Okazuje się, że najwięcej wiernych chciało „zobaczyć Piotra” w pierwszych miesiącach pontyfikatu. W 2013 r. na 30 audiencji Franciszka przybyło bowiem ponad 1,5 mln wiernych. Rok później w 43 audiencjach uczestniczyło 1,2 mln osób. W tym roku audiencji było 27 i przybyło na nie 400 tys. wiernych.

Oznacza to, że minęła już pierwsza fala zainteresowania nowym Papieżem. O ile bowiem w 2013 r. statystycznie na każdej audiencji było ponad 50 tys. wiernych, to w tym roku niespełna 15 tys.

MT/Radio Watykańskie