Modlitwa matki

O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez mi­łość świętej Rity spójrz na mnie pono­szącą słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o Matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Sy­nem. Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci. Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu! Ufor­muj moje serce na podobieństwo Twoje­go serca i spraw, aby moje dzieci widzia­ły we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała nauczyć je kochania Ciebie i słu­żenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego proszę Cię, Królowo Świętych, abyś otoczyła je opie­ką świętej Rity z Cascia. Amen.

Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa za dzieci

O Boże,
dziękujemy Ci za dzieci,
które nam dałeś i powierzyłeś opiece.
Ponosimy odpowiedzialność i trud,
które na nas spoczywają, by pomóc im dorosnąć
jako osobom wolnym i odpowiedzialnym,
i dojrzewać w wierze,
którą wybraliśmy dla nich w dniu chrztu.
Prowadź ich światłem Twojego ducha,
aby mogli odnaleźć przeznaczenie,
które im wyznaczyłeś,
i byli gotowi do ofiarowania siebie i swojej miłości.
Pozwól nam im pomagać.

Modlitwa rodziców za dzieci

Tobie, Boże, dawco życia, polecamy nasze dzieci, które są naszą dumą i radością. Prosimy Cię, Panie, aby nigdy nie straciły łaski wiary, którą wlałeś w ich serca na chrzcie świętym. Niech z Twoją pomocą ją rozwijają. Niech nauka nie oddali ich od Ciebie, ale niech będzie dla nich poszukiwaniem prawdy i zdobywaniem odpowiednich umiejętności, by mogły uczciwie zarabiać na życie i swoją pracą dobrze służyć innym ludziom. Niech nasze dzieci zawsze pamiętają, że talenty i zdolności, którymi je obdarzyłeś są po to, aby rozwijały je i wykorzystywały, służąc Tobie i ludziom.

Panie Boże, wiemy, że wychowując nasze dzieci popełnimy wiele błędów. Pewnie już nie raz zawiedliśmy je i być może jeszcze wiele razy je zawiedziemy. Czasem brakuje nam siły i cierpliwości, podejmujemy złe decyzje. Czasami nasza miłość do dzieci wydaje się słabsza. Wlej wtedy w nasze serca swoją miłość, która naprawi wszystkie nasze błędy.


kz/rodzina.wiara.pl