Czy masonerią steruje Moskwa? - zdjęcie
30.07.18, 10:30

Czy masonerią steruje Moskwa?

Nakładem wydawnictwa Monumen, wydawcy miesięcznika „Egzorcysta” ukazała się zbiór artykułów „Masoneria. Religia lucyferyczna”. Jednym z autorów tekstów opublikowanych w wyborze artykułów jest dr Stanisław Krajski (autor wielu publikacji na temat masonerii, który wykładał na UKSW w Warszawie i WSKS w Toruniu), który twierdzi, że masoneria kierowana jest z Moskwy.

 

Zdaniem Stanisław Krajskiego „głównym ośrodkiem masonerii rytu francuskiego stał się GRU (Główny Zarząd Wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej)”. Według Aleksandra Dugina GRU to „tajny zakon okultystyczny”, który dąży do stworzenia rządu światowego. Na ziemiach polskich znajdujących się pod komunistyczną okupacją GRU podporządkowana była informacja wojskowa/WSW/WSI.

Według Stanisława Krajskiego „niedawno mieliśmy dwie siły – masonerie rytu francuskiego z główną siedziba w Moskwie i masonerie rytu szkockiego z główną siedzibą w Waszyngtonie. Rosyjska masoneria wciąż powtarza, że stolica rządu światowego będzie w Astanie [mieście w Kazachstanie], a my musimy podporządkować się Rosjanom, bo inaczej zginiemy”. Jednak sytuacja się zmieniała. Masoneria była zjednoczono bo nie dominowała na świecie, dziś dominuje i dlatego masoni na zachodzie zaczęli walczyć między sobą. Część masonerii wsparła Trumpa (który całą swoją administracje stworzył z masonów), część Clinton. Masoneria wspierająca Clinton chce zniszczyć państwo Izrael. Tą anty izraelską część masonerii wspiera George Soros, za co Izrael uznaje go za wroga.

Stanisław Krajski twierdzi, że masoneria nie jest żydowską organizacją, kontroluje 85% finansów świata (dziś to banki kreują pieniądze i z kreacji tych pieniędzy mają kosztem obywateli nienależne zyski) i 95% mediów światowych, przeprowadza powszechną demoralizacje i dechrystianizacje, planuje doprowadzić do kryzysu światowego by przejąć ostatecznie i całkowicie władze.

W opinii Stanisława Krajskiego do 2009 roku „masoneria doprowadziła do całkowitego podporządkowania wszystkich struktur w Polsce masonerii na zachodzie. Od tego roku masoneria w Polsce nie jest masonerii zachodniej do niczego potrzebna”.

Stanisław Krajski uważa, że masoneria inspiruje się filozofią Pitagorasa, Platona, Plotyna, i ponownie sformułowanych ideach Plotyna przez Hegla. Zdaniem masonów ciała ludzkie zniewalają boskie dusze, które w procesie transmigracji się ubóstwiają, i dzięki wyzwoleniu się z sansary (cyklu nieustannych reinkarnacji) stają się bóstwami, które po swoim przebóstwieniu wracają na ziemie doradzać masonom. W doktrynie tej bóstwo jest bogiem dopóki wierzą w owe bóstwo wyznawcy. Zdaniem Stanisława Krajskiego „masoneria wbija ludzi w pychę, by nabrali przeświadczenia, że nie są istotami ludzkimi i nie muszą się podporządkować Bogu”.

Według Stanisława Krajskiego nurt islamu sufizm jest bliski masonerii. „Sufi mówią, że masoneria i różokrzyżowcy to europejska wersja sufizmu”. Dla masonów sufizm to odmienna kulturowo wersja idei masońskich. Stanisław Krajski głosi, że na siódmym stopniu wtajemniczenia sufi odrzucają Allacha i uznają siebie za istoty boskie. Podobnie „masoni zmierzają do pozostania bogami”.

W opinii Stanisława Krajskiego masoneria chce rządu światowego by mieć monopolistyczną władze nad wszelką własnością, procesami gospodarczymi, władzą polityczną, kreacją norm etycznych i moralnych.

W publikacji „Masoneria. Religia lucyferyczna” znalazło się też kilka artykułów ks prof. Andrzeja Zwolińskiego. Jego zdaniem pod koniec XX wieku masoneria liczyła 8 milionów członków na całym świecie, „w kilkuset niezależnych związkach, czyli obediencjach, i w kilkunastu tysiącach lóż”.

Jak informuje ks prof. Zwolniński najliczniejsza jest masoneria w USA, która liczy 5 milionów osób, w Wielkiej Brytanii 1 milion (w samym Londynie jest 1700 lóż), 100.000 w Irlandii, 60.000 we Francji, 45.000 w Niemczech, 30.000 we Włoszech, 25.000 w Szwecji, 20.000 w Norwegii, 10.500 w Belgii, 4.000 w Szwajcarii, 2.500 w Austrii, 250 w Luksemburgu. Po 1989 roku masoneria wspierała powstanie lóż w krajach postkomunistycznych, na ten cel Wielka Loża Narodowa dała 300.000 Franków, a Wielki Wschód 1.200.000 Franków. Masoni z zachodu udzielili też nowym masonom prócz pomocy finansowej też pomoc prawną i kształcili ich w rytuałach. Loże masońskie powstały też w Rosji i na Ukrainie. Rosyjskie loże tworzyli masoni z Anglii, Ukraińskie ukraińscy imigranci z zachodu. Na Litwie masonerie tworzyli wspólnie Litwini i Polacy, w Estonii Finowie, na Łotwie Szwedzi i Niemcy, w Czechosłowacji Austriacy, w Serbii Francuzi. W Rumunii w masonerie zaangażowanych jest „wielu metropolitów i biskupów prawosławnych”.

Według ks porofora Zwolińskiego w 2007 roku w Polsce było 20 lóż. Wielka Loża Narodowa dysponowała 5 lożami w Warszawie i 4 w innych miastach Polski, Wielki Wschód 3 w Warszawie, Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski „Le Droit Humain” Federacja Polska 6 lożami w Warszawie i 3 w innych miastach Polski. W Polsce ma być około 500 masonów w tym 30 kobiet. W Polsce „masoni wydają dwa pisma „Ars Regia” (dotowane przez Komitet Badań Naukowych)” podległy ministrowi właściwemu ds nauki, oraz pismo „Wolnomularz Polski”.

Jan Bodakowski