W przestrzeni powietrznej nad południowo-wschodnim obszarem Polski operują polskie i sojusznicze statki powietrzne. Może to skutkować występowaniem podwyższonego poziomu hałasu w tym regionie.

Wojsko zapewnia, że podjęto wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację.

Ostatnie zanotowane incydenty związane z aktywnością rosyjskiego lotnictwa miały miejsce w nocy z 7 na 8 maja br., gdy Rosja przeprowadziła uderzenia rakietowe na obiekty na zachodniej Ukrainie.

Intensywna obecność polskich i sojuszniczych sił powietrznych nad południowo-wschodnimi regionami kraju wskazuje na utrzymywanie wysokiej gotowości obronnej w obliczu utrzymującej się zagrożenia ze strony Rosji. Jest to kolejny przejaw wzmożonej czujności i działań mających na celu ochronę integralności polskiej przestrzeni powietrznej.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ potwierdza, że Wojsko Polskie pozostaje w pełnej gotowości do reakcji na ewentualne dalsze prowokacje i agresywne działania rosyjskiego lotnictwa w regionie.