Autorka sprawozdania podziękowała za dobrą pracę nad omawianym raportem i przekazała, że owocem tej współpracy jest raport z własnej inicjatywy, który został przyjęty niemal jednogłośnie podczas zeszłotygodniowego spotkania Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

 

Jadwiga Wiśniewska mówiła, że obecnie terroryzm i przestępczość zorganizowana pozostają jednym z najważniejszych i jednocześnie najpoważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. „Wymagają one bezkompromisowej reakcji i skuteczniejszej, skoordynowanej współpracy UE z międzynarodowymi organami ścigania i organami takimi jak Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol. Taka współpraca ma zapewnić bezpieczeństwo i stworzyć niezbędne ramy do walki z przestępczością międzynarodową” – powiedziała.

 

Jak zauważyła eurodeputowana, UE współpracuje już z Interpolem, istnieją jednak obszary, w których współpraca ta może zostać zacieśniona, a przede wszystkim sformalizowana. Dlatego, do kluczowych rekomendacji wskazanych przez Wiśniewską w raporcie należą przyznanie agencjom UE dostępu do baz danych Interpolu oraz gwarancje przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych podczas przesyłania danych między UE a Interpolem. „Konieczne jest też wezwanie do reformy procedury czerwonych not, ponieważ przetwarzanie czerwonych not nie jest wystarczająco przejrzyste. Istnieje wiele dowodów wskazujących na nadużywanie i wykorzystywanie tej procedury przez kraje, które chcą prześladować, uciszać i represjonować swoich przeciwników poza granicami kraju” - przekonywała.

 

Według autorki raportu bardzo ważną kwestią jest wezwanie do wykluczenia Rosji z Interpolu i wyłączenie jej z dostępu do baz danych. "Rosyjska agresja, napaść na Ukrainę, podczas której Rosja dopuszcza się zbrodni ludobójstwa jest wystarczającym powodem by wykluczyć Rosję z Interpolu" – podkreśliła europosłanka i dodała, że Rosja należy też do głównych emitentów politycznie umotywowanych Czerwonych Not.

 

„Współpraca organów ścigania opiera się na zaufaniu i musi zostać utrzymana. Dlatego Interpol powinien podjąć natychmiastowe i zdecydowane środki w celu wykluczenia Federacji Rosyjskiej z tej organizacji” – podsumowała Jadwiga Wiśniewska.