Egzorcysta przestrzega przed wiarą w fałszywe objawienia - zdjęcie
18.01.19, 11:30

Egzorcysta przestrzega przed wiarą w fałszywe objawienia

11

Na łamach styczniowego numeru miesięcznika „Egzorcysta” ks. prof. Marek Chmielewski przestrzega przed wiarą w fałszywe objawienia. Wśród objawień prywatnych wiele jest fałszywych. W latach 1900-1973 miało miejsce 295 rzekomych objawień prywatnych, od 1973 do 1988 roku 41, od 1988 aż 200.

 

Na przestrzeni wieków Kościół katolicki uznał tylko 14 objawień prywatnych (co świadczy jaki mały jest odsetek prawdziwych objawień wśród fałszywych). Pierwszym były objawienia z Guadalupe w Meksyku w 1531, ostanie w Kibeho w Rwandzie w 1981 roku. Jedynym uznanym przez Kościół polskim objawieniem prywatnym były objawienia w Gietrzwałdzie w 1877 roku w zaborze pruskim, gdzie Matka Boska przekazała przesłanie w języku polskim. Najbardziej znane są objawienia w Fatimie i w Lourdes.

Kryteria uznawania objawień przez Kościół są jednoznaczne. Instrukcja wydana przez Kongregacje Nauki Wiary z 1978 roku i zatwierdzona śmiercią przez papieża Pawła VI jednoznacznie stwierdza, że prawdziwość objawień prywatnych bada i stwierdza nie kto inny jak biskup miejsca. Celem badania przeprowadzonego przez biskupa miejsca jest ustalenie zgodności przesłania z nauczaniem Kościoła oraz moralności i pobożności wizjonera. Objawienie prywatne jest fałszywe, gdy jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła, a wizjonerzy są zlaicyzowanymi grzesznikami. Niestety wielu świeckich i duchownych wbrew nauczaniu Kościoła propaguje fałszywe objawienia sprzeczne z katolickim nauczaniem.

Watykan nie może, zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, odbierać kompetencji do badania prawdziwości objawień prywatnych miejscowemu biskupowi. Papież nie zajmuje się stwierdzaniem prawdziwości objawień prywatnych. Herezją są więc twierdzenia, że jakieś objawienie prywatne uznane przez biskupa miejsca za fałszywe, ma być badane przez Watykan.

Warto pamiętać, że katolik, nie mogąc uznawać objawień prywatnych uznanych za fałszywe przez biskupa miejsca, nie musi uznawać prawdziwych objawień prywatnych – grzechem nie jest brak wiary np. w objawienia w Fatimie. Tylko „Objawienie publiczne ma niepodważalny charakter” i tylko w nie musimy bezkrytycznie wierzyć. Prawdziwe „prywatne objawienia nie wnoszą niczego do niezmiennego Objawienia publicznego, lecz stanowią jedynie pomoc w jego przyjęciu, zrozumieniu i zachowaniu”. Prawdziwe objawienia prywatne nie mają „mocy zobowiązującej […] nie można nikomu nakazać przyjęcia ich treści”. Nakazane jest przyjecie się tylko Objawienia publicznego.

Objawienie publiczne Bóg przekazał nam w Tradycji i Piśmie Świętym (będącym częścią Tradycji) – herezją jest redukowanie Objawienia publicznego do Pisma Świętego (jak to robią protestanci, którzy nie zostaną zbawieni, bo nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim). Subiektywna lektura Pisma Świętego, z racji na wieloznaczność tekstów biblijnych, może w nas zrodzić herezje, przed którymi broni nas nauczanie katolickie i urząd nauczycielski Kościoła katolickiego (mający niezbędny dla naszego zbawienia monopol na interpretacje Pisma Świętego, tak by Pismo Święte nie było odczytywane błędnie, tak jak to robią protestanci).

W Objawieniu publicznym Bóg objawia Siebie i swoją zbawczą wolę. Pośrednikiem i pełnią Objawienia publicznego jest Jezus Chrystus. „Jezus potwierdził i wypełnił swoim słowem oraz czynem” to „co zostało pod natchnieniem Ducha Świętego zapisane na kartach Starego Testamentu”.

Nie ma innego Objawienia publicznego prócz tego w nauczaniu Kościoła katolickiego. Inne rzekome objawienia aspirujące do bycia objawieniami publicznymi sieją zamęt i służą złemu. Liczne pseudo objawienia są często wynikiem zaburzeń psychicznych bądź ludowej pobożności, pychy, chciwości, podszeptów diabelskich (wizjoner może nie być świadomy, że jest narzędziem w rękach diabła).

„Objawienia prywatne, jeśli naprawdę mają charakter nadprzyrodzony, udzielane są poszczególnym osobom, często dla ich osobistego duchowo-moralnego dobra […] czy dla zachęty, pobudzenia lub napomnienia innych odnośnie do tego, co jest zawarte w Objawieniu publicznym”

Wśród nachalnie promowanych w środowiskach katolickich, przez osoby nieodpowiedzialne, pseudo objawień wiele jest banalnych, dziwacznych, sensacyjnych, sprzecznych z nauczaniem katolickim i zdrowym rozsądkiem. Fani prywatnych pseudo objawień często doskonale znają ich treść i równocześnie są ignorantami w kwestii nauczania katolickiego. Niestety braknie dziś inkwizytorów, którzy pacyfikowaliby, stanowiące zagrożenie dla naszej wiary, wszelkie herezje kolportowane wśród katolików.

