CNN podaje, że celem programu jest dostarczenie energii do ukraińskich szpitali, szkół, stacji wodociągowych, ośrodków opieki i innych ważnych instytucji.

- „Parlament Europejski i UE wykazały niezwykłą solidarność z Ukrainą na frontach humanitarnym, wojskowym i finansowym. Obecnie Ukraina potrzebuje praktycznego wsparcia, aby przetrwać zimę. Wzywam wszystkie miasta, miasteczka i regiony w całej Europie do przyłączenia się do kampanii Generatorów Nadziei

- powiedziała szefowa Parlamentu Europejskiego na konferencji prasowej.

Po wczorajszym ostrzale Ukrainy władze zdecydowało o awaryjnym wyłączeniu prądu we wszystkich regionach na 24 godziny. Przerwom w dostawach prądu towarzyszą problemy z dostępem do wody.