Biskupi: Dziś powiedziałby nam – ,,Nie lękajcie się'' - zdjęcie
08.05.20, 07:45Fot. via Pixabay - Joaoaugustof

Biskupi: Dziś powiedziałby nam – ,,Nie lękajcie się''

10

W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku? Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – podkreśla Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w liście z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

List Prezydium KEP będzie odczytany w kościołach w niedzielę 17 maja, w przeddzień rocznicy urodzin papieża Polaka. Biskupi przypominają m.in. słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat w 1978 r.: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”. „Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili” – napisali.

Gdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie nagrobnej wyryto napis: +Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości+. By upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi się spotykał” – czytamy w liście.

Prezydium Episkopatu podkreśla, że Papież z Polski odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. „Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia +na głębię cyberprzestrzeni+” – wskazują biskupi. „Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci” – dodają.

W liście przywołano też słowa kard. Stanisława Dziwisza opisujące chwilę zamachu na życie św. Jana Pawła II: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił”.

Biskupi cytują również papieża Franciszka, który we wstępie do książki „Święty Jan Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy”, opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, wyznał: „Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo”.

Episkopat.pl

Komentarze (10):

Małgorzata2020.05.25 9:22
Jakże łatwo przychodzi następcom dobierać z wielości słów - SŁOWA osób, których już nie ma w celu wyjaśnienia tego co się dzieje i przekracza to co było. W kółko cytuje się Papieża J.P.II pomijając to co mówi Słowo Boże i Tradycja. Memento mori człowieku - z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. To NAUCZANIE Pana Jezusa , Jego EWANGELIA jest Aktualna i ani JEDNA JOTA NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONA. A jak wiadomo p.J.P.II był ODWAŻNYM REFORMATOREM stąd nic dziwnego, że wzywał : Nie lękajcie się ! Wypłyńcie na głębię ! a nawet OTWORZYŁ DRZWI Kościoła na świat. Jak widzimy i doświadczamy zaowocowało to SAMOZNISZCZENIEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. Zatem NAWRÓĆMY się do Nauki Bożej odrzucając NOWE błędne nauczanie Ewoluującego kościoła chrześcijan J.P.II . Bojaźń Boża jest PODSTAWĄ CNÓT . LĘKAJMY SIĘ ŻYĆ W GRZECHACH. Życie człowieka jest w Rękach Bożych dlatego pierwszą powinnością człowieka jest ODDAWANIE CHWAŁY BOGU i PRZESTRZEGANIE PRZYKAZAŃ BOŻYCH . Tworzenie i stałe powoływanie się na KULT człowieka jako jednostki szczególnie wielkiej w dziejach Kościoła stoi w sprzeczności z nauczaniem K.K. i zalecaną POKORĄ. Nadto , może być postrzegane jako NARZĘDZIE do WYMUSZANIA POSŁUSZEŃSTWA ZMIANOM i REFORMOM II Soboru Watykańskiego. Jak uczy Słowo Boże : Słudzy NIEUŻYTECZNI JESTEŚMY . Trwajmy w Bojaźni Bożej, Cóż masz czego nie otrzymałeś od Pana. Modlitwa o wierność Ewangelii i Nauce Kościoła Katolickiego jest podstawą dawania świadectwa nie tylko dla biskupów ale dla wiernych.
andy2020.05.13 13:55
Jan Paweł II nie tylko powiedziałby "nie lękajcie się", powiedziałby więcej, nie zdradzajcie Chrystusa, nie zgdzajcie się na zamykanie kościołów, walczcie o prawo Jego obecności pośród ludzi, o wolność kultu, wolność głoszenia prawdziwego Słowa Bożego, o prawdę i przeciw zakłamaniu. Kościół na całym świecie zachowywałby się śmielej, odważniej, gdyby on dzisiaj był papieżem. Żadne "szare eminencje" by go nie przestraszyły. Był MĄDRYM i ODWAŻNYM Pasterzem.
NIE LĘKAJCIE SIĘ DZIATECZKI2020.05.9 19:27
KSIĄDZ ROZWALI WAM D.UPECZKI !
zbg.2020.05.9 17:45
Już raz powiedział "Nie lękajcie się"i mamybiedę i 1000 ooo bezrobotnych.AMEN.
anonim2020.05.8 12:26
Święty Janie Pawle nie lękamy się ,Bóg jest z nami i Maryja ;)
przywrócmy etos pracy, nie liberalizm z wyzyskiem2020.05.8 10:37
"Nie dajcie się zwodzić wizji szybkiego zysku kosztem innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie Eucharystycznego Chleba stanie się dla was wyrzutem i oskarżeniem. Tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy, zachęcam: spełniajcie ją odpowiedzialnie i solidnie. Podejmujcie obowiązki z duchu współpracy z Bogiem w dziele stwarzania świata" Jan Pawel II.
Polak 2020.05.8 10:30
" Proszę was, abyście cale to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy." Jan Pawel II.
otto2020.05.8 10:28
A może słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” powiedziałby przede wszystkim do polskiego episkopatu i do innych biskupów też? Może powiedziałby: "nie zniechęcajcie ludzi do uczestnictwa w sakramentach, kiedy na jeziorze szaleje burza, nie bądźcie niedowiarkami, ale wierzącymi"? "Nie osądzajcie tych, którzy ufnie szukają pociechy w Chrystusie, jakby byli winni złamania piątego przykazania"?
F232020.05.8 9:55
I dalej udawałby, że pedofilów w sutannach nie ma
Gość2020.05.8 8:01
"W życiu masz albo kremówki, albo wymówki" - Jan Paweł II.