W skład powołanej przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego weszło 21 osób. Sam Jaruzelski stanął na jej czele, a WRON była oficjalnie administratorem stanu wojennego, chociaż tak naprawdę była ciałem fasadowym.

- Najważniejsze decyzje w okresie stanu wojennego podejmowała nieformalna grupa wojskowych oraz członków partii nazywana dyrektoriatem. W jej skład obok gen. Jaruzelskiego wchodzili: gen. Florian Siwicki (wiceminister obrony narodowej), gen. Czesław Kiszczak (minister spraw wewnętrznych), gen. MO Mirosław Milewski (sekretarz KC), Mieczysław F. - czytamy na portalu dzieje.pl

Rakowski (wicepremier), Kazimierz Barcikowski (sekretarz KC) i Stefan Olszowski (sekretarz KC).

mp/dzieje.pl