Biskupi: Zbudź się, Europo! Odkryj na nowo swoje korzenie - zdjęcie
07.10.19, 11:30Fot. via Pixabay, CC 0

Biskupi: Zbudź się, Europo! Odkryj na nowo swoje korzenie

13

Zbudź się, Europo! Odkryj na nowo swoje korzenie! – napisali biskupi Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w orędziu na zakończenie obrad w Santiago de Compostela. Zebranie plenarne z udziałem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczącego CCEE abp. Stanisława Gądeckiego trwało od 3 do 6 października 2019 r.

Przewodniczący Episkopatów Europy obradujący w Santiago de Compostela w Hiszpanii w orędziu końcowym ponowili swoje wyznanie wiary. Podzielili się też radością z tego, że wielu ludzi pielgrzymuje pieszo do Santiago. „Świadomi naszych ograniczeń i wielu słabości, które dostarczają cierpień całemu Kościołowi, my także weszliśmy do Katedry, aby złożyć – w geście objęcia figury – nasze smutki i błagania na ramionach Apostoła, ażeby prosić o wybaczenie naszych błędów i angażować się z nadzieją i ufnością w przyszłość” – napisali.

Biskupi Europy podkreślili, że obradując nad tematem „Europa, czas przebudzenia? Znaki Nadziei”, stali się bardziej świadomi sytuacji, w której żyją ich kraje oraz zauważyli istniejące w nich sprzeczności, takie jak: pragnienie Boga, a jednocześnie kruchość życia chrześcijańskiego; pragnienie życia opartego na Ewangelii, a jednocześnie słabość kościelna i ludzka; pragnienie świętości, a jednocześnie małe świadectwo życia; pragnienie powszechnych praw człowieka i jednocześnie utrata szacunku godności ludzkiej; pragnienie harmonii w społeczeństwie i ze stworzeniem, ale także utrata wszelkiego poczucia obiektywnej prawdy; pragnienie trwałego szczęścia, ale także utrata wspólnego poczucia przeznaczenia, do którego powołana jest ludzkość; pragnienie wewnętrznego pokoju i spójności wyrażone w duchowym poszukiwaniu, ale także negowanie tego poszukiwania w wielu debatach publicznych.

Każdy człowiek żywi ukryte pragnienie spotkania kogoś, kto pomoże jego sumieniu przebudzić się i obudzić kluczowe pytania egzystencjalne, dotyczące życia po śmierci, zła, które rani człowieka oraz zła, które narusza życie i świat” – zauważyli biskupi. Stąd ich przesłanie do przebudzenia Europy i odkrycia przez nią na nowo swoich korzeni, a także znaków nadziei. Ma się to stać poprzez wpatrywanie się w przykłady świętych.

Biskupi wskazują na takie przykłady, jak: św. Benedykt z Nursji, św. Cyryl i Metody, św. Brygida Szwedzka, św. Katarzyna ze Sieny i św. Teresa Benedykta od Krzyża, a także osoby, które zostaną ogłoszone świętymi w niedzielę 13 października: Matka Giuseppina Vannini, Małgorzata Bays i kardynał John Henry Newman. Wspominają też o świętych żyjących wśród nas, „którzy co dzień po cichu przyczyniają się do budowy bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego społeczeństwa obywatelskiego”. Za papieżem Franciszkiem wyrażają życzenie, by przyczyniali się oni „do tworzenia nowego europejskiego humanizmu, zdolnego do dialogu, integracji i rodzenia, podkreślającego jednocześnie to, co najdroższe – tradycji kontynentu: obronę życia i godności człowieka, wspieranie rodziny i poszanowanie podstawowych praw osoby. Poprzez takie zaangażowanie Europa będzie mogła wzrastać jako jedna rodzina ludów, ziemia pokoju i nadziei”.

Na zakończenie orędzia biskupi Europy podkreślili, że prawdziwą odpowiedzią na wszystkie pytania o sens jest Jezus Chrystus. „Tego, kto Go przyjmuje, czyni On gotowym do słuchania, kochania i stania się bliskim, oddając się w imię Chrystusa na służbę człowieka, szczególnie potrzebującego” – napisali, cytując przesłanie, jakie skierował do nich Ojciec Święty.

Zebranie plenarne CCEE zakończy się w niedzielę, 6 października, Mszą św. w kościele św. Franciszka pod przewodnictwem miejscowego arcybiskupa Juliana Barrio Barrio.

 

Publikujemy tłumaczenie orędzia biskupów Rady Konferencji Episkopatów Europy :

Orędzie końcowe

Od grobu św. Jakuba Apostoła, celu licznych pielgrzymów z każdej części naszego kontynentu, my również, biskupi Rady Konferencji Episkopatów Europy, ponawiamy nasze wyznanie wiary na fundamencie Apostołów.

