego kota.. Po ich wejściu do Unii Europejskiej będzie zależało „od naszego humoru”, jak długo pozwolimy im konać w jękach i śmiertelnym przerażeniu.” (…) + Wiem, że wszystkim tu obecnym szczególnie leży na sercu oczyszczenie Polski z narodu, który daleki jest od uznania naszego boga światłości Lucyfera Dlatego moi ludzie wprowadzają tam genialne akcje, które złożą do grobu nawet pamięć o tym narodzie. Przez Media zniszczyliśmy ducha tego narodu A przez zaplanowany głód kierujemy myśli Polaków ku samobójczym sznurom. ……. A najważniejsze jest to; że nasz pełnomocnik na Polskę wynajduje coraz to nowe sposoby, obezwładnienia tego bydełka, które ciągle wierzy w swojego Chrystusa.
Jagoda!2020.07.11 18:51
Janie R...... Co ty wypisujesz??? Czyje to są słowa...? TWOJE, CZY KOGOŚ CYTUJESZ?? A GDZIE PODANE ŹRÓDLO!? Nie przegiałeś za bardzo ? Polaków nikt i nic nie pokona ! Nikt nas nie pozbawi Wiary w BOGA! NIECH SOBIE KAŻDY WBIJE TO DO ŁBA!!! Pan Jezus powiedział:" ...Ktokolwiek zaprze się mnie przed ludźmi na Ziemi, tego ja zaprę się przed Moim Ojcem, który jest w Niebie ..." ! Taka jest prawda ! Rozumiesz!"?
Jan Radziszewski2020.07.11 21:27
widać żeś niedouczona żydzi są narodem przeklętym przez Boga przecież wybrali cezara z piekła J 19,15) czy z Mt krew Jego nas nas i na syny nasze a teraz ci zacytuje Przekleństwo rzucone na amerykańców " Poniedziałek, 29 czerwca Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 22.45 - Tak, dziecko obłożysz klątwą amerykańskie wojska stacjonujące w Polsce. Te, które są i które przybędą. Gdyż są one dla wyzysku Polaków, przeciw polskim interesom i nie pomogą przeciw Rosji, a tylko mogą zaszkodzić. Rzuć klątwę, dziecko. - Ja, potomek polskiej, patriotycznej elity, po mieczu wnuk Tadeusza Michałowskiego, podpułkownika Armii II Rzeczpospolitej, oficera Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, uciekiniera z transportu do Katynia, (po wojnie prześladowanego przez wrocławskie, żydowskie UB, które mu skróciło życie), pochodzącego ze szlacheckiej rodziny herbu Poraj (Róża), z woli Boga Wszechmogącego, w Trójcy Jedynego, z woli Jezusa Chrystusa, Króla Polski intronizowanego przez Boga Ojca 20 lutego 2020 roku, rzucam klątwę Bożą na wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce, które są i które będą. Przeklina was Bóg. Przeklina was Bóg. Przeklina was Bóg. Amen! Amen! Amen! - I tak się stanie. Klątwa dotknie wojsko amerykańskie na polskiej ziemi i wszelkie ich zamysły na polskiej ziemi. Dotknie dowódców i szeregowych i wszystko co jest ich. Zaczną chorować i będą ich dotykać różne nieszczęścia. Nie pozwolę panoszyć się na polskiej ziemi żadnym wojskom rzekomych sojuszników, które chcą wyzysku Polski i dbają tylko o swoje interesy, robiąc krzywdę Polakom. Każde wykorzystanie przez nich ( nadużywanie) bezprawnego i przestępczego immunitetu im nadanego przez (nie)polskie władze będzie przeze Mnie karane. Lecz Polacy cóż czynicie? To jest dopust na was i sami ten bat na siebie spuszczacie. Módlcie się, ofiarujcie Mi, Chrystusowi Królowi i Mojej Matce Królowej Polski. Uciekajcie się do Jej opieki. Proście zmiłowania. Pokutujcie: Post, jałmużna, różne drobne i większe wyrzeczenia. Wszystko z miłością do Boga i także swego kraju. Amen moje dzieci. Opublikuj. - Dziękuję Panie Jezu, Chryste Królu, nasz Zbawco. Chwała Tobie Chryste. Otrzymał Cyprian Polak
Styki2020.07.11 14:31
Nie jestesmy lepsi od innych narodow, moze i nawet gorsi ale... No wlasnie my o tym wiemy, a dlaczego wiemy bo sie spowiadamy. W Polsce istnieje jeszcze sakrament spowiedzi, konfensjonaly sa dalej uzywane i ludzie sie spowiadaja. W Niemczech nie ma spowiedzi pewnie i w pozostalych krajach na zachodzie tez tak jest. Tam gdzie sie ludzie nie spowiadaja , tam Szatan ma pelne pole do popisu.Chyba dlatego Bog patrzy przychylnie na slowian , w tym Polske.
