- Narodźcie się dziś na nowo dla Chrystusa mocą Ducha Świętego. Dla Kościoła, dla Waszej dobrej przyszłości, dla radości i dumy waszych rodziców i najbliższych, dla dobra naszej ojczyzny. Otwórzcie się na Ducha Świętego, który daje moc swemu ludowi. Moc zwycięską, symbolizowaną przez krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii św. Michała Archanioła w Ostrowsku.

Na początku homilii arcybiskup powiedział, że opis życia pierwszego Kościoła w Jerozolimie jest szczególnie znaczący. W liturgii słowa przedstawiono scenę, gdy Piotr i Jan zostali uwolnieni z więzienia. Podczas procesu pytano apostołów jakim prawem nauczają i zabroniono im tego. W odpowiedzi uczniowie powiedzieli, że bardziej trzeba słuchać Boga, niż ludzi. Wobec tak niezłomnej postawy arcykapłani skazali ich na chłostę i wypuścili. Piotr i Jan powrócili do swej wspólnoty i opowiedzieli o tym, co miało miejsce. Pierwsi chrześcijanie modlili się do Boga, wymieniając osoby, które wystąpiły przeciw Jezusowi. Ci, którzy się przeciw Niemu sprzysięgli, okazywali arogancję, czując swą moc i władzę. Chrześcijanie modlili się do Boga, prosząc Go o odwagę i moc. Gdy modlitwa Kościoła się skończyła, zadrżała ziemia i wierzący zostali napełnieni Duchem Świętym, dzięki czemu odważnie głosili Ewangelię.

Metropolita przypomniał słowa rodziców, które zostały wypowiedziane na początku Eucharystii. Mówili oni o zagrożeniach współczesności, lękach i niepokojach. Arcybiskup przyznał, że młodzi ludzie są wystawienia na presję ze strony władców tego świata, którzy sprzysięgli się przeciw Jezusowi. Nowy ład, który chcą zaprowadzić jest jednoznacznym przekreśleniem Ewangelii i głoszeniem życia na opak. Dzieje się to w imię tolerancji i wolności. Metropolita przypomniał, że w czasie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1991 r., papież doskonale wyczuł ówczesne rozchwianie oraz niepokoje rodaków i dlatego swój program oparł na Dekalogu. Ojciec Święty przez 10 stacji przypomniał i zinterpretował najważniejsze prawdy wiary, odnosząc je do sytuacji w kraju. Przesłanie było oczywiste: bez Boga jest niemożliwe zbudowanie nowego ładu w ojczyźnie. Jesienią po powrocie papieża do Watykanu, pojawiło się niezwykle nagłaśniane hasło: „Róbta, co chceta”, jako slogan wolności. Te słowa brzmiały jakby chciano przekreślić nauczanie św. Jana Pawła II i to, co mówił podczas pielgrzymki. – To zmaganie duchowe w naszej ojczyźnie trwa aż po dziś i niekiedy przyjmuje wyrazy dramatyczne. Jest niekiedy wyrażane językiem przerażająco wulgarnym i poniżającym godność – powiedział arcybiskup. Przyznał, że nieraz może się wydawać, że cały „postępowy” świat sprzysięgał się przeciw Jezusowi. – Co wobec tego robić? Nauka płynąca z dzisiejszego czytania jest jednoznaczna: módlcie się do Boga, by zesłał na swój lud Ducha Świętego, by pośród Jego łask znalazł się dar męstwa i odwagi – stwierdził.

Przypomniał, że kandydaci do bierzmowania powiedzieli, że chcą przyjąć ten sakrament by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. To przedłużenie tego, o co prosili pierwsi wyznawcy Jezusa w Jerozolimie. Należy prosić Ducha Świętego, by dał moc i mądrość w głoszeniu Ewangelii oraz o Jego pozostałe dary, które sprawiają, że chrześcijanin może się na nowo narodzić duchowo. – Narodźcie się dziś na nowo dla Chrystusa mocą Ducha Świętego. Dla Kościoła, dla Waszej dobrej przyszłości, dla radości i dumy waszych rodziców i najbliższych, dla dobra naszej ojczyzny. Otwórzcie się na Ducha Świętego, który daje moc swemu ludowi. Moc zwycięską, symbolizowaną przez krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa – powiedział arcybiskup. Wskazał, że krzyże zawieszone na piersiach młodych ludzi mają nie tylko przypominać o dniu przyjęcia bierzmowania, ale także mówić o zwycięstwie, do którego są powołani. Przyznał, że to niełatwa droga, do której wzywa ich sam Chrystus. – Dając się prowadzić łaskami odniesiecie zwycięstwo. O to zwycięstwo dla was i nadzieję dla Kościoła, którą niesiecie ze sobą, wszyscy wspólnie błagamy i modlimy się do Ducha Świętego – zakończył metropolita.

PODCAST: Homilia - Bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Ostrowsku 12.04.2021 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej