Związki terroryzmu islamskiego... z marksizmem - zdjęcie
25.10.19, 07:15

Związki terroryzmu islamskiego... z marksizmem

4

Choć „religia pokoju”, za jaką podaje się islam, jest kojarzona od samych swoich początków z przemocą i wojną, to nie wszystkie formy współczesnego islamskiego terroryzmu czy myśli mają swoje źródła w tradycji teologicznej tej religii. James Baresel zauważa na łamach Church Militant, że niektóre formy stosowanej przez islamistów przemocy są nowe. Do takich należą na przykład samobójcze ataki bombowe.

Autor wskazuje zatem na związki pomiędzy współczesnym islamskim terroryzmem a ideologiami lewicowymi. Podkreśla jednak, że należy dokonać dwa rozróżnienia: 1) pomiędzy organizacjami świeckimi zdominowanymi przez ludzi, którzy przypadkiem są muzułmanami, a organizacjami deklarującymi swą religijną naturę; 2) a wśród tych drugich pomiędzy organizacjami, które są wierne „czystemu tradycyjnemu islamowi”, a tymi, które dokonują syntezy elementów islamu i ideologii lewicowych.

Jeśli chodzi o organizacje o świeckim charakterze, do takich należy Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która w różnych momentach była wspierana przez Związek Sowiecki, a także partyzantkę komunistyczną z Ameryki Łacińskiej.

W przypadku islamskich ruchów i organizacji religijnych, Chomeini krytykował państwo świeckie, ale opowiadał się za gospodarką socjalistyczną. Podobnie fundamentalista Sajjid Kutb wspierał lewicowe idee Zachodu, a jego myśl nazywano „anarcho-islamem”.

Postępowy islamski myśliciel, który jednak wywarł wpływ na „niektórych z najbardziej agresywnych i brutalnych orędowników nowoczesnego rządu islamskiego”, to Amin al-Khuli, który postulował czytanie Koranu jako zasadniczo dzieła literackiego, co spotkało się z potępieniem ortodoksów.

Baresel zauważa też podobieństwa między zwolennikami teologii wyzwolenia a niektórymi agresywnymi ugrupowaniami islamskimi. Choć dzieli ich stosunek to feminizmu i patriarchatu, to jednak łączy sprzeciw wobec „imperializmu” oraz stosunek do społecznej i gospodarczej transformacji o charakterze lewicowym.

jjf/ChurchMilitant.com

Komentarze (4):

Manta2019.10.25 9:45
A katolicyzm ma zwiazek z faszyzmem,bo KK pomagał po II wojnie zbrodniarzom niemieckim w ucieczce i uniknięciu kary. Wstyd i hańba
Dam2019.10.25 11:20
To akurat byłby przykład na związek z nazizmem. Z faszyzmem ma taki związek, że KK blisko współpracował zarówno z Franco (Hiszpania), jak i z Mussolinim (Włochy). Od tego drugiego dostali nawet teren pod Watykan.
JONASIK2019.10.25 7:37
Islam to ma bardziej związek z chrzescijaństwem ... muzułmanie nawet uznają swą religię za kontynuację wcześniejszych religii monoteistycznych, judaizmu i chrześcijaństwa. Utrzymują, że ich wiara naprawia zniekształcenia, jakie do pierwotnej wiary w jedynego Boga objawionej Abrahamowi wprowadzili Żydzi i chrześcijanie. Głównym ich błędem ma być odejście od ścisłego monoteizmu: w judaizmie to nadmierna antropomorfizacja Boga a w chrześcijaństwie koncepcja Trójcy Świętej.
Bill2019.11.10 10:26
A kretyni nie posiadający wiedzy o religiach minusują.