Urszula2020.07.11 15:18
Ejże. Spowiedź to wymysł klechów. Czy Biblia naucza aby spowiadać się z grzechów księdzu? Raczej naucza aby wyznawać grzechy jeden drugiemu. "Po uczynkach ich poznacie" - powiedział Jezus o tych, którzy słuchają jego słów, a więc uczynki i wiara w Jezusa i wzbudzenie Go z martwych przez Boga to podstawa. Nie tam jakieś sakramenty zmyślone przez człowieka.
Rajdek2020.07.11 15:34
To w jakim sensie Chrystus powiedział do swoich Apostołów:" weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane...?"
***2020.07.11 15:45
...no i Urszuli "zatkało kakao".
Anonim2020.07.11 16:14
Ona tego nie rozumie ,bo nie zna Pisma Świętego to nie pierwszy raz tu pisze ,w kółko to samo ,bo to typowe dla tych ludzi ,nie znają Pisma Świętego i nie chcą poznać ,zna tylko wybrane ,wygodne dla niej fragmenty .
IGA2020.07.11 18:25
ANONIMIE" Pewnie nie wiesz, że ta "Urszula", czy "Iza", czy "Agnieszka" i inne damskie nicki, to jest ten sam LECH KELLER, "niedumny gej"... "kretynizacja..." itp. / durak wcześniej się tym chwalił i wymieniał wiele, wiele....innych nicków! Zapisałam je sobie!
Styki2020.07.11 18:31
Przeciez to jest widac ,ze to jeden i ten sam obciach, do tego trzeba dodac ,ze to byly nauczyciel akademicki.
Urszula2020.07.12 9:50
Za dużo musiałabym pisać tu na forum aby wszystko wyjaśnić i Fronda nie puściłaby tego. Możemy na priv. poklikać jeśli to Cię interesuje. Dodam tylko, że zgodnie z Biblia to tylko, wyrwany z kontekstu werset na ten temat. Zrobiono z niego podstawę do organizacji spowiedzi nausznej. "Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: Cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej, rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. (Łuk. 5:21-24)
Urszula2020.07.12 9:52
napisałam Ci odpowiedź, ale Fronda mi tekstu nie przepuściła. Chyba był za długi. Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: Cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej, rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. (Łuk. 5:21-24)
Urszula2020.07.12 9:54
Fronda nie przepuszcza mi odpowiedzi na Twój zarzut. 2 razy próbowałam i nic z tego nie wyszło. Możemy na priv jeśli chcesz
Urszula2020.07.12 9:55
Na priv
Anonim2020.07.11 16:11
Urszulo właśnie dajesz się nam poznać po swoich uczynkach ,w swojej mowie ,pełnej ,,miłości ''tego Jezus uczy ,tak niby znasz Pismo Święte ? Poznaj Pismo Święte dokładnie w całości i wtedy możemy dyskutować ,bo nie znasz Pisma Świętego .
Urszula2020.07.12 10:00
Co ma piernik do wiatraka? Powołuję się na Pismo Św i nic więcej. Na co mam się powoływać? Na Zbiór zadań z matematyki. Zauważ jedno, że nigdy nikogo nie zaczepiam, nie krytykuję czyjejś wypowiedzi, ale jak mnie ktoś obraża i wyzywa to oddaję z nawiązką. Mam stulić uszy kiedy byle pismatoł bluzga na mnie? No sorki, felek, nie ze mną te numery. Jak mnie nie będę zaczepiać to i chamsko traktować to i ja będę grzeczniutka. :D
Jan Radziszewski2020.07.11 21:37
durakiem budiet tj głupim protestantem właśnie z tego powodu Marcin Luter w piekle obok Judasza się poniewiera tzn cierpi wśród Cherubów piekielnychtk. męki okrutne bo obok Lucyfera i Belzebuba przebywa!