W tych dniach odczuwaliśmy radość, widząc tak wielu młodych ludzi, i już nie młodych, którzy pieszo docierali do Santiago, przybywając przed Portal Chwały. Świadomi naszych ograniczeń i wielu słabości, które dostarczają cierpień całemu Kościołowi, my także weszliśmy do Katedry, aby złożyć – w geście objęcia figury – nasze smutki i błagania na ramionach Apostoła, ażeby prosić o wybaczenie naszych błędów i angażować się z nadzieją i ufnością w przyszłość.

Przybyliśmy do Santiago de Compostela, miasta na dalekim zachodzie Europy, w którym – jak przypomina nam papież Franciszek, któremu dziękujemy za troskę, z jaką niestrudzenie pokazuje nam drogę, jaką mamy iść i przesłanie, które nam przysłał – „spotyka się centrum i peryferie… wysoce symboliczne miejsce, aby odkrywać wielkie bogactwo Europy zjednoczonej w tradycji religijnej i kulturowej”.

Zgromadzeni, aby poczynić refleksję na temat Europa, czas przebudzenia? Znaki Nadziei, staliśmy się bardziej świadomi sytuacji, w której żyją nasze kraje i różnych istniejących sprzeczności, jak:

pragnienie Boga, a jednocześnie kruchość życia chrześcijańskiego;

pragnienie życia opartego na Ewangelii, a jednocześnie słabość kościelna i ludzka;

pragnienie świętości, a jednocześnie małe świadectwo życia;

pragnienie powszechnych praw człowieka i jednocześnie utrata szacunku godności ludzkiej;

pragnienie harmonii w społeczeństwie i ze stworzeniem, ale także utrata wszelkiego poczucia obiektywnej prawdy;

pragnienie trwałego szczęścia, ale także utrata wspólnego poczucia przeznaczenia, do którego powołana jest ludzkość;

pragnienie wewnętrznego pokoju i spójności wyrażone w duchowym poszukiwaniu, ale także negowanie tego poszukiwania w wielu debatach publicznych.

Skoncentrowaliśmy się na kwestiach egzystencjalnych, które znajdują się głęboko w sercu człowieka i które nigdy nie znikają, nawet jeśli są zasłonięte konsekwencjami materialnymi. Każdy człowiek żywi ukryte pragnienie spotkania kogoś, kto pomoże jego sumieniu przebudzić się i obudzić kluczowe pytania egzystencjalne, dotyczące życia po śmierci, zła, które rani człowieka oraz zła, które narusza życie i świat.

Oto dlatego niczym stróżowie poranka, czujni i gotowi wskazać nowy dzień, chcemy dać spragnionej Europie przesłanie nadziei i mówimy z mocą: Zbudź się, Europo! W różnych historiach i tradycjach, w starych i nowych wyzwaniach znajdują się elementy nadziei: wśród nich święci i męczennicy naszych krajów, płonące pochodnie dodające odwagi teraźniejszości i zapowiadające przyszłość. Świecą oni niczym gwiazdy na niebie.

Odkryj na nowo swoje korzenie, Europo! Wpatruj się w liczne przykłady tej spełnionej nadziei, zaczynając od naszych świętych Patronów: Benedykta z Nursji, Cyryla i Metodego, Brygidy Szwedzkiej, Katarzyny ze Sieny, Teresy Benedykty od Krzyża, będących znakiem Europy zjednoczonej w różnorodności. Odkryj na nowo świadectwo wielkich europejskich postaci bliższych nam, jak matka Giuseppina Vannini, Małgorzata Bays, kardynał John Henry Newman, którzy w niedzielę 13 października zostaną ogłoszeni świętymi Kościoła i niezliczone przykłady świętości obecne na drogach naszych czasów, a które często spotykamy na co dzień.

Ciesz się, Europo, dobrocią swego ludu, tylu prawdziwych świętych, którzy co dzień po cichu przyczyniają się do budowy bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego społeczeństwa obywatelskiego. Popatrz na liczne rodziny, które jako jedyne są zdolne zrodzić przyszłość. Uznaj z wdzięcznością ich wiarę w Boga i ich przykład. Niech kształtują ten nasz umiłowany kontynent i – jak przypomina nam papież Franciszek – niech „przyczyniają się do tworzenia nowego europejskiego humanizmu, zdolnego do dialogu, integracji i rodzenia, podkreślającego jednocześnie to, co najdroższe – tradycji kontynentu: obronę życia i godności człowieka, wspieranie rodziny i poszanowanie podstawowych praw osoby. Poprzez takie zaangażowanie Europa będzie mogła wzrastać jako jedna rodzina ludów, ziemia pokoju i nadziei”.

