To proroctwo zdaje się właśnie spełniać. Niemiecka mistyczka o Polsce  - zdjęcie
14.10.20, 16:07

To proroctwo zdaje się właśnie spełniać. Niemiecka mistyczka o Polsce

74

Niesamowita wizja dla Polski mistyczki Teresy Neumann. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa

 

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r., /Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:
Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.
A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.
Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.
     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaśWarszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

Komentarze (74):

Tomasz Ślęzak2020.10.17 15:29
Symbol IV RP oraz chrześcijaństwa i okultyzmu narodowokatolickiego
Mac2020.10.15 12:06
Ciężko w to uwierzyć nawet wytrawnemu w bojach katolikowi. Szkoda, że takie bzdury zaśmiecają umysły i wazniejsze sprawy.
julek2020.10.15 7:45
nie do wiary cale niewiosa jej sie ukazaly hahahahha tekie bajki to starym glupcom wciskajcie
Celina2020.10.15 8:25
Ale ty też nie jesteś najmłodszy, więc zaliczasz się do starych głupców, którzy wciskają swoje postępowe i nowoczesne wywody !
julek2020.10.15 11:10
Szkoda celink ze twoja naiwosc siega az takiego stopnia ale wedlug twego mniemania PAN BÓG uczyni polske wilka juz jeden narod tak mysli i nieprzyjal swego Króla
julek2020.10.15 11:23
A i zapomnial bym w swycg wiszjach dostala nakaz sluchania i wierzenia w cherezje borgiolgia watykanskiego papy
Celina2020.10.15 14:23
/julek/ tak to napisałeś że trzeba się domyślać, jest wiele niespójności w Twoim poście. pozdrawiam
Mac2020.10.15 13:00
Celina o której granicy jest mowa ? Podpowiedz mi proszę, żebym się odnalazł. Czy chodzi o granice obecne, przedwojenne, z zaborów. bo jak wiesz różnie to wyglądało. Teraz jak ma się czuć mieszkaniec ziem, do którego adresowany był przekaz a już nie jest Polakiem ? Ponadto ustalmy czy Polak na obczyźnie łapie się na te instrukcje ? Skoro mowa o granicach to daj mi prosze znać. Z góry dziękuję.
Celina2020.10.15 14:34
ograniczenia i granice są tylko w ludziach, a każdy człowiek jest ważny gdziekolwiek nie był i za kogo by się uważał i.t.p. a czas ucieka i wszystko sie zmienia!
trzaska2020.10.15 11:07
No cóż Bóg na siłę nikogo zbawić nie może, a dlaczego? bo dał nam wolną wolę, ON co do kropki i przecinka jest wiernym temu co obiecał i zdania nie zmienia.Drżyj bo co napisano już się zaczyna wypełniać, obyś był po właściwej stronie historii .
Gonzo2020.10.15 13:11
Bardzo niedobry ten Twój Bóg, co zmusza do stosowania przepisów, reguł i procedur. Jak się nie zastosujesz to zatłucze. Mój (a to prawie ten sam) ma szlachetne serce, kocha ludzi, jest miłosierny i doceni dobre życie człowieka. Na dobre życie pracujmy sami. Twórzmy zdrowe i przyjazne relacje w rodzinie, oddziaływujmy pozytywnie na otoczenie, poświęćmy czas dzieciom, żonie, rodzinie. Przebaczajmy, podajmy ręke na znak pokoju gejowi, żydowi, arabowi i komu tam jeszcze trzeba. To nie boli a naprawdę pomaga. Otwórzmy się na ludzi, bądźmy tolerancyjni, nie pouczajmy nie wymadrzajmy się. Więcej pokory wobec siebie, ale też ambicji i chęci rozwoju. Reszta sama przyjdzie. Takie zachowanie każdy Bóg oceni pozytywnie. Przynajmniej mieć cel i się starać. Największym przyjacielem jest dla mnie żona i dzieci. Im poświęcam czas i mam dla nich zawsze czas. Chwile spędzone z nimi są wspaniałe. To jest wspólnota, która daje mi ciepło, spokój i ukojenie. Pozdrawiam
Rodo2020.10.15 6:53
A w jaki sposób się sprawdzają teraz te słowa? Przecież rządzą Polska masoni na spółkę z lewakami czyli wrogowie Chrystusa ?
