Pamięć o Stanisławie Witku - Działaczu Solidarności, wspierającym siłę polskiej oświaty

Stanisław Witek był niezwykle zaangażowanym członkiem "Solidarności", związanym z ruchem od samego jego początku w 1980 roku. Przez lata pracował jako wychowawca i nauczyciel historii, oddając się służbie społecznej i edukacyjnej. Jego aktywność w Komitecie Założycielskim "S" pracowników Oświaty i Wychowania oraz udział w podziemnych akcjach podczas stanu wojennego, świadczyły o jego niezłomnym dążeniu do wolności i prawdy.

Localne struktury Prawa i Sprawiedliwości przekazały kondolencje Elżbiecie Witek i rodzinie zmarłego, wyrażając głębokie współczucie z powodu straty. Stanisław Witek był nie tylko aktywnym działaczem, ale także odznaczonym bohaterem, uhonorowanym Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności za swoją niezłomną postawę i poświęcenie dla wartości, w które wierzył.

Jego wkład w walkę o demokrację i wolność nie zostanie zapomniany, a jego działania stanowić będą inspirację dla kolejnych pokoleń. Pamiętajmy o Stanisławie Witku jako o człowieku, który oddał wiele dla dobra społeczeństwa i który pozostawił trwały ślad w historii naszej ojczyzny.