Amerykańscy senatorzy wystosowali dzisiaj oświadczenie dotyczące koncesji dla stacji TVN i planów rządu odnośnie znowelizowania ustawy o radiofonii i telewizji.

"Polski rząd kontynuuje proces ograniczania demokracji, ostatnio starając się osłabić niezależne media i podcinając pozycję jednego z najpoważniejszych inwestorów amerykańskich w kraju. To jest bardzo niepokojące. Jako grupa senatorów tak z Partii Republikańskiej jak i Demokratycznej, chcemy jasno powiedzieć polskiego rządowi, że śledzimy z wielką uwagą ten proces. Przyglądamy się w szczególności ustawodawstwu, które jest debatowane w polskim parlamencie i które, jeśli zostanie zatwierdzone i wprowadzone do prawodawstwa, będzie oznaczało dyskryminację przeciw firmom pochodzącym z krajów spoza Unii i najpewniej wymusi wycofanie się z Polski kluczowego amerykańskiego inwestora zatrudniającego kilka tysięcy pracowników.

To ustawodawstwo połączone z odmową przedłużenia licencji dla TVN, oznacza dalszy ciąg niepokojącego procesu dla przyszłości polskiej demokracji. Nie tak się przyciąga zagranicznych inwestorów. Oznacza to również dalsze osłabienie wolności mediów, dla której Polacy tak długo walczyli. Te i inne kroki, które Polska - sojusznik w NATO a także bliski przyjaciel i partner USA - ostatnio podjęła, nie odzwierciedlają podzielanych wartości, na których oparte są nasze stosunki dwustronne.

Decyzja, która wprowadzałyby w życie te przepisy mogłyby mieć negatywne skutki dla naszych stosunków w dziedzinie bezpieczeństwa, biznesów i handlu. Apelujemy do polskich władz aby wstrzymały się przed podjęciem działań, które miałyby wpływ na nasze dwustronne relacje" - napisali senatorowie.

Parę tygodni temu grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy nowelizującej ustawę o radiofonii i telewizji.

Najbardziej kontrowersyjny fragment nowelizacji stanowi, że w Polsce nadawać mogą jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dla stacji TVN to duży problem, ponieważ jej większościowy udziałowiec to podmiot amerykański, który dodatkowo planuje fuzję z inną spółką zza Atlantyku. 

Ponadto obowiązująca koncesja dla TVN wygaśnie pod koniec września, a nowa nie została dotychczas wydana.

jkg/rp