julek2020.10.15 11:07
Przez opowiadanie takich bajek polska zniknela z map europy na 123 lat dzieki sprzedajnemu kosciolowi katolickiemu najwiekszymi zdrajcami polaki byli biksupi a raczej agenci niemieccy
Anonim2020.10.15 4:52
Mocne słowa. A te folksdojcze i ci w czerwonych śmierdzących onucach sra..ją w gacie ze strachu i gremialnie tu mącą zaślepieni mamoną ale to tylko słowa. Czyni się. I jak to mówił Papież JP 2 ważniejsze jest być niż mieć. Ale na wyrzeczenia trzeba mieć odwagę.
trzaska2020.10.15 11:09
Może dla przykładu zacznij naprawę od siebie.
Moly2020.10.15 1:22
Teresa powinni miec glow przeagzaminowana w szczegolach. Ale to jest osobisty problem Teresy. Problem jest wtedy kiedy Teresy madrosci staja sie inspiracja dla rzadow .
Anonim2020.10.15 4:26
Nieuk folksdojcz niech się nauczy języka jak chce pisać po polsku.
🎃Jaceniacka2020.10.14 23:46
Następna baba co bez solidnego zdrowego bolca dostała fiksum-dyrdum
Anonim2020.10.15 4:56
Następna baba co bez solidnego zdrowego bolca dostała fiksum-dyrdum. a baba folksdojcz gorsza od czerwonego żyda.
owo2020.10.15 8:31
Anonim- Ty nie tylko jesteś wulgarnym czerwonym burakiem ale też betonem!
owo2020.10.15 8:28
🎃Jaceniacka- ale zabłysnąłeś czerwony buraku!
Jan Radziszewski2020.10.14 23:09
O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. / Mt 24,30 dzienniczek św. s Faustyna 83 ) Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję.
Jan Radziszewski2020.10.14 23:08
++ niedługo żydzi i lewacy LGBT się nacieszą swym purysowym zwycięstwem!!! +++ Pouczenia Pan i Król nasz!! 22/ 23 VIII 2020 Oświecenie Sumień - ostatki ++ - Pytasz dziecko ( w duchu) ile umrze osób w Polsce podczas Prześwietlenia Sumień:) - Tak Panie Jezu. + Dużo, dziecko. - To i na świecie pewnie będzie dużo. +++ - Będzie to dużo w każdym kraju i narodzie chrześcijańskim:) (smutny uśmiech Pana Jezusa). Sługa, który zna wolę swego pana otrzyma większą chłostę. ++ Inaczej mówiąc ochrzczeni, którzy zostali wszczepieni w Mój Kościół a zlekceważyli Boże dary odpowiedzą za to surowiej niż muzułmanie czy inni innowiercy, poza tymi, którzy prześladują chrześcijan. Lecz i tam jest masoneria. + Ci zaprzedani szatanowi a wysoko umocowani nie umrą wtedy. ++ - Czy będzie tak, Panie Jezu, że będę szedł i widział zmarłych podczas Sądu na próbę? - Tak będzie, dziecko. Skupisz się na swoich grzechach i winach i Mej Miłosiernej Miłości, ale będziesz to wszystko widział i oglądał. ++++ - Ciekawi Cię, jednak, dziecko, ile osób umrze podczas Prześwietlenia Sumień. ++ Ludzie się będą bali wobec podanej liczby. Niech tak zostanie. Każdy Polak, który chodzi regularnie do Spowiedzi i do Komunii i ani jedna ani druga nie jest świętokradcza < tu w mniejszej części nieczytelny zapis „ 95 procent ma szansę na powrót do życia, ponowną szansę po Prześwietleniu Sumień”. 