Żal nad frondą2020.07.11 13:03
Pośród tysięcy przepowiedni szarlatanow, da się na pewno jakąś akurat teraz dopasować. I tak od zarania dziejów.
Jan Radziszewski2020.07.11 15:05
żal nad twą głupotą Np bo Polska najpierw Będzie oczyszczona z żydów i innych mętów aspołecznych bo diabły zabiorą swojaków w ogniu piekielnym do PIEKŁA aby tam radośnie i wesoło chwali cezara żydów /J 19,15 tzn uprawiali sex Sado macho jak wojownicy dżihadu proroka Mahometa
Teodor2020.07.11 16:15
Masz nasrane, ale po co się tym chwalić Radziszewski
Jan Radziszewski2020.07.11 17:49
co chcesz dołączyć do Sekielskiego Teodorku Piekło czeka również na ciebie !! wtorek, 19 maja 2020 19 V 2020 Sekielski umrze dokładnie 10 października 2020 Wtorek, 19 maja Zapisz dziecko - Dobrze dziecko, skoro to Cię nie satysfakcjonuje do końca to Sekielski umrze niż będzie rocznica wyboru Jana Pawła II. - Dziękuję Panie Jezu, chwała Tobie Chryste. - Panie Jezu, nie gniewaj się, a jakby tak była dokładna data?, dokładny dzień? - A jaki byś chciał dzień, dziecko? - 10 października 2020. - Tak, dziecko:) Poważny tym razem uśmiech Pana Jezusa. - Dziękuję Panie Jezu, Chwała Tobie Chryste. Dziękuję. -:) Pan Jezus się ze mnie śmieje. - Panie Jezu, Ty się ze mnie śmiejesz, ale ów Sekielski umrze naprawdę 10 października tego roku? - Tak dziecko, 10 października 2020 nastąpi jego zgon. - Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste Królu. Cześć i Uwielbienie Bogu Ojcu. -:) Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// To cóż panie Sekielski, zostało Ci ponad cztery miesiące życia. Dokładnie cztery miesiące i dwadzieścia dni. Korzystaj z życia i ciesz się sukcesem intensywnie bo aż przez prawie pięć miesięcy. Nażyj się na całego kolego. Trzeba będzie umrzeć w smoleńską półrocznicę, w którym to Smoleńsku brało udział państwo Izrael, wielki wróg Polski i Polaków. Jak ktoś tak kocha Polskę genetycznie jak Ty to musi być i data dobra. Widzisz, nie jesteś zlekceważony jak kto podrzędny. Masz dobrą datę. Oszczędzono Ci też trudu bo człowiek na tej ziemi musi się trudzić, a Ty już nie będziesz musiał aby dorzucać paliwa na rocznicę wyboru Jana Pawła II w 100 lecie Jego urodzin. Może zaczniesz, ale nie skończysz. No, wszakże się tym pocieszysz, że nie wszystek umrzesz ( non omnis moriar) bo zostaną po Tobie Twe dzieła. W rzeczy samej to Cię mogę zapewnić, nie wszystek umrzesz. Tylko rzecz polega na tym iż raczej będziesz w miejscu gdzie będziesz chciał umrzeć i to jak najbardziej wszystek, ale nie będziesz mógł. Będziesz umierał nie mogąc umrzeć. I na tym polega problem. Ale póki co ciesz się życiem. Nie wiem czy życzyć Ci abyś się zdrowo odżywiał. Ciesz się swoją urodą, może będą tacy co w niej zagustują, w tym przede wszystkim niewiasty. Urodą, która przywodzi na myśl państwo Izrael, choć jest to jakaś odmiana arabska wręcz. Coś jak Saudowie?, kryptożydzi. Zatem vale! mój pogromco polskiego kleru. A zasługi Twe pójdą z Tobą
Walter Radziszewski rabin Kremla2020.07.11 15:34
𝐖𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐃𝐙𝐈𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 - 𝐑𝐄𝐘𝐓𝐀𝐍-𝐎𝐖) - 𝐓𝐎 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐀 ! 𝐃𝐄𝐙𝐈𝐍𝐅𝐑𝐎𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐀 - 𝐒𝐈𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒𝐔 !
