Jarosław Kaczyński podkreślił, że spełnianie obietnic wyborczych jest jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

- „Zapowiedzieliśmy realizację określonej polityki społecznej, dotyczącej bezpieczeństwa, kultury, zdrowia, wobec wsi. Wszystkie elementy zrealizowaliśmy w mniejszym lub większym stopniu”

- mówił.

Przypomniał, że polityczni oponenci przekonywali, iż obietnic tych nie da się spełnić, bo nie ma na nie pieniędzy. Pieniądze jednak udało się wygospodarować dzięki „ukróceniu gigantycznego złodziejstwa”.

- „Chcemy, żeby każdej grupie społecznej żyło się lepiej, a z Polski znikała sfera nędzy”

- zapewniał.

- „Ona ciągle jeszcze istnieje, w Polsce wciąż żyje duża grupa ludzi biednych. Jeszcze dwie kadencje naszej władzy i uda się problem nędzy wyeliminować”

- dodał.