95 procent z wyżej wymienionych C.P>. Ale tak, będziesz i widział młode, ładne dziewczyny martwe bo własne ich grzechy wywołają w nich taki wstręt, że umrą. ++++ I cóż i będzie widać marność, młode ciała sposobne do rozkoszy cielesnej, do niczego już nieprzydatne:). ++ - Ludzie się będą bali, że nastąpi koniec świata. ++ Czy mam wyprowadzać ich z błędu? - Poniekąd. ++ Będziesz mówił aby przygotowali się na spotkanie z Panem bo chwila jest bliska. I by nie lękali się, ale uniżyli serca. Niech czynią pokutę i żałują za grzechy z całego swego życia a zwłaszcza za zatajone przed spowiednikiem. Niech przepraszają za wszystkie uchybienia wobec Mnie w Przenajświętszym Sakramencie i w Komunii Świętej:) ++ Módlcie się teraz za tych co znajdą się w Prześwietleniu Sumień a nie będą wedle Mej Woli. Może umrzeć wielu młodych ludzi, którzy wzgardzili Bogiem/ piątek, 4 września 2020 30 VIII 2020 - Kończymy przekazy. Dokonasz jeszcze wpisu gdy będzie Krzyż na Niebie. Dam jeszcze Swoje Słowo, chociaż przede wszystkim będzie mówił Krzyż
Jan Radziszewski2020.10.14 23:07
+ Wtorek, 25 sierpnia 2020 Klątwa Boża rzucona na ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Wtorek, 25 sierpnia 15.22 +++ Zapisz dziecko - Rzucisz klątwę w godzinie Miłosierdzia. - Tak Panie Jezu. ++ Ja, Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak) rzucam klątwę Bożą na nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego za wrogie Polsce i Prawdzie, którą jest Chrystus, rozporządzenie dające wysokie nagrody pracownikom sanepidu za wykonywanie kontroli podczas epidemii. + Nie ma to innego celu jak sztuczne utrzymywanie epidemii i premiowanie za karanie, czyli prześladowanie Polaków. ++ Co do maseczek (pomijając inne kwestie) to po kilku minutach noszenia tzw. maseczki ilość dwutlenku węgla między nią a nosem i ustami noszącego ją wzrasta trzykrotnie (trzykrotnie przekracza normę). +Robione było też banalnie proste doświadczenie polegające na tym, że pod maseczkę wkładana była końcówka czujnika dwutlenku węgla, takiego jakiego używa się w prywatnych domach aby uchronić się od zatrucia. Po krótkim czasie noszenia maseczki czujnik taki reaguje alarmem.+++ Nadwyrężony system immunologiczny osób noszących maseczkę sprawi, że na jesieni będą [ Polacy] chorować w większej niż dotąd ilości, a to wobec fałszowania wyników i bazowania na powszechnie znanych już błędach testów, (o czym mówił nawet poprzedni minister zdrowia) będzie przypisywane coronawirusowi COVID –19.+Bezczelność wrogów Polski zwiększa się.+++ O ile Szumowski mógł jeszcze uchodzić za Polaka to Ty kryptożydzie z przybranym kiedyś nazwiskiem „niedzielski” za takiego z wyglądu uchodzić nie możesz i nie chcesz. Wobec tych, wrogich wobec Polski i Polaków zamiarów, które pokazałeś kryptożydzie już na samym początku: + Przeklina Cię Bóg, Amen! + Przeklina Cię Bóg, Amen! + Przeklina Cię Bóg, Amen! +- I tak się stanie. + Potwierdzam to Ja, Jezus Chrystus Król Polski, intronizowany przez Boga Ojca 20 lutego 2020 roku.+++ Strzeż się kryptożydzie szkodzić umiłowanemu przeze Mnie narodowi polskiemu. + Od 1 lipca, Moja Moc sprawiła, że nie chorują na COVID- 19 Polacy i nie będą chorować i umierać. Ale chorują obcokrajowcy, przede wszystkim Ukraińcy. Są najliczebniejsi. ++Twój poprzednik odszedł z ministerstwa w mniej niż miesiąc po rzuceniu klątwy przez mego syna, który jest gniewem Ojca w tym narodzie. +++++ Ty zaś spotkasz się z Bogiem na Sądzie w takim samym czasie. + Jeszcze wcześniej zobaczysz Krzyż na Niebie, który jest głupstwem dla świata a zgorszeniem dla Żydów. + Amen.
Anonim2020.10.14 21:24
Miecz od Wschodu, myślę, że nic mniej niż materiały zebrane przez Maxwell i Epsteina nie dałoby rady.