Jan Radziszewski2020.07.11 17:53
ot to cię żydzie czeka za nie dalej jak 3 lata i trzy m-ce 19.09.1997 Spotkanie z Matką Najświętszą w kaplicy Jasnogórskiego Obrazu [rocznica Objawienia w La Salette] W czasie modlitwy za Kościół święty, ojczyznę i cały świat, zobaczyłam nagle poszczególne części globu ziemskiego, rozdzieranego błyskawicami gromów, ognia i wylewu wód. Ogień i woda szalały od południa aż po zachód (Czechy, Niemcy, Paryż..) przerażeni ludzie biegli do kościołów, które nie mogły pomieścić tłumów, Dlatego wokół murów kościoła gromadziły się rzesze ludzi, którzy w strachu wielkim zgodnie wołali do Boga o ratunek. Wielu spowiadało się na głos Bogu samemu, żebrząc o przebaczenie grzechów. Z powodu siły rozszalałych żywiołów, oślepiających błyskawic i zapadających na przemian głębokich ciemności, nie było możliwości udzielania pomocy. Ludzie ginęli w wielkiej liczbie… Jakieś koszmarne twory „ni to ludzie, ni zwierzęta) plując wciąż nienawistnie cuchnącą cieczą, uganiały się za uciekającymi przed nimi. i broniącymi się rozpaczliwie ludźmi, („niektórzy z nich byli bardzo młodzi, prawie dzieci). Te potwory porywały ich i siłą unosiły z ziemi strącając w przepaść kłębiącego się ognia. Ogarnęło minie przerażenie wielkie, bo rozpoznałam otwarte, stalowe, ciężkie i żarzące się bramy piekła (zapamiętałam je z pobytu w piekle). Wypełzały stamtąd koszmarne istoty z nienawistnym wzrokiem, rzucające się na ludzi.
szary katolik2020.07.11 12:10
bzdury niezatwierdzonych orędzi wykluczjące się nawzajem . Np. Nad Paryżem ma sie wznieść chwała a wg. innych orędzi ma się wznieść fala ... z Atlantyku , Wystarczy poczytać rzekomo przepowiednie Ojca Pio ...
Jan Radziszewski2020.07.11 14:59
jedno nie przeczy drugiemu bo najpierw oczyszczenie z Mętów Aspołecznych a dopiero potem chwała
Styki2020.07.11 15:13
W 2005 roku rozpoczal sie proces beatyfikacyjny Teresy Neuman.Nie ma procesow beatyfikacyjnych niezatwierdzonych oredzi.
szary katolik2020.07.11 21:13
A co ma wspólnego proces beatyfikacyjny Neuman z proroctwem które rzekomo ona przekazała ? Przecież na wstępie jest napisane że przekaz spisał w swojej książce jakiś Lassar , czy jest on wiarygodny ?
szary katolik2020.07.11 21:19
I jeszcze polecam co on ( ten Lesser ) w swoich gryzmołach pisał a rzekomo to Neuman przekazywała : wojna w uklądzie Warszwskim , wojna pomiędzy Rosją a Chinami , Wojna pomiędzy NRF a NRD ... myślenie nie boli a męczy niektórych .
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.11 11:55
Tereska wygląda jakby parę osób oddało na nią kał
Anonim2020.07.11 12:21
Jak ktoś ma nasrane w głowie to mu wszystko z gównem się kojarzy ,,kretynie''
ksiadz katolicki egzorcysta2020.07.11 12:43
od dzisiaj BIEDAKU o niesamowitym ZBYDLECeniu modle sie w twojej intencji, i masz juz tylko dwa wyjścia labo zdechniesz potepiony albo sie nawrócisz i bedziesz zył jak zbawiony!!!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.11 13:46
stawiam klocka na twoje modlitwy i to zyebane zbawienie tak samo jak ktoś obsyrał tereskę! tyle że, jak widać na zdjęciu, ktoś zbryzgał ją rzadzizną...
+++2020.07.11 16:32
Jeśli ktoś ma wątpliwości co do istnienia szatana, piekła i opętania oraz zła wcielonego, to obserwując wpisy osobnika powyżej - pojmuje bez żadnych wątpliwości, że to wszystko jest rzeczywistością, która istnieje wśród nas.Jeśli ten osobnik nie jest samym szatanem, to na pewno szatan w nim mieszka.
