"Czy Pani/Pana zdaniem Zachód, by obniżyć ceny energii, powinien złagodzić lub wycofać się z sankcji nałożonych na Rosję?" - takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu przeprowadzonego przez pracownię SW Research na zlecenie Rzeczpospolitej.

W wyniku nałożonych na Rosję sankcji wzrosły ceny energii. Rosja zaczęła zupełnie otwarcie stosować wobec Europy szantaż gazowy, m. in. drastycznie ograniczając dostawy gazu do Niemiec. Sankcje zaczęły być przy tym coraz bardziej bolesne dla rosyjskiej gospodarki, w której w wielu branżach ma miejsce całkowita zapaść. Również sytuacja związana z brakiem stabilnego rynku surowców energetycznych szkodzi gospodarce rosyjskiej. Rosja zmuszona jest m. in. do spalania nadmiarowo wydobywanego gazu, którego nikomu nie można sprzedać.

Pomimo ciężkiej sytuacji ekonomicznej, Polacy nie mają wątpliwości co do tego, że sankcje należy utrzymać.

Za ich utrzymaniem opowiedziało się 59,70 proc. uczestników omawianego sondażu.

Przeciwnego zdania jest zaledwie 15,90 proc. badanych.

Zdania na ten temat nie ma z kolei 24,40 proc. uczestników badania.

"Sprzeciw wobec ewentualnego złagodzenia sankcji częściej wyrażają mężczyźni (67%) niż kobiety (54%). Odsetek respondentów negatywnie oceniających pomysł wycofania się z obostrzeń nałożonych na Federację Rosyjską rośnie razem z wiekiem (43% - osoby do 24 roku życia, 68% - osoby powyżej 50 lat). Łagodniejszą postawę wobec Rosji krytycznie oceniają 2 na 3 osoby posiadające wyższe wykształcenie i 68% osób o dochodzie mieszczącym się w granicach 4001 – 5000 zł netto. Złagodzenie sankcji za niewłaściwe uważa blisko ¾ respondentów z największych miast" - czytamy na łamach rp.pl.