Anonim2020.10.14 20:34
"Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy" Czy to znaczy, że islamiści ściągnięci przez Merkel zrobią porządek z rewolucją LGBT i masonerią światową kryjącą się za tymi nieszczęsnymi zaślepionymi narzędziami? Na to wskazuje dalszy ciąg: "Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia".
Jakub2020.10.15 6:01
Dotyczy prawdopodobnie Chińczyków, którzy mają pilnować Europy przed najazdem kacapów. A kacapy są synami nienawiści.
opinka2020.10.14 20:23
zwlekacie....czekacie...ignorujecie...a tylko od Ducha Świętego i jego darów zależy opanowanie epidemii...dzielcie się w domach chlebem na pamiątkę Jezusa....bo Duch ma dosyć kupczenia hostiami
BarłógPolanyKeczupemSprzyjaRefleksjomReligijnym2020.10.14 19:51
Babina wylała na siebie i pościel ze trzy keczupy i w biało-czerwonym nastroju wybełkotała program dla Polski za czasów reżimu PiSocjalizmu katolickiego.
Janusz M.2020.10.14 19:49
Ojciec Pio też był mistykiem, też miał wizje, też przepowiadał i co ??? ... W końcu okazało się, że był oszustem !!! Z tą Teresą Neumann będzie tak samo ...
stan2020.10.14 20:06
Co się okazało??? Kto to ogłosił? Janusz M.?
Jan Radziszewski2020.10.14 21:47
Jesteś żydowskim Durakiem który nic nie rozumie, tobie się tylko wydaje że jego zapowiedzi się nie spełniły one właśnie teraz się realizują od kwietnia 2020 tzn od pół roku Apokalipsa trwa w najlepsze Znak bestii Chip gotowy by ci go wszczepić/Ap 13,16-18) tzn PIEKŁO Dla Chazarów i innych żydów gotowe / ba nie tylko także dla głupich polek i polaków służących cezarowi żydów. /J 19,15)
Anonim2020.10.14 19:26
Tylko tych chętnych do pługa jakoś wielu nie widać.
Total Mayhem2020.10.14 19:25
A ja oznajmiam: cały świat będzie mówił po polsku. Co najmniej cały Układ Słoneczny. Teraz redakcja frondelka, której pokrzepiłem serca, rozpocznie starania na rzecz zainicjowania procesu kanonizacyjnego Total Mayhem.
Bianka2020.10.14 18:31
To się wszystko już realizuje.
Piotr2020.10.14 17:54
Katolicy naprawdę sądzą że po śmierci idziemy na wieczność do nieba gdzie żyjemy z bliskimi i aniołkami po wsze czasy? Nie, tak nie jest. Duszyczki wracają w przyszłym wcieleniu na Ziemię albo inną planetę. Reinkarnacja to fakt. Im szybciej to zrozumiecie tym lepiej.
Katecheta2020.10.14 18:22
Katolicy wierzą, że życie człowieka zmienia się ale się nie kończy. Nagrodą dla tych, którzy wypełnili wolę Boga tu na ziemi jest sam Bóg i nowe zadania w wieczności z Nim.
just2020.10.14 19:20
"Piotr" Nie katolicy naprawdę sądzą że po śmierci nie idziemy na wieczność do nieba gdzie żyjemy z bliskimi i aniołkami po wsze czasy? Tak! tak jest. Duszyczki nie wracają w przyszłym wcieleniu na Ziemię albo inną planetę. Reinkarnacji niema. Im szybciej to zrozumiecie tym lepiej.
Piotr2020.10.14 19:52
Reinkarnacji nie ma? Naprawdę? No to popatrz. Mamy dwoje małych dzieci. Jedno dziecko jest szczęśliwe, zdrowe i ma bogatych rodziców. Drugie dziecko choruje na nowotwór i umiera. Czy twoim zdaniem Bóg może być aż tak niesprawiedliwy? Przecież to chore dziecko ani nie paliło papierosów, ani nie grzeszyło, ani nikomu krzywdy nie zrobiło. Więc o co tutaj chodzi? Tutaj jest zawarta jakaś wielka tajemnica. Dlaczego to dziecko umarło na nowotwór? Pomyśl o tym. A dojdziesz do wniosku że za tą tajemnicą ludzkiego cierpienia stoi istnienie reinkarnacji. Dusza wciela się ponownie. Pozdrawiam.
