Polska i Węgry kategorycznie nie zgadzały się na powiązanie wypłaty środków unijnych na podstawie tzw. mechanizmu praworządności, którego zasady interpretacji były bardzo rozmyte. W dniu wczorajszym prezydent Andrzej Duda poinformował, że Budapeszt i Warszawa osiągnęły wstępne porozumienie w tej sprawie z prezydencją niemiecką. Do mediów wyciekł też projekt kompromisu.

Fragmenty tego dokumentu przetłumaczył serwis money.pl. Czytamy w nim m.in.:

- Rada Europejska przypomina, że Unia Europejska, jej państwa członkowskie i jej instytucje są zobowiązane do promowania i poszanowania wartości, na których opiera się Unia w tym praworządności – zgodnie z traktatami.

Oraz:

- Celem rozporządzenia jest ochrona budżetu Unii, w tym należytego zarządzania finansami oraz interesów finansowych Wspólnoty. Budżet Unii musi być chroniony przed wszelkiego rodzaju oszustwami, korupcją i konfliktem interesów.

Projekt zawiera też zapewnienie, że "stosowanie mechanizmu warunkowości na mocy rozporządzenia będzie obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na faktach, zapewniając rzetelne postępowanie, nie dyskryminujące i traktujące na równi każde państwo członkowskie.

Dalej zapisano także:

- Stosowanie mechanizmu będzie honorować jego subsydiarny (pomocniczy -red.) charakter. Środki w ramach mechanizmu będą stosowane tylko wtedy, gdy inne procedury określone w prawie Unii Europejskiej (...) nie pozwoliłyby skutecznie chronić budżetu Unii.

Dokument ten pokazał w mediach społecznościowych Peter Kapern, brukselski korespondent publicznej rozgłośni DLF.

 

mp/money.pl/fronda.pl