Wierzymy, że prawdziwą odpowiedzią na wszystkie pytania o sens jest Jezus Chrystus, oblicze Ojca. Głosimy naszą wiarę w Jego osobę, jedynego Zbawiciela człowieka i świata. Tylko w Nim, Chlebie łamanym dla nas, znajdują odpowiedź nasze pytania, bowiem tylko On jest pełnym objawieniem tajemnicy Boga i odpowiedzią ludzkości na tę tajemnicę Miłości i Miłosierdzia. Tego, kto Go przyjmuje, czyni On gotowym do słuchania, kochania i stania się bliskim, oddając się w imię Chrystusa na służbę człowieka, szczególnie potrzebującego, dając mu w darze Chrystusa i potrzebną pomoc z miłością, która „pobudza nas do uznania siebie za dzieci jednego Ojca” (Papież Franciszek, Przesłanie na zebranie plenarne).

Santiago de Compostela, 5 października 2019 r.

Episkopat.pl

Komentarze (13):

Lolek kremowka2019.10.7 20:13
Jest decyzja Kościoła ws. oskarżeń o pedofilię wobec ks. Jankowskiego. Sprawa zostanie zamknięta. "Z upoważnienia J. E. Sławoja Leszka Głódzia, Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, uprzejmie informuję, że Kongregacja Nauki Wiary przesłała pismo, w którym w sposób jednoznaczny wyjaśnia, iż w sytuacji oskarżenia skierowanego po śmierci osoby oskarżanej, w tym wypadku Ks. Henryka Jankowskiego, prowadzenie postępowania procesowego jest niemożliwe".
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.10.7 16:59
Europa już się przebudziła i kopnęła zboczonych nierobów w koloratkach w dupska.
Janina2019.10.7 15:40
JEŻELI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, TO WSZYSTKO INNE JEST NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU. W przeciwnym wypadku następuje zamęt, nienawiść, złość, zamieszki, wojny ....!
Lolek kremowka2019.10.8 4:34
Aele to właśnie w naszej przyklasztornej wiosce panują zamęt, nienawiść, złość, zamieszki
lolek kremowka2019.10.7 14:12
Europa dawno sie przebudzila - ta protestancka, do ktorej milionami katoliccy Polacy emigruja. Ta katolicka Europa - dalej spi
mordechaj2019.10.7 13:10
Zbudź się Europo ! I chroń swoje dzieci przed księżmi-pedofilami !
anonim2019.10.7 17:55
A innym pedofilom daj zgodę na molestowanie ? Bo to jak w innych środowiskach molestują dzieci to nie przeszkadza tobie .
andrzejhahn32019.10.7 12:11
Europa juz sie przebudzila .............nadchodzi kres poganskiej sekty katolickiej
add2019.10.7 14:30
Katolicyzm nie odwołuje się do sił natury ani do żadnych bożków stworzonych przez człowieka ale do koncepcji jednego Boga stwórcy wszechświata.. Nie ma nic w tym z pogaństwa. Katolicyzm nie jest także sektą ale odrębną religią z ponad 1 miliardem wiernych na całym świecie. Widać że nie rozumiesz słów których używasz
anonim2019.10.7 11:56
Europą zachodnią już rządzi Islam.Francja , Belgia , Holandia , Niemcy , Szwecja , Norwegia to kraje w których za kilka lat powstaną (lub już powstały) Partie polityczne islamskie , i jak wejdą do Parlamentów tych krajów i zdobędą większość do rządzenia to zacznie się tam jazda na całego.I co wtedy powie Watykan i Niemieccy Biskupi. Apokalipsa coraz bliżej.
Gnostyk2019.10.7 12:55
Widac ze nic nie wiesz o Europe Zachodniej, a swoja opinie wyrabiasz na podstawie propagandy obecnej w Polsce. Tak naprawde, to islamisci (sprawdz sobie co to slowo dokladnie oznacza!) to znikomy procent tamtejszych spoleczenstw. NIGDY nie beda rzadzic. Nigdy nie bedzie tam Szariatu. Jesli Katolicy sadza, ze straszeniem cos osiagna, to sie grubo myla. Przegrywacie na wszystkich polach. Czas sie wziac do uczciwej roboty, jesli chcecie ludzi do siebie przekonac. Straszenie Islamistami, Marksizmem. Genderyzmem czy Bog wie czym nie dziala.
JS2019.10.7 11:55
Najpierw ZBUDŹCIE się WY BISKUPI ! Zależy wam najbardziej na stanowiskach, zaszczytach, władzy, pieniądzach ! Co zrobiliście z otrzymaną od Jezusa władzą ? Jak wygląda Kościół Święty za waszych rządów ? Na naszych oczach rozpada się, zanika, kończy się ! A w coniedzielnych kazaniach księża mają pretensje do nas, że to my opuszczamy msze św., opuszczamy Kościół, nie słuchamy Ewangelii. Jak tak słabo jest ona głoszona to nic dziwnego, że wzgardza się taką mową pozbawioną soli. Wkrótce nadejdzie Pan i ustanowi Nowy Kościół, zupełnie inny od tego, który zbudowali ludzie a pomagał im gdzie się dało nieprzyjaciel. Króluj nam Chryste Pozdr.
ZERRO2019.10.7 11:32
Trzeba było nie spać jak księża pedofile niszczyli Kościół.