Piotr2020.10.14 20:01
Dr Jim Tucker z Uniwersytetu Virginia w USA bada przypadki dzieci które pamiętają swoje poprzednie życie. Reinkarnacja istnieje.
Piotr2020.10.14 20:04
Dziecko pamięta swoje poprzednie wcielenie. Rodzice oniemieli. Przedziwna historia spotkała pewną rodzinę z Wielkiej Brytanii. Odkąd tylko ich córeczka Sally nauczyła się mówić, opowiadała na swój temat historie wprawiające w osłupienie. Dziecko przez lata twierdziło, że jest chłopcem i że pamięta, jak wyglądają jego prawdziwi rodzice. Na początku rodzina podchodziła do sprawy z uśmiechem. Rodzice myśleli, że dziewczynka jest po prostu bardzo pomysłowym dzieckiem. Jednak Sally coraz częściej opowiadała tę samą historię wzbogaconą o rozmaite detale, które dodawały opowieści wiarygodności. Dziewczynka upierała się, że naprawdę ma na imię Joseph, a jej rodzice Anna i Richard nie są jej prawdziwymi rodzicami. Powoli sytuacja przestawała być zabawna. Dziecko upierało się również, że nie mieszka tam, gdzie powinno, i że jego prawdziwy dom jest gdzieś nad morzem. Rodzice przyznają, że ich córka niejednokrotnie pytała o statki, mimo że nigdy w życiu nie zabrali jej na wybrzeże. Poza tym Sally była pewna, że ma braci, podczas gdy w rzeczywistości była jedynaczką.
Anonim2020.10.14 20:10
Jak będziesz tak uważał i się nie nawrócisz aż do śmierci, to zreinkarnuje Cię sam szatan - ze sługi na wiecznego męczennika szatańskiej nienawiści.
Karol2020.10.14 20:27
Niemcy już buty czyszczą Arabom , Stracili już Berlin --Frankfurt nad Menem --Stugard i innne miasta ==AMEN==
Jan Radziszewski2020.10.14 22:01
głupim durakiem jesteś nie ma żadnej Reinkarnacji dusze się nie wcielają chyba że Bóg dopuści na daną osobę opętanie demoniczne i tak w zasadzie Judasz i inni wielcy potępieńcy Np Neron itp., się ujawnia w czasie Egzorcyzmów w towarzystwie innych diabłów cheruba Belzebuba cheruba Lucyfera Mefista ect.
Mt 24-252020.10.14 17:52
Sąd Ostateczny 31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
rebeliant2020.10.14 18:20
A mi wystarczy jak każdy pokrzywdzony da po ryju swojemu oprawcy. A gdzie tam ! - wystarczy, że każdy będzie stać przed szansą na wyrównanie rachunków. Przebaczenia będą się mnożyć jak króliki - ile w tym miłości.
rebeliant2020.10.14 18:23
I po to właśnie ja zostałem powołany, aby żaden fiutek nie poszedł na mękę wieczną, ale zatrzymał się na w miejscu, które sam wyznaczył swoimi czynami. Dla mnie nikt nie jest wart piekła, ale indywidualnych "ciosów".
Uśmiech2020.10.14 19:23
Oj! zostałeś powołany jako kto?
rebeliant2020.10.14 19:56
Niech ci to będzie zakryte aż przyjdzie na to odpowiedni moment.
Uśmiech2020.10.14 20:20
A! samozwaniec
rebeliant2020.10.14 20:45
To co się wydaje głupstwem u Boga przewyższa mądrości teologiczne.
Uśmiech2020.10.14 21:07
Toś Pan jest mędrzec?
rebeliant2020.10.15 0:26
Wszechrzecz składa się z poszczególnych elementów/bytów i one nie są ani mądre ani głupie. One po prostu są i mogą posłużyć do rozmaitych doświadczeń.
RAMON2020.10.15 8:20
a to ci dopiero wywód samozwańca!
