Jak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Kultury projektu ustawy o powszechnej ustawie abonamentowej, będzie ona kosztować każdego Polaka maksymalnie 8 złotych.

Opłata abonamentowa ma wynosić od 6 do 8 złotych od osoby i będzie ściągana w ramach podatku PIT lub KRUS. To sprawi, że ściągalność opłaty będzie bardzo prosta.

Podział środków z opłaty między media publiczne i Polską Agencję Prasową będzie ustalany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Maksymalna kwota, jaką mogą zostać zasilone media publiczne to 3 miliardy złotych. Kwestia ta jest regulowana przez przepisy unijne. Dlatego też stawka pobierana od podatników nie może przekraczać określonego poziomu, tak aby suma wpłat nie była wyższa, niż 3 mld zł.

Po wejściu w życie ustawy abonamentowej każdy posiadacz odbiornika, który zalegał z opłatami, będzie mógł liczyć na abolicję. Takie osoby będą miały trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, aby zarejestrować odbiornik. Będą też musiały zapłacić abonament radiowo-telewizyjny za sześć miesięcy z góry.

jsl/salon24.pl