23.07.16, 11:50

72. lata temu wyzwolono Majdanek. Obóz pochłonął setki tysięcy ofiar

"Majdanek był pierwszym wyzwolonym niemieckim obozem koncentracyjnym Europy. 72 lata później wspominamy marsz śmierci z Majdanka i egzekucję około 300 więźniów katowni na Zamku Lubelskim" - pisze Kurier Lubelski.

W czasie ostatnich godzin pobytu Niemców w Lublinie, jeszcze przed wejściem do miasta wojsk radzieckich, odbyła się ostatnia masowa egzekucja na Zamku. Niemcy zastrzelili w niej około 300 osób. 

Najpierw strzałem w tył głowy zostało zabitych około 60 więźniów żydowskich, w tym kobiety i dzieci. Egzekucja trwała około 1,5 godziny.

Tak atmosferę tych tragicznych godzin opisywał Czesław Górniewicz, więzień niemieckiego więzienia na Zamku: "Rozpoczynało się wielkie, masowe morderstwo. W całym więzieniu zapanował nastrój grozy. Siedząc na Oddziale Gospodarczym, myśleliśmy o nieszczęśliwych, zamkniętych w celach ludziach. Bezradni, bezbronni, zdani byli tylko na łaskę morderców z trupimi czaszkami na czapkach”. 

"W nocy z 22 na 23 lipca do obozu weszła Armia Czerwona. Wyzwolenia doczekała 480- osobowa grupa więźniów, głównie chorych i inwalidów oraz chłopów ze spacyfikowanych wsi lubelskich. Wkrótce na terenie Majdanka zorganizowano obóz NKWD dla członków Polskiego Państwa Podziemnego oraz wziętych do niewoli żołnierzy niemieckich" - czytamy z kolei na łamach portalu histmag.org.

Jak przypomina "Polskie Radio", "na terenie obozu w Majdanku znajdowało się krematorium i 7 komór gazowych, gdzie mordowano więźniów cyklonem B i tlenkiem węgla. 

Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania obozu przeszło przez niego od 300 do 360 tysięcy więźniów 30 narodowości. Wśród osadzonych najwięcej było Żydów i Polaków. Liczbę pomordowanych w Majdanku dotychczas oceniano na 230-300 tysięcy, z czego 100 tysięcy stanowili Żydzi. Ostatnie badania wskazują jednak, że ofiar mogło być mniej. Według ustaleń Tomasza Kranza dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, zostało tam zamordowanych około 80 tysięcy, z czego 59 tysięcy stanowili Żydzi.
Pierwszej masowej egzekucji na Majdanku dokonano w grudniu 1941 roku. Rozstrzelano wówczas 2 tysiące jeńców radzieckich. W czerwcu 1942 roku uruchomiono pierwsze krematorium. Pierwszy transport mieszkańców z "aryjskiej" strony Warszawy trafił do Majdanka w styczniu 1943 roku. W czerwcu tego samego roku znaleźli się tu mieszkańcy warszawskiego i białostockiego getta oraz ofiary pacyfikacji Zamojszczyzny.

3 listopada1943 roku w obozie na Majdanku miała miejsce największa masowa egzekucja tzw. krwawa środa, w ramach akcji eksterminacyjnej Erntefest (Dożynki). Hitlerowcy rozstrzelali wtedy ponad 18 tysięcy Żydów, więźniów Majdanka i obozów pracy na terenie Lublina".

bbb