Jan Radziszewski2020.07.11 15:10
jak cię diabły żydowski kretynie zabiorą do piekła abyś wielbił cezara żydów /J 19,15 wtedy dopiero radośnie zapiejesz aj waj!!!
IGA2020.07.11 16:35
"kretynizacjo..." Przecież to są jej Stygmaty! To krew cieknie...! Ile w tobie nienawiści...... Nienawidzisz siebie i ludzi.....! Tak postepują demony...!
Pan jutrzejszy2020.07.11 11:44
POLSKA TAK! NIEMCY NIE!
Urszula2020.07.11 11:38
Rydzyk- seksuolog i znawca małżeńskiego seksu........................................................................ Na antenie Radia Maryja Rydzyk uczył co robić z mężem w sypialni. :D "Sypialnia jest jednym z ołtarzy, a kobieta to sanktuarium życia", "Zakładam życie w trójkącie – Pan Bóg, mój mąż i ja. Kochani małżonkowie, kiedy zamykamy drzwi sypialni, Duch Święty z niej nie wychodzi". "Ważne, żeby na koniec nasienie zostało w drogach rodnych kobiety, bo taki ma być sens otwartości na życie", . "Kiedy mąż mówi: »chcę z tobą współżyć, ale nie chcę mieć dzieci«, to na to żądanie żona nie może przystać. Ale ma moralne prawo poddać się biernie mężowi, wiedząc, że używa on środków antykoncepcyjnych. Nie może jednak aprobować jego postępowania ani zaakceptować zadowolenia", "Żona nie może uważać swojego męża za agresora czy potencjalnego gwałciciela. Ma on prawo domagania się od żony współżycia seksualnego". To tylko niektóre z przemyśleń Rydzyka - seksuologa. Biedni ci katolicy. Nie mogą pociupciać kiedy mają na to ochotę.
nie łżyj babo2020.07.11 11:46
albo jesteś naiwna, albo perfidna, jedno i drugie jako adwersarza cie wyklucza, lewacka sekciaro
Urszula2020.07.11 11:51
hahahaha, wystarczy, że to przeczytałeś,pismatole. :D:D:D
nie łżyj babo2020.07.11 12:10
czasem oglądam esbecki TVN i czytam zydokomunistyczną GW, więc na debilizmy jestem uodporniony, prostaczyco
katolik2020.07.11 15:32
Zamilcz kobieto! Kobiecie to nie wypada o seksie mówić tylko służyć rozwiązła kobieto!
AK2020.07.11 11:46
Spadaj zboku
Urszula2020.07.11 11:52
Słusznie, ten zbok Rydzol powinien zniknąć na zawsze. Złodziej i wyzyskiwacz.
Anonim2020.07.11 16:05
Chora jesteś psychicznie kobieto ,nienawiść to jest choroba ,ale jest nadzieja dla ciebie ,można to leczyć.
Anonim2020.07.11 12:14
Oj nie podejrzewałam ciebie Urszulo,że słuchasz Radia Maryja,jak to można się pomylić Czyżbyś nie wiedziałaco robić z mężem z łóżku ?
Urszula2020.07.11 13:13
A gdzie jest Radio Maryja? Czytam Onet, a oni wiedzą wszystko i wyciągają wszelkie rydzykowe i pisslamskie brudy. Ot co! :D:D:D Zadowolony?
Anonim2020.07.11 16:16
To czytaj dalej ,na pewno tam prawdy się dowiesz ,powodzenia.
Toni2020.07.11 16:22
Dowiesz się na portalu niemieckim miemieckiej prawdy antypolskiej.
Jan Radziszewski2020.07.11 17:57
a wiesz Urszulko że tam pełno gnoju piekielnego ale jak komu gówna piekielne służą no to czyta żydowskie piśmidła
Anonim2020.07.11 12:19
Biedna to ty jesteś kobieto i do tego głupia ,aż żal ciebie .
Urszula2020.07.11 13:15
Chciałbyś być taki głupi jak ja. :D Ale nic z tego. Jak się ma mózg wielkości ziarnka grochu to nie da rady. W twoim wypadku "głupi" to komplement. buhahahaha
Anonim2020.07.11 16:19
Poznasz głupiego po śmiechu jego ,lepiej już nic nie pisz ,bo tylko się pogrążasz w swojej głupocie .
