W diecezji Parramatta na wschodzie Australii mają miejsce ciągłe protesty oraz apele do Watykanu o usunięcie lokalnego biskupa, który otwarcie promuje homoseksualizm i związane z tym ruchy społeczne oraz ideologię gender.

Spór toczy się pomiędzy wiernymi diecezji a jej biskupem Long Văn Nguyễn'em. Sprawa trafiła do Stolicy Apostolskiej za sprawą petycji skierowanej przez wiernych, w której ci domagają się odwołania hierarchy.

Nadawcy petycji twierdzą, że trafiła już ona do Watykanu 27 kwietnia. 3 maja Stolica Apostolska poinformowała, że dokument nie trafił jeszcze do adresata tj. do Kongregacji Nauki Wiary.

Spór spowodowanym jest jawnym wspieraniem przez biskupa ruchów społeczych związanych z homoseksualizmem oraz ideologii gender. Biskup ponadto ma otwarcie angażowac się w walkę z takimi zjawiskami jak "transfobia" czy "homofobia".

Napięcie pomiędzy biskupem i wiernymi nieustannie wzrasta od 2018 roku. Wtedy hierarcha wspólnie z organizacją "tęczowych katolików" (Rainbow Catholics InterAgency for Ministry) zorganizował konferencję, której tematem była "wiara, seksualność, tożsamość płciowa i status interseksualny" oraz "zakończenia homofobii, bifobii, transofobii, napiętnowania interseksualności w naszym kościele i w naszych społecznościach, w których występują dyskryminacja, wykluczenie i uprzedzenia".

Wierni wystosowali już kilka petycji przeciwko biskupowi.

- Modlimy się teraz, aby Kongregacja Nauki Wiary pomogła nam ocalić naszą diecezję, dzieci, seminarzystów, duchowieństwo i wiernych przed pogwałceniem doktryny ze szkodą dla naszych dusz i zastąpić tych dwóch przywódców tradycyjnym i szanującym katechizm dobrym pasterzem – powiedziała Bernadette Ching, organizatorka pierwszej petycji.

jkg/ncregister