Jan Bodakowski

Komentarze (11):

AaaKaminski2019.01.21 14:27
Skąd wiadomo, które objawienia są fałszywymi? Osobiście ręguję na słowo "objawienie" w ten sosób: :)
Jan Radziszewski2019.01.19 5:32
Adam + Co materacem jesteś! + expert się znalazł Sąd Ostateczny blisko + nawet nie upłynie 3337 dni do Oczyszczenia świata w Potopie ognia i siarki (Łk 17,26-30) pewnie diabły w tym ogniu do piekła cię wezmą wraz Satanistami + . Antychryst Antonio Tajani syn Bp i hebrajskiej zakonnicy - stąd żyd postarają się byś w nim był Ha ha Ha ! por /Ap 13,1 nn a skutek Ap 14,9-10 ; 20,15)
Jan Radziszewski2019.01.19 5:28
Adam - Co materacem jesteś! + expert się znalazł Sąd Ostateczny blisko + nawet nie upłynie 3337 dni do Oczyszczenia świata w Potopie ognia i siarki (Łk 17,26-30) i pewnie diabły w tym ogniu do piekła cię wezmą wraz Satanistami + Antychryst Antonio Tajani syn Bp i hebrajskiej zakonnicy - stąd żyd postarają się byś w nim był Ha ha Ha ! /Ap 13,1 nn Ap 14,9-11)
Jan Radziszewski2019.01.19 5:11
Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata czwartek, 17 stycznia 2019 16 I dokończenie - Zmyłka złego, 17 I 2019 Jeszcze o inscenizacji śmierci Adamowicza i rzeczach związanych. Chandra. Środa, 16 stycznia (...) Czwartek, 17 stycznia Po pierwszej w nocy. - Dziękuję za wszystko Panie Jezu. - Niepokoisz się, dziecko, Oławą. Cóż na Medjugorje jest też dużo „dowodów”, że jest nieprawdziwe. I na Garabandal. I na Oławę też. Jak powiedziałem Oława została zniszczona przez pasterzy służących dwóm panom i także kapłanów im służącym. - Byłoby dziwne gdyby Rwanda dostała prawdziwe objawienia Maryjne na początku lat 80- tych, Jugosławia Medjugorje, <nieczyt. zapis. sł.. C. P > i inne. A Polska naród wybrany fałszywe. " oj bardzo biedny jest teraz X kard Gulbinowicz i jego Bp i X za utrącenie Objawień NMP w Oławie + pewnie w radościach piekielnych cezara żydów /J 19,15) się obecnie radują !!! Może X Bp i wierni KK w Polsce pamiętają co w czasie głoszenia Ewangelii się u żydów działo? jest przyczyna to i skutek również +++ przecież do piekła wpadli żydzi tj Arcykapłani Annasz i Kajfasz wraz z swym gronem wybrańców żydowskich i już 2000 lat są w nim a cała wieczność przed nimi
athos2019.01.18 21:52
Dla kogo red. Bodakowski pisze takie gnioty? Dla ludzi myślących i znających naukę Kościoła katolickiego z pewnością nie. Dla niego nic nierobienie, tzw. święty spokój jest lepszy niż robienie czegokolwiek, by pogłębić swoją wiarę. Powiada, że nie musimy wierzyć w treść objawień fatimskich. Pewnie, że nie musimy. Nie musimy się przejmować tym, że Matka Boża pokazała dzieciom rzeczywistość piekła, bo obecnie w Kościele nikt nie usłyszy ani słowa o piekle. O nim w ogóle nie mówi się na niedzielnych kazaniach. Więc proste, skoro księża nie mówią o piekle, to piekła nie ma, i nie będzie nam Matka Boża mówiła, że jest. Takie jest przesłanie red. Bodakowskiego.
Michał2019.01.18 12:05
Instrukcja z 1978 zatwierdzona śmiercią przez papieża Pawła VI ?? Pierwsze słyszę,żeby instrukcje Kongregacji Watykańskiej musiałyby być potwierdzone śmiercią papieża.Poza tym p.J. Bodakowski pisze to co mówi KK na temat tzw. objawień prywatnych.Zresztą i te zatwierdzone nie należą do depozytu naszej wiary i katolik nie ma obowiązku w nie wierzyć.Najistotniejsze jest napisane w ostatnim akapicie( bo czasem tacy robią pośmiewisko z naszej wiary katolickiej)
anonim2019.01.18 11:58
sekciarskie idiotyzmy
adam2019.01.18 11:55
Taka jedna panienka od Natanka ( ks.) ma objawienia właściwie codziennie..!
Michał2019.01.18 12:09
na każde zawołanie; gdyż ma stałe łącze z niebem 😄
Michał2019.01.18 12:11
na każde zawołanie,gdyż ma stałe łącze z niebem...
Jan Radziszewski2019.01.19 5:21
Co materacem jesteś! + expert się znalazł Sąd Ostateczny blisko + nawet nie upłynie 3337 dni do Oczyszczenia świata w Potopie ognia i siarki (Łk 17,26-30) i pewnie diabły w tym ogniu do piekła cię wezmą wraz Satanistami + j. Antychryst Antonio Tajani syn Bp i hebrajskiej zakonnicy - stąd żyd postarają się byś w nim był Ha ha Ha !