18.09.17, 19:30Screenshot YouTube

Kaczyński: Holocaust był arcyzbrodnią, wyrazem najskrajniejszego zła

„Holocaust był arcyzbrodnią, wyrazem najskrajniejszego zła. Był wyrazem skrajnego zła, które w historii pojawiało się wielokrotnie, ale w XX w. pokazało swoje najstraszliwszą twarz.” - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w przemówieniu, któe wygłosił podczas wręczania odznaczeń im. Antoniny i Jana Żabińskich Polakom, którzy ratowali życie Żydom podczas II wojny światowej.

Kaczyński dodał:

Skrajnemu złu przeciwstawiło się coś, co można określić jako skrajne dobro, jako bohaterstwo najwyższej próby, które nie cofało się przed ryzykiem śmierci”.

Zaznaczył również, czym jest owa odmiana antysemityzmu:

Antysemityzm, którzy dzisiaj istnieje przybiera inne formy niż kiedyś. Dzisiaj antysemityzm bardzo często przejawia się jako wrogość wobec Państwa Izrael, jest ona charakterystyczna dla lewicy i innych sił funkcjonujących w Europie”.

Prezes PiS podkreślił także:

Ci, którzy pamiętają o ofiarach holokaustu i o osobach, które ratowały ludzi przed Holokaustem, to ci, którzy są, byli i będą zapamiętani jako czołówka, jako najdzielniejsi z dzielnych. Chwała im za to, chciałbym powiedzieć, że chylę przed nimi czoła”.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl