W ostatnim czasie wiele wydawnictw adresujących swoją ofertę do katolików opublikowało książki o obecnym kryzysie w Kościele i nadejściu Antychrysta. Jedną z takich publikacji jest książka (poprzedzona wstępem bp Athanasiusa Schneidera i Pawła Lisickiego, wydana nakładem wydawnictwa AA) praca autorstwa amerykańskiego katolickiego konserwatywnego publicysty Taylora Marshalla „Infiltracja. Spisek, który ma zniszczyć Kościół od środka!”, który opisał, między innymi, jak Matka Boska w La Salette i Fatimie zapowiedziała kryzys Kościoła i nadejście antychrysta.

W 1846 we francuskim miejscowości La Salette Matka Boska miała się objawić dwójce pasących krowy dzieci 14-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksymilianowi Giraud. Maryja miała poinformować dzieci, że „Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta” — „narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, fałszywej dziewicy, która będzie w łączności ze starodawnym wężem — panem nieczystości. Jego ojcem będzie biskup, w chwili narodzin będzie wyrzucał z siebie bluźnierstwa, będzie miał zęby, jednym słowem – będzie to wcielony diabeł. Będzie wydawał przerażające krzyki, będzie czynił cuda, będzie żył tylko nieczystością. Będzie miał braci, którzy – choć nie wcielone diabły jak on – będą dziećmi zła. W wieku 12 lat będą znani z wielkich zwycięstw, jakie odniosą, wkrótce każdy z nich stanie na czele armii wspomaganych przez legiony z piekła”.

Istnieją dwie spisane wersje sekretu, jaki wizjonerom miała objawić Matka Boska, krótsza i mniej kontrowersyjna z 1851 i dłuższa bardziej kontrowersyjna z 1879 roku. Obie wersje zapowiadają prześladowanie Kościoła, powszechną apostazję, zniszczenie Paryża i Marsylii, narodziny antychrysta z zakonnicy. Prawdopodobnie była też wersja starsza niż ta 1851, która uległa zniszczeniu.

W wersji z 1879 znajdować się ma krytyka Matki Boskiej pod adresem wyrodnych kapłanów - „Kapłani – słudzy mojego Syna, kapłani – przez swoje złe życie, przez brak uszanowania i pobożności w celebrowaniu świętych tajemnic, przez miłość do pieniędzy, przez upodobanie w honorach i przyjemnościach; kapłani stali się naczyniami nieczystości. Tak, stan kapłański woła o pomstę i pomsta jest nad ich głowami. Biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, którzy przez swoją niewierność i złe życie krzyżują mego Syna po raz wtóry! Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do Nieba i teraz pomsta stoi już w ich drzwiach”.

Czas demonów miał się zacząć według objawień z La Salette „w roku 1864 [gdy] Lucyfer razem z wielką liczbą diabłów zostanie uwolniony z piekła. Stopniowo niszczyć będą Wiarę, nawet osoby poświęcone Bogu tak oślepną, że bez specjalnej łaski osoby te przyjmą ducha tych złych aniołów. Wiele domów duchownych straci Wiarę zupełnie i spowoduje potępienie wielu dusz. Złe książki będą rozprzestrzeniać się po Ziemi, a duchy ciemności będą wszędzie szerzyć rozprężenie w rzeczach dotyczących służby Bożej”.

Nadejście Antychrysta zapowiadała również Anna Katarzyna Emmerich, która miała twierdzić, że na pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat przed 2000 rokiem Lucyfer znów zostanie uwolniony. Również papież Leon XIII miał mieć widzenie zapowiadające nadejście Antychrysta.

Podobnie podczas objawień Fatimskich Matka Boska miała zapowiedzieć kryzys Kościoła i nadejście antychrysta. Wizjonerami w 1917 w portugalskiej Fatimie były dzieci: Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. W 1944 Łucja miała kolejne widzenie Matki Boskiej, która zgodziła się na to, by Łucja spisała Trzecią Tajemnicę Fatimską (miała być ona przeczytana przez papieża dopiero w 1960, kiedy stanie się zrozumiała). Wbrew woli Matki Boskiej kopertę z wizją w 1959 roku miał otworzyć papież Jan XXIII, który postanowił nie ujawniać treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Wśród ekspertów od Fatimy trwa spór czy wersja Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej ujawniona w 2000 to całość, czy fragment Trzeciej Tajemnicy. Istnieją odmienne relacje osób czytających ją przed ujawnieniem w 2000 roku co do długości proroctwa. Brakuje w ujawnionym tekście fragmentów, o których wspominała Łucja i osoby, które z nią rozmawiały. Ujawniony tekst mówi o zabiciu przez ludzi (z bronią palną i z łukami) papieża, hierarchów i duchownych. Ujawniona treść z 2000 roku nie zgadza się z tym, co o proroctwie miał w wywiadzie mówić kardynał Józef Ratzinger, który twierdził, że Trzecia Tajemnica dotyczy zagrożeń dla wiary chrześcijańskiej – ujawniona treść mówi o męczeństwie duchownych, a nie o zagrożeniach dla wiary.

Jan Bodakowski