Anonim2020.07.11 18:35
Nie mam szans Urszulo, w głupocie jesteś bezkonkurencyjna .
stan2020.07.11 12:48
"Urszula" seksuolog ze szkoły lewaczki Manueli Gretkowskiej? A może pozostało przyzwyczajenie podsłuchiwania, śledzenia i donoszenia, taka poUBecka przypadłość? Jak zawsze u lewaków na tym forum - nie na temat, tylko to co ich interesuje. A interesuje - jak wytyczył to Lenin - bezwzględna walka z wiarą, wszelkimi sposobami. Ot, uczniowie starych komuchów. Jeśli przeczytałeś przepowiednię, powinieneś wiedzieć, co Cię czeka.
Urszula2020.07.11 13:20
No co ja, fornalu, poradzę, że takie treści podaje radio Rydzyka. Ja je tylko przytoczyłam, a głupi fornal o IQ na poziomie rozwielitki nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem prostych zdań. Podpowiem ci, nieuku. Ten znak - " -oznacza, że myśl jest przytoczona, nie własna autora. Kurna, wątpię, że pokapujesz o co chodzi, ale nie potrafię zniżyć się do twojego poziomu. Sorki, felek.
stan2020.07.12 10:50
Pisałeś, że jestem "ruski", teraz "fornal" - a gdzie u ruskich komunistów fornale? Mówisz, że moje IQ, to poziom rozwielitki, a jakie jest Twoje? Poza tym, jeśli Onet i "GWyb" jest dla Ciebie autorytetem godnym cytowania, to co tu robisz, przecież tu nie znajdziesz takich "autorytetów". Musisz być uzależnionym masochistą? Tak się torturować codziennie, prawie pod każdym artykułem i czytać tyle nieprzychylnych sobie komentarzy, to tylko zniesie to masochista i człowiek uzależniony.
stan2020.07.12 11:04
A "pociupciać", to była Twoja wypowiedź, a ściślej - taki takiego terminu używa Manuela Gretkowska, ale jej nie przytoczyłaś w cudzysłowie, zatem - identyfikujesz się z rynsztokiem. "Fornal" to też ze słownictwa Gretkowskiej, osoby owładniętej nienawiścią do Polaków, takim stylem operują nasi, ponoć, "starsi bracia w wierze". Niech Duch Świety obdarzy was darem mądrości, a nie przebiegłości.
Anonim2020.07.11 13:03
Jak chcesz coś napisać to najpierw solidnie sprawdź ,masz nie pełną wiedzę kobieto w tym temacie ,nie wiesz kto prowadził tą audycję ,robisz to już nie pierwszy raz ,bo w innych tematach też pisałaś nie mając sprawdzonej wiedzy,pamiętam to . Jesteś plociuchem ,który coś tam gdziś podsłuchał i powtarza bez sprawdzenia i tyle. To po pierwsze ,po drugie katolicy to nie twój problem ,ich życie to ich sprawa nie twoja ,katolików nie interesuje twoje ciupcianie z kim i jak to robisz . Po trzecie piszesz nie na temat,bo twój komentarz nie dotyczy artykułu .
Urszula2020.07.11 13:26
Głupiś i tyle. Mam sąsiadów katolików i g...wno ich obchodzi co KK i Rzydzol nakazują. To sa ludzie normalni, nie tacy zdemoralizowani jak ty i tobie podobni. Z jednej strony powołujecie sie na Boga, Maryję, a z drugiej złorzeczycie i opluwacie innych. Wiesz czemu? Bo twoja wiara jest fałszywa, to sekta, która nie opiera się na Słowie Bożym, a na wymysłach różnych biskupów i samozwańczych tzw. następców Chrystusa. Po owocach was poznajemy, a owoce wasze to zgnilizna, nienawiść, zazdrość, wrogość. FUJ!!!!
Anonim2020.07.11 16:29
Urszulo ,a czym ty się różnisz od tych '' złych nienawistnych katolików ''? Krytykujesz ich ,a co robisz ? Czy w twoich słowach jest choćby żdziebko miłości ,nie i nigdy nie było ,twoje komentarze są zawsze bardzo agresywne i nienawistne, kipisz nienawiścią kobieto .Obawiam się ,że ta nienawiść kiedyś ciebie zabije ,udusisz się swoim własnymjadem jak się nie opamiętasz . Niech Bóg ci wybaczy i da łaskę nawrócenia.
