W Radzie Najwyższej Ukrainy został zarejestrowany prezydencki projekt ustawy o objęciu procedurą lustracyjną urzędników na najwyższych stanowiskach państwowych m.in. prezydenta, ministrów, deputowanych ludowych i in., którzy piastowali je od 23 lutego 2014 do 19 maja 2019 roku, oraz tych, którzy nie zostali z własnej woli w tym okresie zwolnieni ze stanowisk.

Zgodnie z projektem ustawy lustracja ma dotyczyć też przewodniczącego Rady Najwyższej, jego zastępców, premiera, wicepremierów, szefów ich kancelarii, a także prezesa Narodowego Banku Ukrainy, przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego, przewodniczącego Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, przewodniczącego Państwowego Komitetu ds. Telewizji i Radiofonii, ich zastępców, przewodniczących i członków komisji nadzorującej rynek papierów wartościowych i usług finansowych.

Ponadto lustracja obejmie prokuratora generalnego, przewodniczącego Służby Bezpieczeństwa, przewodniczącego Służby Wywiadu Zagranicznego, szefa Zarządu Ochrony Państwa, szefa centralnego organu wykonawczego, który zapewnia tworzenie i wdrażanie polityki podatkowej i celnej państwa, policji podatkowej, szefa centralnego organu wykonawczego, który zapewnia tworzenie i realizację polityki państwa w dziedzinie ochrony ludności, i ich zastępców.

Dalej, procedurze lustracyjnej podlegaliby sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz jego zastępcy; szef administracji prezydenckiej, szef departamentu spraw państwowych, szef sekretariatu gabinetu ministrów, rzecznik rządowy ds. polityki antykorupcyjnej i jego zastępcy, członkowie Wyższej Rady Sprawiedliwości i Wyższej Rady Sądownictwa (z wyjątkiem Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy), członkowie Wyższej Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów Ukrainy, przewodniczący Państwowej Administracji Sądowej Ukrainy i jego zastępcy, a także szefa Sztabu Generalnego – głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy oraz urzędników Państwowego Przedsiębiorstwa Zbrojeniowego „Ukroboronprom”

Lustracja miałaby także objąć przedstawicieli tych urzędów i instytucji wszystkich szczebli terenowych.

W nocie wyjaśniającej do dokumentu stwierdzono, że ​​„dziś kwestia lustracji na Ukrainie to nie tylko kwestia przywrócenia zaufania publicznego do władzy państwowej, ale także kwestia bezpieczeństwa państwa”.

Źródło: Kresy24.pl