Portal wPolityce.pl dotarł do maila skierowanego przez MKiDN do wszystkich podległych mu instytucji, w którym pyta o kapelanów pracujących w polskiej kulturze.

- „Szanowni Państwo, w ślad za Ministerstwem Finansów i Departamentem Finansowym MKiDN, Departament Narodowych Instytucji Kultury zwraca się z pilną prośbą o przekazanie informacji na temat tego, czy w Państwa Instytucji zatrudnieni są kapelani, jeśli zaś tak, to w jakiej liczbie, jakie było ich wynagrodzenie, jaki był miesięczny i roczny koszt w zakresie uposażenia kapelanów finansowany z budżetu państwa”

- czytamy.

Wedle informacji wPolityce.pl, „Sienkiewicz na polecenie Tuska chce rugować kapelanów z polskiej kultury”.