Anonim2020.07.11 18:26
A co to za katolicy .których nie obchodzi nauczanie KK ,nie ośmieszaj się Ula ,bo toniesz we własnej głupocie ,co komentarz to głupsza twoja wypowiedź, opanuj się ,bo wychodzisz na idiotkę po prostu ,szkoda mi takich ludzi jak ty ,jak musisz być nieszczęśliwą osobą ,żeby wolny czas spedzać na znienawidzonym forum ,obrażając innych ludzi to jest chore Urszulo .
Urszula2020.07.12 10:02
To jest chore? Tzn. jesteś chory. Lecz się, człowieku! :D:D:D
Jan Radziszewski2020.07.11 15:17
ty głupio rozumujesz. myślisz że wolno ci zabić poczęte życie a co mówi V przykazanie Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego
Irek2020.07.11 19:13
"Ulka"...Lechu Kellerze....zamknij się ! To nic ci nie da !
ad vocem2020.07.11 11:31
Słuchałem kiedyś Leszka Dokowicza i jego świadectwa, jest na youtube, i utkwiło mi coś, co było dla nas normalne i nawet na to uwagi nie zwracamy, a co dla innych jest już zapomniane, wyśmiane. Otóż ów Leszek Dokowicz, mówił że jak jechał, a właściwie uciekł pociągiem z niemiec (nie będę się wgłębiał odsłuchaj sobie jego świadectwa) to czuł straszny lęk, niepokój, pustkę i bezsens, i nagle to minęło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, sam nie wiedział co było tego przyczyną, gdy dotarło doń, że przekroczył granicę Polski, wstąpiła w niego nadzieja, ciepło, dobro i zrozumiał, że tu setki tyś. ludzi codziennie modli się na różańcu, przyjmuje sakramenty, chodzi do kościoła. A tam już tego nie ma. Ja nie twierdzę że Polacy mają być narodem wybranym, w biblijnym sensie, ale twierdzę że mamy misję, ratowania innych, bo ktoś musi dać przykład i to jest nasz cel i powinność. Róbmy to, a zły będzie szalał, co zresztą widać, ale z pomocą Matki Bożej ze wszystkim damy radę. Amen
ad vocem2020.07.11 11:32
sorry, to było kierowane do @Bianki
Urszula2020.07.11 11:50
Fałszywy prorok
Mariusz2020.07.11 17:20
@ad vocem - Ja tak miałem w Stanach. Jak wróciłem po kilku latach, poczułem totalny spokój. Coś w tym jest.
Anonim2020.07.11 11:18
Bardzo ładna przepowiednia, optymistyczna. Bóg da szansę plemieniu ablowemu, aby uratował przed wiecznym potępieniem, tych wszystkich, których będzie można uratować.
ctrl2020.07.11 13:48
Masz rację. Tym razem - dzięki Bogu - Abel zwycięży. http://www.tlig.org/pl/messages/136
nie wierzę frondzie2020.07.11 11:01
W dniach 22-23 marca 1928 również jej stygmaty zostały poddane obserwacji przez grupę osób wliczając w to biskupów i lekarzy. Obecny tam profesor Martini z Uniwersyteckiego Szpitala w Bonn napisał na ten temat raport. Uznał jej zachowanie za podejrzane ze względu na fakt, że wylewy świeżej krwi ze stygmatów następowały akurat po tym jak obserwatorzy byli proszeni o opuszczenie pokoju.
kiedyś uwierzysz2020.07.11 11:16
może prędzej niż ci się zdaje, oby tylko nie było za późno
Andrzej2020.07.11 12:00
Widocznie Bóg uznał ich za niegodnych.
Mateusz2020.07.11 12:28
Czy wy potraficie żyć bez straszenia
Anonim2020.07.11 13:05
A kto straszy ,czego się boisz ,ja się nie boję .
Anonim2020.07.11 10:47
"Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim(...)" No spoko... tzn, ze Bog sie pomylił co do Izraelitów. Jako, ze Bog jest nieomylny co jest podstawą wiary katolickiej, można uznać katolików za heretyków.
Anonim2020.07.11 10:41
sami widzicie... druga kadencja PAD będzie dla nas oznaczać zagładę...
