Jego dewizą biskupią były słowa: "Oboedientia et pax" (Posłuszeństwo i pokój). Odezwę w związku ze śmiercią śp. bp. Gerarda Kusza wystosował biskup gliwicki Jan Kopiec.

Śp. Bp Kusz był pierwszym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej. Wcześniej był związany z diecezją opolską i pełnił posługę biskupa pomocniczego tej diecezji. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski.

O jego śmierci poinformował „Gość Niedzielny”.

„Wraz z powstaniem diecezji gliwickiej 25 marca 1992 roku został jej pierwszym biskupem pomocniczym. Pełnił funkcję wikariusza generalnego i przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej” - informuje „Gość Niedzielny”.

Święć Panie nad jego duszą.

 

mp/gosc niedzielny