Zgodnie z zasadami dotyczącymi podatków z transakcji na platformach cyfrowych, platformy te musiały gromadzić informacje o dochodach uzyskanych przez osoby fizyczne i firmy w całym 2023 roku i raportować je do państwa. Państwo natomiast do 29 lutego 2024 roku miało czas na wymianę tych informacji z państwami członkowskimi. W ocenie Komisji Europejskiej, Niemcy, Polska, Węgry i Rumunia nie dopełniły tego obowiązku.

- „Terminowa sprawozdawczość i wymiana mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia równych warunków działania w Unii”

- podkreślają brukselscy urzędnicy.

Teraz wymienione państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie naruszenia. W przeciwnym razie Komisja może podjąć kolejne kroki przewidziane w procedurze naruszenia unijnego prawa.