...2020.07.11 11:14
zgłaszamy cię do odpowiednich organów państwa za łamanie ciszy wyborczej
adam2020.07.11 11:38
..zgłaszamy Cię jako kapusia i donosiciela.Dla takich miejsca w niebie nie będzie
Urszula2020.07.11 11:58
No, bo ty będziesz sądzić żywych i umarłych. Boga dawno zdetronizowaliście, ale ty to robisz w wyjątkowo bezczelny sposób. Uważaj abyś nie był mierzony miarą jaką ty mierzysz innych.
Anonim2020.07.11 18:40
A ty co robisz ,nie mierzysz innych własną miarą,spójrz na siebie ,
Urszula2020.07.11 11:56
Nie zapomnij, trzykropku, zgłosić też Frondy bo bezczelnie agituje przeciw Trzaskowskiemu.
Anonim2020.07.11 13:09
Agituje się za, a nie przeciw i cicho siedz ,bo cisza wyborcza jest .
Urszula2020.07.12 10:05
Szczekając na Trzaskowskiego agituje się za Dudą, ale skąd ty to możesz wiedzieć.
Toni2020.07.11 16:19
Pierdula nie Urszula.
Koronawirusa miała i tyle.2020.07.11 10:35
https://www.fronda.pl/a/niepokojace-badania-koronawirus-powoduje-psychozy-i-urojenia,146983.html
No i nie zabłysły.2020.07.11 10:31
"Otwierały się jej i krwawiły od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek" wg czasu jerozolimskiego czy lokalnego?
Anonim2020.07.11 10:36
Co, pewnie chciałeś zabłysnąć intelygencjo?
a ty do roboty chodzisz2020.07.11 11:19
wg czasu moskiewskiego, czy w ogóle nie chodzi, bo trollujesz?
Bianka2020.07.11 10:27
Pamiętajmy, że to są obietnice Boga, pod warunkiem, że nasze serca, myślenie, czyny zwrócimy ku Bogu i Jego Nauce. A jak do tej pory to Polacy są podzieleni bardzo. Sam KK w Polsce przechodzi kryzys, nie ma wielu mądrych duszpasterzy. Pan Bóg ma pewnie wspaniały plan dla każdego narodu, państwa, nasz być może jest szczególny ze wzgl na nasze oddanie się Matce Bożej, ale komu wiele dano od tego wiele wymagać się będzie...Polska w wielu miejscach, dziedzinach oddala się od Boga...Uważam, że tylko nauka Boga i On sam może nas uchronić od zła...to dotyczy każdego, wierzącego i niewierzącego, bo wartości chrześcijańskie: nie kradnij, nie zabijaj, itd.to wartości uniwersalne i każdy człowiek ze swej natury ma Dekalog wpisany w swoje sumienie, ale wielu tego nie widzi, nie czuje, nie rozeznaje w sercu, a ich pycha im podpowiada: wszystko zależy ode mnie, od mojego wysiłku, od moich decyzji...
stan2020.07.11 13:08
WG przepowiedni, Polska również ucierpi. Nie wiadomo ilu z nas pozostanie wówczas przy życiu (bo ta zagłada dotyczy i nas), ale Polacy będą nieść pomoc nawet byłym wrogom w imię miłości chrześcijańskiej. Być może nadchodzi zwiastun tego czasu zagłady, dlatego szatan poprzez ludzi mu służących tak atakuje i wyśmiewa wiarę, Polaków i naszą tradycję wierności Matce Bożej, także na tym forum (niektórzy pisali, że mają tu swoją misję do spełnienia - chyba obrzydzenia nam Kościoła i wszystkiego, co Święte). Zamieszkanie na polskiej ziemi nie uchroni od osobistej odpowiedzialności za słowa i uczynki. Naszą ufność pokładajmy w modlitwie (także za nich, chociaż, jakież to trudne!) i wierności Bogu. SURSUM CORDA!
Waldi2020.07.11 16:26
Polska już poniosła karę, chociaż nie była najbardziej winna i to było podczas II-giej Wojny Światowej, a opisywane zbydlęcenie Niemiec, mordy, bezczeszczenie zmarłych, też już były w czasie II-giej WŚ. Obecnie ponownie ma miejsce walka z Bogiem, z Kościołem Katolickim, napiera ideologia szatana zwana gender, LGBT, zieloni i prześladuje się ludzi nie poddających się jemu. Jednak Bóg nie pozwoli rządzić złu, więc nie upadajcie na duchu, świat wróci na swoje tory.