„Coś bardzo poważnego wydarzyło się w czasie specjalnego zgromadzenia synodu biskupów do spraw regionu Amazonki. Wprowadzono do Bazyliki św. Piotra bożka – figurkę demonicznej siły” – powiedział kard. Burke. Amerykański hierarcha udzielił 8 XII wywiadu francuskiej stacji telewizyjnej TVLibertés, w którym wsparł wezwanie do modlitwy w dniu 12 XII i zadośćuczynienia za bałwochwalczy kult Pachamamy, do którego doszło w czasie synodu amazońskiego.

 

Kontynuując wątek Pachamamy, kardynał powiedział: „Konieczne zatem jest zadośćuczynienie, a także modlitwy, aby diaboliczne siły, które weszły wraz z tym bożkiem, zostały przezwyciężone dzięki łasce Bożej, dzięki Chrystusowi, który chce, aby Bazylika św. Piotra została oczyszczona z tego świętokradczego uczynku, do jakiego doszło w czasie synodu”.

12 XII obchodzone jest święto Matki Bożej z Guadalupe, Cesarzowej obu Ameryk. Francuscy katolicy wezwali do modlitwy i zadośćuczynienia właśnie w tym dniu nie bez przyczyny. Figurka Pachamamy, która przedstawia nagie ciężarne bóstwo jest „bałwochwalczą parodią” wizerunku Matki Bożej, który otrzymał św. Juan Diego w 1531 roku. Wizerunek ciężarnej Matki Bożej jest bogaty w symbolikę zrozumiałą dla rdzennej ludności, ale odmienny od okrutnych, krwi żądnych bóstw azteckich, którym składano ofiary z ludzi.

Zawołaniem francuskiej inicjatywy jest hasło: „Wyrzućmy duchowo Pachamamy do Tybru”. Akcję poparł zarówno Alexander Tchugguel, słynny „złodziej” figurek azteckiego bóstwa, jak i biskup Athanasius Schneider. Katolików wzywa się do odmówienia pięciu dziesiątek Różańca 12 XII w zależności od możliwości w kościołach, kaplicach, miejscach publicznych lub w domu.

Kard. Burke poparł pomysł zaangażowania się w akcję nie tylko świeckich, ale i kardynałów, biskupów oraz księży: „Wszyscy powinni się modlić i dokonać aktu zadośćuczynienia za wywołany skandal, szczególnie dlatego, że tym uczynkiem obrażono Boga”.

jjf/LifeSiteNews.com