Anonim2020.10.14 20:15
Prawdopodobnie sam nick mówi, do czego jest powołany. Zło nie potrafi budować, umie tylko niszczyć.
rebeliant2020.10.14 20:18
Ponoszenie konsekwencji nie jest takie złe.
rebeliant2020.10.14 17:43
No tak się kończy picie barszczu na leżąco.
RAMON2020.10.14 19:24
nie tylko jesteś barszcz ale i burak! mam na myśli buraka czerwonego nie cukrowego!
rebeliant2020.10.14 20:00
Dlatego tak szybko rozpoznałem, że na tym zdjęciu doszło do zachłyśnięcia się barszczem - popijanym na leżąco !!! kurvva jego mać ! Przy stole się pije !
Ramon2020.10.14 20:22
Oj! biedny buraczku czerwony!
rebeliant2020.10.14 20:29
Widzisz jak ci burak w grzdylu stanął !
Ramon2020.10.14 21:09
no cóż burak zawsze burakiem będzie!
rebeliant2020.10.14 22:16
Ważne by zatkać prosiakowi ryja.
Ramon2020.10.14 23:46
Widocznie sam o sobie piszesz ,bo ja czerwonych buraków nie jadam ha ha
rebeliant2020.10.15 0:28
Ale zobacz, że na 1,5 godziny cie ten burak zapchał. I to się liczy.
Ramon2020.10.15 2:16
Ale z Ciebie wyszedł sok z buraka
rebeliant2020.10.15 11:29
Żeś go wypił i ulżyło na kiszce stolcowej...
RAMON2020.10.15 14:36
widać że mówisz wulgarnym czerwonym językiem jak za Stalina! ha ha ha
Tłumacz z Neumann2020.10.14 17:18
Temu, kto to poprzednio tłumaczył, się pomyliło. "W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa" - miało być "W języku PiS będą głoszone najbardziej idiotyczne prawa".
jest Fronda? Jest środa? Jest LOLcontent2020.10.14 16:26
Taka sama oszustka jak Marta Robin, której dzisiaj tak się wstydzicie: https://pl.aleteia.org/2020/10/13/marta-robin-oskarzona-o-mistyczne-oszustwo-analiza/
Anonim2020.10.14 20:17
Wiarygodne źródło - ateista.... i wszystko jasne, skąd nienawistnicy Boga czerpią wiedzę!
... w życiu nawet nie stałeś.2020.10.14 20:55
"Od chwili powołania portalu do życia w 2013 roku projekt wspierany jest przez – utworzoną w Rzymie w 2011 roku i mającą na celu promowanie obecności Kościoła w mediach – Fondation pour l’Évangélisation par les Médias (Fundację na rzecz Ewangelizacji przez Media), której przewodniczy obecnie Jego Najjaśniejsza Wysokość Michał Książę Liechtensteinu." https://pl.aleteia.org/o-nas/
Anonim2020.10.14 16:25
Piękne i niosące ducha słowa. Raduje się serce kiedy człek to czyta - oczywiście człek, który mimo świadomości swej grzeszności i słabości - kocha Pana Jezusa i żałuje, że go obrażał w życiu grzechami. Bedzie dobrze!
Ja, Szatan2020.10.14 16:20
ANEKS DO INSTRUKCJI DLA MOICH WIERNYCH PACHOŁKÓW – pogrobowców faryzeuszy, czcicieli trupa Lenina, wyznawców masonów i brukselskich neomarksistów, którzy w amoku szaleją na Frondzie: „katolicka kretynizacja polski”, „Po 11…”, „Natalja Siwiec”, „Polak Ateista Dumny Gej”, „Maria Błaszczyk”, „Klejnot Nilu” i wielu innych z tej samej szajki ***** Doceniam waszą aktywność, poświęcony (stracony?) czas, wasze nędzne wypociny oraz pretendujące do śmiesznych, a w istocie głupkowate komentarze na forum Frondy. Niestety, nie zauważyłem, by ktokolwiek się tym przejmował. Nie zyskaliście mi ani jednej duszy! Ale dla was, durnie, piekło zawsze stoi otworem. Do zobaczenia zatem! ***** (–) Szatan, strącony z Nieba ex-cherubin, „Non serviam!”